Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Publicaties

Klacht BBI-directeur zet wettelijke chaos op scherp

dinsdag, 03 januari 2017

Voorbije regularisatierondes lieten aan de aangever de mogelijkheid om alleen fiscaal niet verjaarde kapitalen te regulariseren. Daardoor bleef er in bepaalde gevallen een strafrechtelijk risico bestaan m.b.t. de fiscaal verjaarde…

Nieuws

Eindejaarswetten goedgekeurd

vrijdag, 23 december 2016

Op 5 december jl. werd het ontwerp van programmawet ingediend dat uitvoering geeft aan het begrotingsakkoord. Het ontwerp is op 22 december goedgekeurd door de Kamer. Volgende wijzigingen zijn goedgekeurd:

Nieuws

Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt de schenkings- en successierechten voor de overdracht van familiebedrijven

donderdag, 22 december 2016

De drie regionale, fiscale wetgevers hebben een vrijstelling of verlaagd tarief voorzien inzake schenkings- en successierechten, wanneer de schenkingen/overdrachten bij overlijden betrekking hebben op aandelen van een familiale vennootschap of…

Nieuws

Het aanhouden van een onroerend goed in Frankrijk middels een SCI : kentering in de rechtspraak!

dinsdag, 20 december 2016

Heel wat Belgische belastingplichtigen houden Frans onroerend goed aan via een Franse société civile immobilière (“SCI”). In een belangrijk arrest van 29 september 2016, lijkt het Hof van Cassatie terug…

Nieuws

Filantropische fiscaliteit

dinsdag, 20 december 2016

Tiberghien Advocaten heeft op maandag 19 december '1 Hour for Life' gewerkt ten voordele van SOS Kinderdorpen om zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen.…

Publicaties

Ook Vlaanderen krijgt zijn regularisatie

donderdag, 08 december 2016

Nieuws

"Wie koopt? Ik, we regelen het daarna wel bij de notaris!" is een kostelijke gedachte. Welke optie(s) in het compromis?

donderdag, 01 december 2016

De volgende situatie is (nog steeds) niet ongewoon. Een kandidaat koper heeft het ideale pand gevonden en wil dit zo spoedig mogelijk aankopen. Wellicht overhaast wordt de onderhandse verkoopovereenkomst (het…

Nieuws

Bouwwerven en btw

donderdag, 01 december 2016

Interessante verduidelijkingen in beslissing over off-shore windmolenpark. In een recente ruling (nr. 2016.256 van 21 juni 2016) heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) een aantal interessante verduidelijkingen gegeven over de…

Evenementen
2 december 2016 | 16.00h - 20.30h | Modemuseum Hasselt

TM Legal: Trademarks in Fashion and Business

Spreker: Charlotte Declerck
Evenementen
24 november 2016 | 8.00h - 18.00h | Brussels Expo - Hall 11

Congress 2016: Forum For the Future

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
22 november 2016 | vanaf 18.00h | Budafabriek Kortrijk

Fiscale infoavond

Spreker: Nico Demeyere, Robin Minjauw, Jonathan Norman, Griet Vanden Abeele, Stijn Vastmans
Publicaties

Actualiteiten Hof van Justitie. Directe belastingen

dinsdag, 25 oktober 2016

Evenementen
20 december 2016 | vanaf 18.00h | Gerechtsgebouw Brugge

Patrimonium 2016: Actualia familiaal vermogensrecht

Spreker: Charlotte Declerck
Evenementen
12 december 2016 | vanaf 18.00h | Universiteit Hasselt

Patrimonium 2016: Actualia familiaal vermogensrecht

Spreker: Walter Pintens en Charlotte Declerck
Evenementen
14 december 2016 | Universiteit Antwerpen

Studiedag 'Mode & Recht'

Spreker: Anne Van de Vijver
Nieuws

Actua TV: panelgesprek met Gerd D Goyvaerts

dinsdag, 18 oktober 2016
Spreker: Gerd D Goyvaerts

Evenementen
8 november 2016 | 13.30h - 16.30h | Ter Elst in Edegem

Actualia successie en de standpunten van VLABEL in de erf- en schenkbelasting

Spreker: Alain Van Geel
Evenementen
24 november 2016 | 11.30h - 17.00h | Brussel

Jobdays VUB

Evenementen
22 november 2016 | 10.00h tot 17.00h

Jobdays KULeuven

Evenementen
16 november 2016 | 13.00h - 17.00h

Jobdays UAntwerpen

Evenementen
7 novembre 2016 | 13.00h - 18.00h | Bruxelles

Jobdays ULB

Evenementen
17 oktober 2016 | 12.30h - 14.30h | Brussel

Lunch-causerie: "Round Table" Auteursrecht en vruchtgebruik

Spreker: Charlotte Declerck
Nieuws

Luxemburg : Nieuwe circulaire over het btw statuut van bestuurders.

vrijdag, 07 oktober 2016

Op 30 september 2016 publiceerde de Luxemburgse btw administratie de lang verwachte circulaire over het btw statuut van bestuurders (circulaire 781). U kan dit artikel lezen in het Engels.

Evenementen
17 - 18 november 2016 | Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam

IBA conferentie: The New Era of Taxation

Spreker: Ivo Vande Velde
Evenementen
17 oktober 2016 | 18.30h - 20.00h | Melle

Nieuwe fiscale wetgeving omtrent kwekersrecht op komst

Spreker: Nico Demeyere
Evenementen
18 januari 2017 | 12.45h - 18.00h | Houthalen

Vermogensplanning getoetst aan actuele Vlabel-standpunten

Spreker: Alain Van Geel
Publicaties

Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform?

woensdag, 05 oktober 2016

Evenementen
10 november 2016 | 12.45h - 18.00h | Gent

Vermogensplanning getoetst aan actuele Vlabel-standpunten

Spreker: Alain Van Geel
Evenementen
27 oktober 2016 | 12.45h - 18.00h | Leuven

Vermogensplanning getoetst aan actuele Vlabel-standpunten

Spreker: Alain Van Geel
Nieuws

Cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld

vrijdag, 30 september 2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld. In een administratieve beslissing worden de nieuwe voorwaarden uiteengezet waaraan cumulatief voldaan moet zijn teneinde…

Nieuws

Nieuwe Europese verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

donderdag, 22 september 2016

Op 24 juni ll. heeft de Raad van de Europese Unie twee nieuwe verordeningen aangenomen die tot doel hebben op uniforme wijze het vermogensrechtelijke regime aan te wijzen dat van…

Nieuws

Waals Gewest : enkele nieuwigheden inzake registratie- en successierechten

woensdag, 21 september 2016

Het Waals Gewest heeft met ingang van 1 januari 2016 drie grote veranderingen ingevoerd inzake registratie- en successierechten.

Nieuws

Goede afspraken en een open communicatie voor een succesvol familiebedrijf, over de generaties heen.

woensdag, 21 september 2016

Stel, u ging samen met uw broer aan de slag in het door uw ouders opgestart bedrijf. Uw zus koos voor een carrière buiten het familiebedrijf.

Nieuws

What happens in Liechtenstein, stays in Liechtenstein... of toch niet voor de Vlaamse Rulingcommissie?

woensdag, 21 september 2016

Op 29 juli 2016 publiceerde de Vlaamse Rulingcommissie haar eerste ruling over de fiscale behandeling in de erfbelasting van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung1. De feiten die aan de Rulingcommissie…

Evenementen
18 september 2016 - 23 september 2016 | Washington

IBA Annual Conference

Nieuws

Voorstel tot hervorming vennootschapsbelasting.

woensdag, 07 september 2016

Eerder dit jaar maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn plannen bekend om de vennootschapsbelasting grondig bij te sturen. Daarbij lag eerst een duaal systeem op tafel: ofwel kozen…

Publicaties

Passief t.g.v. fiscale regularisatie - Aanvaardbaarheid

dinsdag, 30 augustus 2016

Evenementen
8 september 2016 | van 13.30h tot 18.45h | Den Haag (Nederland)

vFAS Congres: Ouderschap na scheiding + alimentatie = maatwerk

Spreker: Charlotte Declerck
Publicaties

Op bezoek bij Oma Fladder

woensdag, 24 augustus 2016

Publicaties

Regularisaties mogelijk vanaf 1 augustus (in theorie)

woensdag, 24 augustus 2016

Federale fiscale regularisatie eindelijk goedgekeurd

Evenementen
30 September 2016 - 1 October 2016 | Wyoming (USA)

STEP Wyoming 2016: Internationale Estate Planning Conferentie

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
23 September | 8.00h -13.30h | New York (USA)

STEP New York Conferentie – Overzicht van fiscale planningstechnieken en update voor Noord-Amerika en Europa

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
29 november 2016 | van 9.00h tot 17.00h | Affligem (De Montil)

Dag van de Fiscaliteit: Grensoverschrijdend werken als bestuurder: waarop letten?

Spreker: Koen Van Duyse
Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst over het Nederlandse erfrecht: te kort door de bocht?

woensdag, 20 juli 2016

Op 7 juli jl. publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (nr. 16.053 dd. 13 juni 2016) haar standpunt over de fiscale gevolgen van testamenten naar Nederlands recht. Waarover gaat het?

Nieuws

Het einde van belastingheffing op bruto-basis! : Uitspraak in de zaak BRISAL door het Europees Hof van Justitie.

donderdag, 14 juli 2016

Op 13 juli 2016 deed het Europees Hof van Justitie een belangrijke uitspraak inzake bronheffingen op binnen de EU betaalde intresten (zaak C-18/15, Brisal – KBC Finance Ierland). De zaak…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com