Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Filantropische fiscaliteit

dinsdag, 20 december 2016

Filantropische fiscaliteit

Tiberghien Advocaten heeft op maandag 19 december '1 Hour for Life' gewerkt ten voordele van SOS Kinderdorpen om zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen. Misschien een gelegenheid om een aantal fiscale aspecten van filantropie kort aan te stippen:

• Onder bepaalde voorwaarden kan een natuurlijke persoon in de personenbelasting een belastingvermindering gelijk aan 45 % en een vennootschap een aftrek in de vennootschapsbelasting genieten voor giften aan erkende instellingen (o.a. Belgische universiteiten, OCMW’ s, erkende culturele instellingen en het rode kruis van België). Het betreffen in principe giften in geld die in een bepaald jaar en dit per instelling minstens 40 EUR bedragen. Voor natuurlijke personen is het maximale bedrag beperkt tot 10 % van het totale netto-inkomen met een maximum van 250.000 EUR. Voor vennootschappen bedraagt het maximaal 5 % van het resultaat met een maximum van 500.000 EUR.

• In de schenkingsrechten/schenkbelasting bestaan er verlaagde tarieven voor (geregistreerde) schenkingen aan onder andere VZW’ s en private stichtingen. Zowel voor roerend als voor onroerend vermogen bedragen deze in Vlaanderen 5,5 % en in Brussel en Wallonië 7 %.

• In de successierechten/erfbelasting bestaan er verlaagde tarieven voor de legaten aan onder andere VZW’ s en private stichtingen. In Vlaanderen bedraagt dat tarief 8,5 %, in Brussel 25 % en in Wallonië 7 %. Deze tarieven vormen een aanzienlijke verlaging ten aanzien van de gemeenrechtelijke tarieven die gelden tussen vreemden. Deze lopen tussen vreemden in Vlaanderen immers op tot 65 % en in Wallonië en Brussel tot maar liefst 80 %.

• Vermogen kan zodus aan een relatief lage taxatiekost overgedragen worden aan filantropische instellingen al dan niet in combinatie met een duolegaat. Wanneer men erfgenamen nalaat die aan de hoge successietarieven zouden worden belast (verre bloedverwanten en/of vreemden), kan zo een duolegaat interessant zijn. Bij een duolegaat wordt immers een deel van het vermogen overdragen aan een filantropische instelling en een deel aan de erfgenamen, met als verplichting voor de instelling om de totaliteit van de successierechten te dragen. Zo houden de erfgenamen een groter bedrag over van de nalatenschap dan als de filantropische instelling niet was tussengekomen en kan deze laatste haar deel van het geërfd vermogen inzetten voor haar goede doelen.


Wenst u meer informatie aangaande een van voorgaande punten, aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Tim DE GREEF - Associate (tim.degreef@tiberghien.com)
Hanne VERLINDEN - Associate (hanne.verlinden@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com