Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Publicaties

A BEPS too far?

donderdag, 12 december 2019

Met de wet van 7 april 2019 [1] heeft ook België nu de MLI [2] goedgekeurd. Voor België treedt de MLI daardoor op 1 oktober 2019 in werking. Rekening houdend…

Nieuws

Wat brengt het nieuwe jaar op het gebied van Vlaamse schenk- en erfbelasting?

donderdag, 12 december 2019

Nu 2019 stilaan ten einde loopt, is het tijd om al even vooruit te kijken naar de komende wijzigingen op het gebied van schenk- en erfbelasting. De Vlaamse regering heeft…

Nieuws

Het UBO-register – 31 december 2019, last call?

woensdag, 11 december 2019

Met het eindejaar in zicht, nadert ook de deadline om de UBO’s van bestaande Belgische entiteiten en buitenlandse trusts in het Belgisch UBO-register te registreren zonder dat dat aanleiding geeft…

Nieuws

De zorgvolmacht: nog meer dan voorheen de noodzakelijke aanvulling bij elke vermogensplanning

woensdag, 11 december 2019

Wie het beheer van zijn vermogen wil veiligstellen voor het geval hij daartoe zelf niet meer bekwaam is (bijvoorbeeld in geval van dementie of een tijdelijke coma), kan daartoe sedert…

Publicaties

Inbreng in een “TIGV” en erfbelasting

maandag, 02 december 2019

Kent u het “TIGV”? Het gaat niet over een soort trein, maar over een soort gemeenschappelijk vermogen. Wie trouwt zonder huwelijkscontract, creëert automatisch een soort gemeenschappelijk vermogen: alle aanwinsten worden…

Publicaties

'Heffing op sparen' en rechten verworven vóór 2018 : fiscus volgt minister

vrijdag, 29 november 2019

In een circulaire van 25 september 2019 schept de Administratie duidelijkheid over het toepassingsgebied van de 'heffing op het sparen' wat bepaalde 'alternatieve instellingen voor collectieve belegging' (AICB's) betreft :…

Publicaties

Het UBO-register naar Belgisch recht

vrijdag, 29 november 2019

Inleiding In omzetting van de vierde AWW-richtlijn werd op 18 september 2017 de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van…

Nieuws

Btw en onroerende verhuur: uitoefening optie (eindelijk) verduidelijkt – actie vereist voor lopende overeenkomsten

vrijdag, 29 november 2019

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om bij een onroerende verhuur, onder bepaalde voorwaarden, te opteren voor toepassing van de btw. Echter, de wijze waarop deze optie dient te…

Publicaties

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen

dinsdag, 19 november 2019

Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen…

Publicaties

Toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst

maandag, 18 november 2019

In Standpunt nr. 19006 dd. 18.03.2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen voor de registratie- en erfbelasting van het opleggen van een last op een schenking die…

Evenementen
17 december 2019 | 18.30u - 21.00u | Leuven

Actualiteitscollege Leergang Pensioenrecht 2019-2020

Spreker: Koen Van Duyse
Publicaties

Vlaamse regeling van de verzekeringsgift grondwettig verklaard

vrijdag, 15 november 2019

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nummer 34/2019 van 28 februari 2019 de Vlaamse regeling over de verzekeringsgift grondwettelijk verklaard 1. Het beroep van Assuralia werd daarmee afgewezen.

Evenementen
26 november 2019 | 14.00u - 18.00u | UAntwerpen Stadscampus

Zevende forum: de nieuwe BV en het vrije beroep

Spreker: Ben Van Vlierden
Publicaties

Overdracht van een familiale vennootschap in het kader van een vermogensplanning: welke specifieke vermogensrechtelijke aanspraken heeft de langstlevende echtgenoot nog op de geschonken aandelen na de hervormingen van 1 september 2018?

dinsdag, 05 november 2019

Goed een jaar na de inwerkingtreding van het vernieuwde erfrecht en het vernieuwde huwelijksvermogensrecht, krijgen we een steeds beter beeld op de impact van deze hervormingen op de civielrechtelijke praktijk…

Publicaties

Private client law in Belgium: overzicht

maandag, 28 oktober 2019

‘Practical Law’ is de referentie bij uitstek wat betreft VK, VS en internationale juridische knowhow. Tiberghien (Mr. Gerd D. Goyvaerts) werd gevraagd om het Belgische hoofdstuk Q&A van de Private…

Nieuws

Hoe hoog is de belastingdruk in de cockpit?

vrijdag, 18 oktober 2019

Fiscaal Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet enkel van toepassing op…

Publicaties

Anders omgaan met scheidingsconflicten

woensdag, 16 oktober 2019

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van deNaar aanleiding van het tienjarig bestaan van deFaculteit Rechten van de Universiteit Hasselt organiseerdede eenheid Contracten-, personen-, familie- enfamiliaal vermogensrecht van de OnderzoeksgroepOverheid…

Nieuws

Begrenzing in de tijd van ontsnappingsmogelijkheid geheime commissielonenaanslag is strijdig met gelijkheidsbeginsel

maandag, 30 september 2019

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 26 september 2019 beslist dat de ontsnappingsmogelijkheid van artikel 2019, 7de lid WIB92 ten onrechte en in strijd met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel…

Nieuws

Nieuwe circulaire omtrent het toepassingsgebied van artikel 19bis WIB en mogelijkheden tot terugvordering van roerende voorheffing

vrijdag, 27 september 2019

De Belgische belastingadministratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd omtrent artikel 19bis WIB (circulaire 2019/C/95 dd. 25.09.2019).

Publicaties

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen

dinsdag, 24 september 2019

Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen…

Nieuws

UBO-registratie tot 30 september 2019, sancties vanaf 2020

dinsdag, 24 september 2019

De wet van 18 september 2017, stelt de regels vast aangaande de oprichting van het UBO- register. Bij KB van 30 juli 2018, werd de initiële deadline voor de inschrijving…

Nieuws

De fiscale transparantie van de STAK beïnvloed door de kaaimantaks

maandag, 23 september 2019

In een vorig artikel bekeken we de impact van het KB van 21 november 2018 (‘het EER-KB’) op entiteiten gelegen binnen de EER besproken.  Waar de kaaimantaks 2.0 ook in zijn…

Nieuws

Aanvullende FAQ van 19 juli 2019 over het UBO-register en de STAK

maandag, 23 september 2019

De wet van 18 september 2017 wijdt slechts vier artikelen aan de invoering van het Belgisch UBO-register. De praktische modaliteiten dienden dan ook verder te worden uitgewerkt bij KB van…

Nieuws

Het nieuwe EER-KB neemt ook de normaal belaste Luxemburgse Soparfi in het vizier

maandag, 23 september 2019

Bij KB van 21 november 2018 (EER-KB) heeft de toepassing van de kaaimantaks binnen de EER een grondige metamorfose ondergaan. Waar het ‘oude’ EER-KB van 18 december 2015 enkel voorzag…

Evenementen
24 september 2019 | 19.00u - 22.00u | Geel

Seminarie 'Aspecten van fiscale procedures'

Spreker: Ellen Vandingenen
Nieuws

Ja, ik wil … maar niet het vruchtgebruik van de aandelen van het familiebedrijf

vrijdag, 20 september 2019

Familiebedrijven vormen een belangrijke motor van onze economie. Ook de wetgever is zich hiervan bewust. Op fiscaal gebied geldt op vandaag in alle gewesten een gunstregeling voor de overdracht van…

Evenementen
28 september 2019 | 9.00u - 13.00u | Leuven

Fiscale procedure : hoe in de praktijk communiceren met de fiscus

Spreker: Bruno Cardoen en Ben Van Vlierden
Nieuws

Zaak Brussels Securities (C-389/18): DBI-aftrek andermaal onder vuur!

vrijdag, 06 september 2019

De DBI-aftrek blijft voor problemen zorgen op het vlak van de conformiteit met de moeder-dochterrichtlijn. Zoals verwacht, blijkt dat de aanpassing aan de DBI-regeling na het Cobelfret-arrest niet alle problemen…

Nieuws

Blijft fiscale Antigoon dan toch overeind in inkomstenbelastingen, zelfs al is het bewijs verkregen n.a.v. een btw-onderzoek?

maandag, 19 augustus 2019

In fiscale zaken is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscale administratie regelmatig het voorwerp van verhitte discussies voor de rechtbanken en hoven. Het gebruik van onrechtmatig verkregen…

Nieuws

Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?

maandag, 22 juli 2019

Een Belgische rijksinwoner wordt in de personenbelasting belast op zijn wereldwijd inkomen. Wie een buitenlandse vakantiewoning heeft, moet daar dus melding van maken in zijn aangifte in de personenbelasting.

Nieuws

Nieuwe FAQ UBO-register per 19 juli 2019 : Beursgenoteerde vennootschappen vallen dan toch niet onder het toepassingsgebied.

vrijdag, 19 juli 2019

Hoewel de deadline voor de registratie in het UBO-register nog niet voorbij is, heeft de toepasselijke FAQ al verschillende gedaantes gekend en is die duidelijk onderhevig aan voortschrijdend inzicht (wat…

Nieuws

Taks op effectenrekening – aangiftetermijn tot 31 augustus 2019 als indiening via mandataris

donderdag, 04 juli 2019

Indien de taks niet ingehouden en betaald werd door de tussenpersoon, dan moet de titularis die de taks verschuldigd is een individuele aangifte indienen, uiterlijk op de laatste dag voor…

Evenementen
20 november 2019 | 12.45u - 19.00u | Oostkamp

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging?

Spreker: Alain Van Geel en Murielle Gijbels
Evenementen
6 november 2019 | 12.45u - 19.00u | Antwerpen

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging?

Spreker: Alain Van Geel en Murielle Gijbels
Evenementen
14 oktober 2019 | 12.45u - 19.00u | Houthalen

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging?

Spreker: Alain Van Geel en Murielle Gijbels
Nieuws

Update 4 juli - Taks op effectenrekeningen- enkele verduidelijkingen bij de aangifte en bij de terugvraag van teveel betaalde taks door titularissen van effectenrekeningen

donderdag, 27 juni 2019

Een administratieve circulaire van 17 april 2019, opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden, vat de regels samen over deze aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen. Verder…

Nieuws

Nieuwe regels RV voor pensioeninstellingen en schuldenaars van roerende voorheffing

donderdag, 27 juni 2019

In onze newsflash van 12 november vorig jaar kondigden wij een copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen aan. Hun quasi zero taxation zou niet langer standhouden. Ondertussen werd de wet definitief op…

Nieuws

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit

donderdag, 27 juni 2019

De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden…

Nieuws

Terugvorderingsmogelijkheden Belgische abonnementstaks en roerende voorheffing voor Luxemburgse ICB’s

donderdag, 27 juni 2019

In enkele recente arresten bevestigt het hof van beroep te Brussel de eerdere rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg dat de abonnemenstaks in hoofde van Luxemburgse SICAV’s strijdig is…

Nieuws

Kaaimantaks en beleggingsinstellingen: impact van de nieuwe koninklijke besluiten

donderdag, 27 juni 2019

De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag belaste entiteiten (« juridische constructies »). De kaaimantaks is van toepassing op rijksinwoners en belastingplichtigen in…

Evenementen
29 november 2019 | 9.30u - 17.30u | Zwijnaarde

Studiedag ‘Internationale fiscaliteit: een update’

Spreker: Bernard Peeters
Nieuws

Btw-aftrek publiciteitskosten en commissies bij bouwpromotor: Hof van Cassatie vraagt het Hof van Justitie om verduidelijking

dinsdag, 18 juni 2019

Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond. De grondeigenaar verleent hierbij een opstalrecht/bouwtoelating aan de promotor die het project realiseert. De…

Publicaties

Commentaar voorafgaande beslissing nr. 18040 van de Vlaamse Belastingadministratie

donderdag, 13 juni 2019

Op 5 september 2018 heeft de Vlaamse Belastingadministratie zich uitgesproken over de voorgelegde feiten en voorgenomen handelingen van partijen. De administratie oordeelt dat de vraagstelling naar de toepassing van artikel 2.7.1,.0.7 VCF…

Publicaties

Is het abattement voor gehandicapte personen wel een voetvrijstelling?

donderdag, 13 juni 2019

Aan het hof van beroep te Gent werd de vraag voorgelegd hoe het abattement voor gehandicapte personen berekend moet worden: is dit een voetvrijstelling, of mag afgetrokken worden van de…

Publicaties

Fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

woensdag, 12 juni 2019

Beknopte vergelijking tussen de door de gewesten aangenomen maatregelen Op 13 december 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie aangenomen ter aanpassing aan het nieuwe erfrecht van zijn Wetboek der registratierechten en…

Nieuws

Btw en onroerende verhuur: nieuwe herzieningsregels eindelijk gepubliceerd

woensdag, 29 mei 2019

De invoering van een verlengde herzieningstermijn van 25 jaar bij de invoering van btw op onroerende verhuur per 1 januari 2019 vereiste nog gedetailleerde uitvoeringsbepalingen. Dit is nu finaal gebeurd…

Publicaties

Het wettelijk recht van terugkeer

dinsdag, 14 mei 2019

Het gebeurt meer en meer dat ouders hun kinderen helpen om zich te ‘installeren’. Ze gaan samenleven, of gewoon alleen wonen, en willen een huis kopen.Om hen daarbij te helpen,…

Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (4): Inbreng om niet = schenking

donderdag, 02 mei 2019

Door artikel 11 van het decreet van 21 december 2018 worden in een bepaling van de Vlaamse codex fisaliteit de woorden “inclusief inbrengen of niet” ingevoegd. Op het eerste gezicht…

Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (3): kapitaalbehoud bij familiale vennootschappen

dinsdag, 30 april 2019

In een vorige bijdrage hadden wij al het over de familiale vennootschappen, en meer bepaald de vervanging van het aandelenbezit door stemrecht wat betreft de participatievoorwaarde1.Het decreet van 21 december…

Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (2): van aandelen naar stemrecht bij familiale vennootschappen

donderdag, 25 april 2019

In een eerste bijdrage bespraken we de – relatief beperkte – wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit in verband met het voortgezet vruchtgebruik. Een tweede belangrijker wijziging betreft de participatievoorwaarde…

Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (1): welke belasting bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik?

dinsdag, 23 april 2019

Een decreet van 21 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018, wijzigt een heel aantal bepalingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Nieuws

Ceci n’est pas une cigarette. Het begrip “sigaren en cigarillo’s” voor accijnsdoeleinden.

woensdag, 17 april 2019

In een recent arrest oordeelde het Hof van Justitie dat tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak die ter hoogte van de filter omhuld zijn met een extra papieren laag, moeten…

Publicaties

'Heffing op sparen' en rechten verworven voor januari 2018: minister corrigeert Fiscus

woensdag, 10 april 2019

Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden afgeleid dat de Administratie voor haar beurt heeft gesproken toen zij met ingang van…

Publicaties

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling?

woensdag, 03 april 2019

Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassingt. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van…

Nieuws

Vrijstelling van schenkbelasting bij erfenissprong: Schrapping ‘categorie van goederen’ bij decreet van 21 december 2018: concrete impact en overzicht stand van zaken.

dinsdag, 02 april 2019

Sinds 1 september 2018 kan men in Vlaanderen goederen die men uit een nalatenschap verkrijgt doorschenken aan zijn afstammelingen met vrijstelling van schenkbelasting ingevolge de nieuwe regeling voorzien in artikel…

Nieuws

Het recht op persoonlijk contact tussen grootouders en kinderen: wat verandert er?

maandag, 01 april 2019

De wet van 15 juni 2018 tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek (verschenen in het Belgisch…

Publicaties

Bepaalde AICB’s blijven buiten de toepassing van artikel 19bis WIB 92

vrijdag, 29 maart 2019

De minister van Financiën heeft recent een belangrijke precisering aangebracht bij het toepassingsgebied van de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB 92), ook Reynderstaks genoemd. Bepaalde alternatieve instellingen voor…

Nieuws

“Two beers or not two beers, that’s the question” - Het begrip “bier” en de belastbare grondslag ervan inzake accijnzen

maandag, 25 maart 2019

Twee recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn van bijzonder belang voor de Europese biersector. Deze arresten leiden er niet alleen toe dat een aantal…

Publicaties

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling ?

woensdag, 20 maart 2019

Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassing. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com