Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Afschaffing btw-voorschotten voor kwartaalaangevers

maandag, 27 februari 2017

Afschaffing btw-voorschotten voor kwartaalaangevers

Onder de huidige regels zijn btw-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen verplicht om voorschotten te betalen. Deze voorschotten bedragen 1/3 van het saldo van de btw-aangifte van het vorige kwartaal en dienen betaald te worden op uiterlijk op de 20ste dag van de tweede en derde maand van het lopende kwartaal.

In het beleidsplan van de Minister van Financiën werd de afschaffing van deze btw-voorschotten opgenomen als onderdeel van de administratieve vereenvoudiging van de btw regelgeving (zie persbericht). De afschaffing van deze btw-voorschotten werd nu doorgevoerd via het Koninklijke Besluit van 23 Februari 2017 (zie Belgisch Staatsblad).
 
De afschaffing van deze verplichting geldt vanaf 1 april 2017. Vanaf die datum moeten kwartaalaangevers geen rekening meer houden met btw-voorschotten.
 
We merken op dat kwartaalaangevers, zoals maandaangevers, wel verplicht worden om het zogenaamde decembervoorschot te betalen. Deze verplichting, die op zich een loutere begrotingsmaatregel vormt, houdt in dat kwartaalaangevers uiterlijk op 24 december van het lopende jaar een voorschot moeten betalen op de aangifte voor het laatste kwartaal van dat jaar. Voor de berekening van dit decembervoorschot zijn er 2 opties: (i) ofwel wordt het verschuldigde btw-saldo berekend op basis van de inkomende en uitgaande handelingen tot 20 december; (ii) ofwel betaalt men een bedrag dat gelijk is aan het btw-saldo van het derde kwartaal.


Voor meer informatie:
Stijn Vastmans - Partner (stijn.vastmans@tiberghien.com)
Gert Vranckx - Associate (gert.vranckx@tiberghien.com)
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com