Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>6% btw op verhuur van fietsen via openbaar fietssysteem

maandag, 09 januari 2017

6% btw op verhuur van fietsen via openbaar fietssysteem

In een opmerkelijke beslissing (Beslissing Btw nr. E.T.131.027 van 16 december 2016, klik hier) heeft de administratie een soepel standpunt ingenomen over de toepassing van het 6%-tarief op de verhuur van fietsen via een openbaar fietsensysteem dat door steden en gemeenten wordt georganiseerd (bv. velo in Antwerpen en villo in Brussel).

Dergelijke openbaar fietssysteem wordt beschouwd als het verlengstuk van het regulier openbaar vervoer en wordt bij wijze van proef vanaf 1 januari 2017 aan het verlaagd btw-tarief van 6% onderworpen.

Vraag is of dit standpunt, dat vanuit het algemeen belang weliswaar kan verdedigd worden, correct is. De toepassing van het 6%-tarief is in principe voorbehouden voor personenvervoer. Een loutere terbeschikkingstelling van een fiets die men zelf dient voort te bewegen, valt strikt genomen niet onder dit begrip.

Indien de toepassing van het verlaagd tarief permanent zou worden, dient bekeken te worden of dit opgenomen moet worden als een afzonderlijke categorie in KB nr. 20 (de wettelijke en reglementaire basis voor verlaagde btw-tarieven).

In deze context moet ook rekening worden gehouden met mogelijke Europese consequenties omdat de toepassing van verlaagde tarieven door Lidstaten in principe beperkt is tot een limitatieve lijst (Bijlage III bij de BTW-richtlijn 2006/112/EG). Het is de vraag of de terbeschikkingstelling van fietsen hieronder kan kwalificeren.

Bron : Beslissing Btw nr. E.T.131.027 van 16 december 2016 (klik hier)

Stijn Vastmans

& btw-team

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com