Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Evenementen
8 november 2016 | 13.30h - 16.30h | Ter Elst in Edegem

Actualia successie en de standpunten van VLABEL in de erf- en schenkbelasting

Spreker: Alain Van Geel
Evenementen
24 november 2016 | 11.30h - 17.00h | Brussel

Jobdays VUB

Evenementen
22 november 2016 | 10.00h tot 17.00h

Jobdays KULeuven

Evenementen
16 november 2016 | 13.00h - 17.00h

Jobdays UAntwerpen

Evenementen
7 novembre 2016 | 13.00h - 18.00h | Bruxelles

Jobdays ULB

Evenementen
17 oktober 2016 | 12.30h - 14.30h | Brussel

Lunch-causerie: "Round Table" Auteursrecht en vruchtgebruik

Spreker: Charlotte Declerck
Nieuws

Luxemburg : Nieuwe circulaire over het btw statuut van bestuurders.

vrijdag, 07 oktober 2016

Op 30 september 2016 publiceerde de Luxemburgse btw administratie de lang verwachte circulaire over het btw statuut van bestuurders (circulaire 781). U kan dit artikel lezen in het Engels.

Evenementen
17 - 18 november 2016 | Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam

IBA conferentie: The New Era of Taxation

Spreker: Ivo Vande Velde
Evenementen
17 oktober 2016 | 18.30h - 20.00h | Melle

Nieuwe fiscale wetgeving omtrent kwekersrecht op komst

Spreker: Nico Demeyere
Evenementen
18 januari 2017 | 12.45h - 18.00h | Houthalen

Vermogensplanning getoetst aan actuele Vlabel-standpunten

Spreker: Alain Van Geel
Publicaties

Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform?

woensdag, 05 oktober 2016

Evenementen
10 november 2016 | 12.45h - 18.00h | Gent

Vermogensplanning getoetst aan actuele Vlabel-standpunten

Spreker: Alain Van Geel
Evenementen
27 oktober 2016 | 12.45h - 18.00h | Leuven

Vermogensplanning getoetst aan actuele Vlabel-standpunten

Spreker: Alain Van Geel
Nieuws

Cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld

vrijdag, 30 september 2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld. In een administratieve beslissing worden de nieuwe voorwaarden uiteengezet waaraan cumulatief voldaan moet zijn teneinde…

Nieuws

Nieuwe Europese verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

donderdag, 22 september 2016

Op 24 juni ll. heeft de Raad van de Europese Unie twee nieuwe verordeningen aangenomen die tot doel hebben op uniforme wijze het vermogensrechtelijke regime aan te wijzen dat van…

Nieuws

Waals Gewest : enkele nieuwigheden inzake registratie- en successierechten

woensdag, 21 september 2016

Het Waals Gewest heeft met ingang van 1 januari 2016 drie grote veranderingen ingevoerd inzake registratie- en successierechten.

Nieuws

Goede afspraken en een open communicatie voor een succesvol familiebedrijf, over de generaties heen.

woensdag, 21 september 2016

Stel, u ging samen met uw broer aan de slag in het door uw ouders opgestart bedrijf. Uw zus koos voor een carrière buiten het familiebedrijf.

Nieuws

What happens in Liechtenstein, stays in Liechtenstein... of toch niet voor de Vlaamse Rulingcommissie?

woensdag, 21 september 2016

Op 29 juli 2016 publiceerde de Vlaamse Rulingcommissie haar eerste ruling over de fiscale behandeling in de erfbelasting van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung1. De feiten die aan de Rulingcommissie…

Evenementen
18 september 2016 - 23 september 2016 | Washington

IBA Annual Conference

Nieuws

Voorstel tot hervorming vennootschapsbelasting.

woensdag, 07 september 2016

Eerder dit jaar maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn plannen bekend om de vennootschapsbelasting grondig bij te sturen. Daarbij lag eerst een duaal systeem op tafel: ofwel kozen…

Publicaties

Passief t.g.v. fiscale regularisatie - Aanvaardbaarheid

dinsdag, 30 augustus 2016

Evenementen
8 september 2016 | van 13.30h tot 18.45h | Den Haag (Nederland)

vFAS Congres: Ouderschap na scheiding + alimentatie = maatwerk

Spreker: Charlotte Declerck
Publicaties

Op bezoek bij Oma Fladder

woensdag, 24 augustus 2016

Publicaties

Regularisaties mogelijk vanaf 1 augustus (in theorie)

woensdag, 24 augustus 2016

Federale fiscale regularisatie eindelijk goedgekeurd

Evenementen
30 September 2016 - 1 October 2016 | Wyoming (USA)

STEP Wyoming 2016: Internationale Estate Planning Conferentie

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
23 September | 8.00h -13.30h | New York (USA)

STEP New York Conferentie – Overzicht van fiscale planningstechnieken en update voor Noord-Amerika en Europa

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
29 november 2016 | van 9.00h tot 17.00h | Affligem (De Montil)

Dag van de Fiscaliteit: Grensoverschrijdend werken als bestuurder: waarop letten?

Spreker: Koen Van Duyse
Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst over het Nederlandse erfrecht: te kort door de bocht?

woensdag, 20 juli 2016

Op 7 juli jl. publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (nr. 16.053 dd. 13 juni 2016) haar standpunt over de fiscale gevolgen van testamenten naar Nederlands recht. Waarover gaat het?

Nieuws

Het einde van belastingheffing op bruto-basis! : Uitspraak in de zaak BRISAL door het Europees Hof van Justitie.

donderdag, 14 juli 2016

Op 13 juli 2016 deed het Europees Hof van Justitie een belangrijke uitspraak inzake bronheffingen op binnen de EU betaalde intresten (zaak C-18/15, Brisal – KBC Finance Ierland). De zaak…

Nieuws

"It's Brexit!" : De mogelijke impact op douane en btw.

donderdag, 14 juli 2016

Op 23 juni 2016 beslisten de kiezers van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Wij geven graag een overzich van de mogelijke gevolgen van deze brexit op…

Evenementen
19 oktober 2016 | Vanaf 16.30h | Affligem (De Montil)

BATL (algemene vergadering - debat - walking dinner)

Evenementen
25 augustus 2016 | van 14.00h tot 18.00h | Oostende, Wellington Paardenrenbaan

Vergoedingsrekeningen, verblijfsregelingen en valorisatie van huishoudelijke arbeid

Spreker: Prof. Dr. Charlotte Declerck
Evenementen
29 augustus 2016 | van 11.00h tot 13.00h | Brussel

Samenwoningsvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten: hoe civiel- en fiscaalrechtelijk optimaliseren?

Spreker: Alain Van Geel
Nieuws

Ontwerp Programmawet - Uitbreiding bijzondere aanslagtermijn en nieuwe bijzondere onderzoekstermijn in internationale context

vrijdag, 01 juli 2016

De regering heeft op 2 juni 2016 een wetsontwerp van Programmawet ingediend in de Kamer. Een van de meest opvallende wijzigingen betreft de uitbreiding van de bijzondere aanslagtermijn in geval…

Nieuws

“It’s Brexit!”: dertien gevolgen voor de Vlaamse registratie- en erfbelasting!

zondag, 26 juni 2016

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie, en daarmee ook de Europese Economische Ruimte: daar behoren immers enkel de leden toe van de Europese unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Heeft…

Nieuws

Kaaimantaks | Franse “Société Civile de Portefeuille”: translucide onder het Franse recht en "soms" transparant onder het Belgische recht

vrijdag, 24 juni 2016

Bepaalde belastingplichtigen (vaak van Franse origine) hebben een effectenportefeuille in een zogenaamde “Société Civile de Portefeuille” ondergebracht.

Nieuws

Forfaitaire waardering gratis woonst naar prullenmand?

donderdag, 23 juni 2016

Het Hof van Beroep te Gent heeft in een arrest van 24 mei 2016 geoordeeld dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking…

Evenementen
14 oktober 2016 | vanaf 13.15h | KU Leuven Kulak

Co-ouderschap vandaag en morgen

Spreker: Prof. dr. Charlotte Declerck
Evenementen
7 oktober 2016 | vanaf 13.15h | Universiteit Hasselt

Co-ouderschap vandaag en morgen

Spreker: Prof. dr. Charlotte Declerck
Publicaties

Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen

dinsdag, 14 juni 2016

Dit boek geeft een aantal praktische oefeningen op de Vlaamse erfbelasting, met uitgewerkte rekenvoorbeelden. Men ziet er de regels in praktijk toegepast, met de concrete gevolgen.

Nieuws

Regering bespreekt hervorming bekritiseerde 'catch-all' bepaling

maandag, 13 juni 2016

Bij wet van 13 december 2012 heeft de wetgever een catch-all bepaling in de Belasting der Niet-Inwoners (BNI) ingevoerd (art. 228, §3 W.I.B. ’92). Al gauw kwam kritiek op deze…

Nieuws

Verwacht: nieuw vastgoedbeleggingsfonds en versoepeling van het GVV regime

maandag, 13 juni 2016

De federale regering kondigde recent nieuwe maatregelen aan om de Belgische vastgoedmarkt aantrekkelijker te maken voor institutionele en buitenlandse investeerders. Meer bepaald werd de invoering aangekondigd van een nieuw type…

Publicaties

Doctrine. Bedongen terugkeer (art. 951 en 952 BW)

donderdag, 09 juni 2016

Publicaties

Financiële zorgvragen

dinsdag, 07 juni 2016

Op basis van concrete, uit de praktijk gegrepen situaties, schetsen de auteurs, vanuit hun respectieve expertise, de contouren van mogelijke oplossingen en tonen ze welke financiële , juridische en fiscale…

Evenementen
8 juli 2016 | van 9.30h tot 13.00h | Holiday Inn Gent Expo

De Leuvense en Gentse Wetsdagen van 4 tot 8 juli 2016: Fiscale regularisatie anno 2016

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
7 juli 2016 | van 13.45h tot 17.00h | Faculty Club Leuven

De Leuvense en Gentse Wetsdagen van 4 tot 8 juli 2016: Fiscale regularisatie anno 2016

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Afkoopwet: reparatie vereist

maandag, 06 juni 2016

Bij arrest van 2 juni jl. heeft het Grondwettelijk Hof bepaalde aspecten van de afkoopwet (voluit verruimd verval strafvordering tegen betaling van een geldsom (de zgn. VVSBG)) ongrondwettig verklaard.  Het…

Nieuws

Gesplitste inschrijving: wat met schenkingen uit het verleden?

dinsdag, 31 mei 2016

Op 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een sterk betwistbaar standpunt gepubliceerd waardoor schenkingen van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik verleden voor een buitenlandse notaris steeds…

Publicaties

Rechtzetting jaarrekening: ook bij schending boekhoudrecht

dinsdag, 31 mei 2016

Een goedgekeurde jaarrekening van een vennootschap maakt deel uit van haar belastingaangifte en is dus bindend ten aanzien van de fiscus. Een foutieve boeking...

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com