Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>T/A economics: Painting a new story...

maandag, 13 februari 2017

T/A economics: Painting a new story...

T/A economics

... as the BeNeLux alternative for transfer pricing and valuation services, yet with a distinct approach.

Met veel genoegen kondigt T/A economics haar lancering aan. Dit nieuwe samenwerkingsverband tussen Tivalor (België en Luxemburg) en Atlas Fiscalisten (Nederland) creëert een Transfer Pricing adviesbureau met bereik over de gehele BeNeLux.

Het credo van T/A economics luidt ‘creating exponential value through shared experiences.’ Dit is terug te zien in de manier waarop de krachten worden gebundeld van Tivalor (transfer pricing, valuations, business & legal economics) en Atlas (transfer pricing en valuations). Hierdoor is T/A economics in staat haar cliënten bij te staan met een onderscheidende, geïntegreerde en grensoverschrijdende benadering in de gehele BeNeLux. Wereldwijd heeft T/A economics een bereik in meer dan 100 landen door haar partnerschap met WTS.

Een onderscheidende benadering

Het ontstaan van T/A economics is nauw verwant met de overtuiging van haar stichters – Tivalor en Atlas – dat cliënten in de eerste plaats mensen zijn, die deel zijn van een groter ecosysteem, zoals het bedrijf waar zij voor werken, de aandeelhouders van dit bedrijf of hun community.

“We werden gedwongen om goed na te denken over onze waardepropositie en, daaraan verbonden, de benadering van onze dienstverlening”, verklaart Andy Neuteleers (voormalig Tivalor). “Ik experimenteer hier al mee sinds 2014, toen ik het traditionele professionele dienstenmilieu verliet.” Andy was destijds directeur bij een Big 4-kantoor en ervoer ‘’een gebrek aan co-ondernemerschap tussen cliënt en consultant’’.

De onderscheidende werkwijze van T/A economics moet dit gebrek wegnemen. Deze werkwijze leverde Tivalor reeds een nominatie op voor de Belgian Transfer Pricing Firm of the Year (uitgereikt door International Tax Review). De benadering werd goed ontvangen door zowel Tivalor’s directe cliënten als door haar collega’s bij Europese advieskantoren. Zij ontvingen coaching van Tivalor in het ontwikkelen van hun eigen technische, commerciële en strategische competenties en capaciteiten.

Beide groepen zijn ‘mensen’ in het werkveld die besloten dat het ervaren en bouwen van hun eigen lerende organisatie waardevoller is dan het louter ontvangen van statistieken en rapporten gefocust op naleving van regels, teneinde verticale classificaties te kunnen maken.

De ambities voor T/A economics bouwen verder op de reeds behaalde resultaten. “Het doel is ons te ontwikkelen tot Tier-1 transfer pricing firm.”

Onze missie voor de BeNeLux

T/A economics wil bedrijven en hun mensen inspireren door hen professioneel en persoonlijk GELUK en COMFORT te brengen, ERVARINGEN te creëren en hen een platform te geven om zich te onderscheiden. “Door de samenwerking tussen Tivalor en Atlas kunnen we EXPONENTIËLE WAARDE toevoegen – een waarde die hoger is dan alleen de optelsom van de verschillende argumenten. En dit in de gehele BeNeLux”, aldus Andy.

Frank Schwarte (Atlas) beaamt dit. “Ook in de Nederlandse markt zien we de waarde van de onderscheidende en originele value proposition die ontwikkeld en getest werd in de BeLux-markt. Bij Atlas delen we diezelfde waarden.”

“Daarenboven”, voegt Frank eraan toe, “kunnen we gebruik maken van de fiscale expertise van Atlas en Tiberghien om zo daadwerkelijk geïntegreerde oplossingen te bieden.” Frank legt verder de motivatie uit voor de opzet van een geïntegreerd BeNeLux-aanbod, in het bijzonder binnen de context van transfer pricing. “Door onze gespecialiseerde competenties en mogelijkheden binnen het terrein van transfer pricing te combineren en onze teams in de hele BeNeLux samen te voegen, zijn we ervan overtuigd dat we met T/A economics een doeltreffend alternatief aanbieden voor de grote, traditionele spelers in de professionele dienstverlening - in de BeNelux - maar ook met mogelijkheden daarbuiten.”

Expertise op maat en no-nonsense traditionele diensten

“Zowel Tivalor als Atlas”, gaat Andy verder, “zijn uiterst gespecialiseerd in specifieke domeinen van transfer pricing – in het bijzonder financiële transacties, bedrijfsreorganisaties en waarderingen van immateriële activa. Door de krachten te bundelen, zijn we vanaf nu ook in staat meer gestandaardiseerde compliance diensten aan te bieden in de vorm van een effectieve, no-nonsense aanpak. In dat proces behouden we onze focus op het bieden van toegevoegde waarde met als doel onze cliënten samen met ons te laten groeien”. “Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de projecten die we met gebundelde krachten uitvoeren voor multinationals in zowel België als Nederland. Dit staat ons toe de cliënt in één keer te voorzien van advies voor beide landen!” zegt Andy. “Wat betreft de Luxemburgse markt ondervonden we ook dat onze teams, uiterst bekwaam in financiële transacties, elkaar uitstekend aanvullen”, voegt Andy toe. “Opererend als één geïntegreerde, grensoverschrijdende onderneming kan T/A economics op onafhankelijke basis advies verstrekken over hoe en waar de intragroup-financiering van een multinational het best kan worden gestructureerd.”

Ons globaal bereik als WTS Global Partner

Ondanks de grote hoeveelheid aan buitenlandse investeringen in de EU via de BeNeLux, stopt transfer pricing problematiek niet aan de grenzen van de BeNeLux. Om die reden heeft T/A economics zich verbonden met het WTS Global network, die laatste met als hoofdzetel in München en met partners in meer dan 100 landen. “Niet alleen treden we op als lokaal WTS-kantoor om vraagstukken uit het netwerk te behandelen”, legt Andy uit, “we plaatsen ook onze schouders onder een uniek project van WTS, met als doel het wereldwijde transfer pricing aanbod in de komende jaren te verstevigen, door het delen van onze ervaringen en door onze verantwoordelijkheid ook op globale schaal te nemen. Frank voegt nog toe “omdat het van cruciaal belang is dat we kunnen rekenen op een wereldwijd netwerk van uitstekende transfer pricing specialisten, zien we in WTS een betrouwbare partner met veel potentieel voor verdere ontwikkeling, aangezien we éénzelfde visie delen: gezien worden als HET alternatief.”

T/A economics deelt haar kennis en faciliteiten met Atlas Fiscalisten en Tiberghien, fiscale advocaten, en heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Brussel en Luxemburg, en binnenkort in Gent en Zürich.

Op zoek naar getalenteerde ondernemers

In onze groeiambities zijn we op zoek naar ondernemende professionals die geloven in ons waardetoevoegende concept; die geïnteresseerd zijn om samen aan onze onderneming te bouwen met de mogelijkheid eigen verantwoordelijkheid te nemen in een vroeger stadium van hun carrière dan traditioneel het geval is; en tenslotte, die ervaring hebben in transfer pricing of waarderingen.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: www.TAeconomics.com.

Voor verdere vragen of sollicitaties, gelieve contact op te nemen met:

T/A economics

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com