Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Publicaties

Vlabel spreekt zich uit over de trust en het verschuldigde registratierecht: eindelijk (vertrouwd) licht aan het einde van de tunnel?

dinsdag, 09 augustus 2022

Het was lang wachten tot Vlabel nog eens met een nieuw standpunt over de trust over de vloer kwam. Dat hoeft natuurlijk niet geheel te verbazen. De trust is immers…

Publicaties

Reflecties inzake de invordering van fiscale schulden lastens echtgenoten

dinsdag, 09 augustus 2022

In deze bijdrage wordt de invordering van fiscale schulden lastens feitelijk gescheiden en ex-echtgenoten inzake inkomstenbelastingen tegen het licht gehouden. Hierbij zullen de gekende invorderingsmechanismen o.b.v. het fiscaal recht dan…

Publicaties

Hof van Cassatie bevestigt de geldigheid van een optioneel ontbindende voorwaarde. Vlabel past standpunten aan.

dinsdag, 09 augustus 2022

Op 14 oktober 2021 heeft het Hof van Cassatie zich in een bondig arrest uitgesproken over de interpretatie van een optioneel ontbindende voorwaarde. Het Hof besluit tot de civielrechtelijke geldigheid…

Publicaties

Schets van de procespositie van de niet-ontvoogde minderjarige in het Belgische personen- en familierecht

dinsdag, 26 juli 2022

In deze bijdrage schetsen wij de procespositie van de niet-ontvoogde minderjarige (hierna: minderjarige) in het Belgische personen- en familierecht, in het bijzonder voor de familierechtbank. Wij lichten hierbij achtereenvolgens toe:…

Nieuws

Vier nieuwe counsels bij Tiberghien sinds 1 juli

vrijdag, 15 juli 2022

Tiberghien benoemde recent Katrien Bollen, Elisabeth De Nolf, Ahmed El Jilali en Gert Vranckx tot counsel en bouwt hiermee verder aan de groei en vernieuwing van het kantoor. Met deze…

Nieuws

Tiberghien benoemt twee nieuwe partners

donderdag, 07 juli 2022

Tiberghien heeft een lange en rijke traditie en wil die verder vorm geven. Het kantoor kijkt daarom resoluut vooruit en investeert in zijn toekomst om de hoogste kwaliteit van dienstverlening…

Publicaties

De beleggingsvennootschap: autonoom fiscaal begrip of echo van het financieel recht?

dinsdag, 05 juli 2022

Het begrip “beleggingsvennootschap” kan voor wat in België gevestigde vennootschappen betreft, verwijzen naar vennootschappen die geregeld worden door een bijzonder financieel-rechtelijk statuut, zoals bijvoorbeeld de Belgische openbare of institutionele beveks…

Nieuws

Het hof van beroep van Gent kent het verlaagd tarief erfbelasting toe bij exploitatie van vastgoed – achterpoortje of terechte beslissing?

woensdag, 29 juni 2022

Het hof van beroep van Gent bevestigt in zijn arrest van 21 juni 2022 dat vastgoedactiviteiten die op duurzame wijze het louter passief beheer van onroerend goed overstijgen, kwalificeren als…

Nieuws

Btw-update: administratie verduidelijkt nieuwe regels rond het verstrekken van gemeubeld logies

woensdag, 22 juni 2022

Met ingang van 1 juli 2022 wijzigen de regels rond het verstrekken van gemeubeld logies aanzienlijk. Vanaf deze datum zal enkel de korte termijn verhuur (minder dan 3 maanden) van…

Nieuws

Nieuwsflits: Rechtbank Antwerpen vijlt (opnieuw) de scherpe tanden van de kaaimantaks bij voor wat betreft de boete van 6.250 EUR

vrijdag, 17 juni 2022

In een reeks van opeenvolgende vonnissen werd door verschillende rechtbanken geoordeeld dat de rechter de fiscale administratieve boete van 6.250,00 EUR wegens het niet-naleven van de aangifteplicht voor juridische constructies…

Nieuws

TP té complex en té tijdrovend voor de fiscus? Alleszins disproportionele verantwoording voor uitbreiding proceduretermijnen tot 10 jaar…

maandag, 13 juni 2022

Het is zover… Volgens de fiscale administratie vereisen verrekenprijsonderzoeken meer diepgaande controles en zijn zij zeer tijdrovend, in het bijzonder het opvragen en bekomen van inlichtingen vanwege buitenlandse overheden. M.a.w.…

Nieuws

Jaarlijkse Taks op Effectenrekeningen (JTER) aangiftetermijn verstrijkt bijna voor: (co-)titularissen van buitenlandse effectenrekeningen en 'oprichters' van juridische constructies

maandag, 13 juni 2022

De aangifte JTER voor de referentieperiode 2021 moet uiterlijk worden ingediend op 15 juli 2022.

Nieuws

Fraude en internationale (eigen) wetgeving te complex voor fiscus, dus 10 jaar nodig om te onderzoeken en te taxeren

vrijdag, 10 juni 2022

UPDATE:  Dit artikel werd geschreven op basis van het voorontwerp van wet. De finale wetbepalingen werden gepubliceerd in de wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen…

Publicaties

Regularisatie post-mortem kan erfgenamen duur komen te staan

woensdag, 01 juni 2022

Mede onder toenemende druk van de bankensector voe­len meer en meer belastingplichtigen zich genoodzaakt om zich te wenden tot het Contactpunt regularisaties. Van de belastingplichtige wordt het bewijs gevraagd dat…

Nieuws

Luxemburgse verdragsvrijstelling voor de Jaarlijkse Taks op de Effectenrekeningen op de helling?

dinsdag, 24 mei 2022

De Jaarlijkse Taks op de Effectenrekeningen (hierna: “JTER”) is (o.a.) van toepassing op in België aangehouden effectenrekeningen, zelfs indien deze aangehouden worden door niet Belgische residenten/titularissen. Zowel de wetgever als…

Nieuws

Nieuwsflits: Een schenking online registreren via MyMinfin in 1, 2, 3?

maandag, 09 mei 2022

Op 1 mei publiceerde de FOD Financiën op haar website1 een aangepast stappenplan voor de registratie van niet-notariële schenkingen. Nieuw is dat u de bewijsdocumenten van een schenking online via MyMinfin…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Eerst denken, dan pas beslissen

vrijdag, 06 mei 2022

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  'Een land moet een duurzaam belastingstelsel nastreven, waardoor het een voorspelbaar, stabiel inkomen…

Evenementen
31 mei Antwerpen | 21 juni Brussel | 28 juni Gent

Tiberghien Tax Buffet

Nieuws

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2022

woensdag, 04 mei 2022

De aanhoudende veranderingen in de Belgische vermogensfiscaliteit en de steeds toenemende verschillen tussen de drie gewesten wat betreft de invulling en toepassing van hen toebedeelde belastingen, leidt tot een moeilijk…

Publicaties

Gedetacheerde werknemer en non-concurrentievergoeding : wie mag belasten ?

woensdag, 27 april 2022

In een arrest van 21 september 2021 heeft het hof van beroep te Luik zich uitgesproken over de toepassing van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag op een non-concurrentievergoeding. Dergelijke rechtspraak blijft interessant,…

Publicaties

Fictiebepalingen zijn geen antimisbruikbepalingen

dinsdag, 26 april 2022

Het Hof van Cassatie besliste op 16 september 2021 dat artikel 2.7.1.0.4 VCF geen antimisbruikbepaling is, en dat de rechter dus niet geldig kon beslissen dat een wijziging van dit…

Publicaties

Bezint eer ge aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving: de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving vs. het wettelijk vermoeden van eigendom

dinsdag, 26 april 2022

Op 30 maart 2021 oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat erfgenamen niet kunnen terugkomen op hun aanvaarding (onder voorrecht van boedelbeschrijving), nadat de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) een…

Nieuws

Internationaal actief? Fiscus krijgt 10 jaar, zonder meer!

donderdag, 21 april 2022

Op 1 april 2022 heeft het College voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude[1] aan het Ministerieel Comité een tweede actieplan afgeleverd dat zich richt op internationale thema’s.…

Evenementen
16 juni 2022 |12.45u - 18.00u| Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofsdreef 13

Huwelijksvermogensrecht civiel en fiscaal becommentarieerd

Spreker: Alain Van Geel & Charlotte Declerck
Evenementen
8 juni 2022 | 12.45u - 18.00u | Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146

Huwelijksvermogensrecht civiel en fiscaal becommentarieerd

Spreker: Alain Van Geel & Charlotte Declerck
Evenementen
17 mei 2022 |12.45u - 18.00u | Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9

Huwelijksvermogensrecht civiel en fiscaal becommentarieerd

Spreker: Alain Van Geel & Charlotte Declerck
Nieuws

Wettelijk samenwonenden: Kan uw ex- partner onderhoudsgeld van u vorderen?

donderdag, 14 april 2022

De wet voorziet niet uitdrukkelijk in een onderhoudsuitkering voor (ex-)wettelijk samenwonenden Het hof van beroep te Antwerpen kende in een arrest van 14 maart 2017 een persoonlijk onderhoudsgeld toe aan…

Nieuws

Fiscale controleactie vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten gevolge van COVID-19-pandemie: een gewaarschuwd(e) man/vrouw/x telt voor twee

woensdag, 13 april 2022

In één van onze vorige nieuwsbrieven hadden wij het reeds over de controleacties die plaatsvinden met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid. Specifiek voor 2022 maakt…

Evenementen
3 Mei 2022 | 13.00u - 14.30u | Tour & Taxis, Brussel

Seminarie: Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en/of nachtarbeid

Spreker: Daan Buylaert, Andy Neuteleers, Kimberley De Plucker & Charlotte Meskens
Nieuws

Opgelet voor Vlaamse erfbelasting wanneer u uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung verkrijgt

woensdag, 06 april 2022

Op 5 april 2022 heeft het Hof van Beroep te Gent geoordeeld dat de begunstigden van een Liechtensteinse Stiftung (“stichting”) erfbelasting verschuldigd zijn over de uitkeringen die zij van de…

Evenementen
17 mei 2022 | 08.00u - 10.00u | Beringen

Ontbijtseminarie: Verrekenprijzen

Evenementen
13 mei 2022 | 08.00u - 10.00u | Edegem

Ontbijtseminarie: Verrekenprijzen

Evenementen
11 mei 2022 | 08.00u - 10.00u | Gent

Ontbijtseminarie: Verrekenprijzen

Nieuws

Nieuwsflits: indiening aangifte nalatenschap kan voortaan online

donderdag, 31 maart 2022

Wie erft van een Vlaams rijksinwoner moet bij de Vlaamse belastingdienst (‘Vlabel’) een aangifte nalatenschap indienen, in principe binnen de vier maanden na het overlijden. Tot nu kon dat enkel…

Evenementen
5 mei 2022 | Online

Webinar: Update afbraak en heropbouw (6% btw)

Spreker: Stijn Vastmans & Stein De Maeijer
Publicaties

Ontslagvergoedingen: (on)verzoenbare uitleg in België en Nederland?

dinsdag, 29 maart 2022

De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit van 25 januari 2022 een nieuwe interpretatielijn uitgetekend in het kader van de heffingsbevoegdheid over ontslagvergoedingen overeenkomstig artikel 15 van het…

Publicaties

De deontologische verantwoordelijkheid van de notaris in het kader van de feitelijke omzeiling van de reservebescherming: quo vadis?

dinsdag, 29 maart 2022

De memorie van toelichting opteerde bij de invoering van de nieuwe Erfwet voor het behoud van de erfrechtelijke reserve. Het behouden en doorgeven van een minimum erfdeel aan degene die daarvoor…

Publicaties

Is een regularisatieheffing aftrekbaar als passief in de aangifte nalatenschap

dinsdag, 29 maart 2022

In een arrest van 23 maart 2021 heeft het Hof van Beroep Gent zich negatief uitgesproken over de mogelijkheid tot aftrek van een regularisatieheffing als schuld in de aangifte nalatenschap.…

Publicaties

BBI wordt teruggefloten door Antwerpse rechtbank wegens onbehoorlijk bestuur

dinsdag, 29 maart 2022

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen spreekt zich in een vijftal vonnissen uit over de toepassing van het fair play-beginsel en het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. De rechtbank benadrukt dat de…

Publicaties

Non bis in idem bij het overlijden van de tweede echtgenoot

dinsdag, 29 maart 2022

Na het overlijden van de eerste echtgenoot kan onduidelijkheid ontstaan over de juridische eigendom van de goederen. Burgerrechtelijk stelt zich geen moeilijkheid, als de erfgenamen van vader en moeder hetzelfde…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Fiscale dilemma's: hoe ethisch is het gedrag van de overheid zelf?

vrijdag, 25 maart 2022

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  'Wij laten ons als burgers te gemakkelijk aanpraten dat wij ethisch moeten…

Nieuws

Iedereen voortaan verdacht van fiscale fraude? Harmonisatie van de fraudetermijnen inzake inkomstenbelastingen en btw: een geslaagd opzet?

donderdag, 24 maart 2022

Met het wetsvoorstel dd. 14 oktober 2021 (Parl.St. Kamer, nr. 55-2253/001) beoogt de wetgever de onderzoeks- en aanslag/verjaringstermijnen i.g.v. fiscale fraude gelijk te schakelen in de inkomstenbelastingen en de btw.…

Evenementen
21 april 2022 | 18.30u | Gent

Roundtable: digitale veiligheid en fiscaliteit

Spreker: Pieter Souffriau en Mitchell Hoefman
Nieuws

Je bent gehuwd en je wil wat ondernemen – Huwelijksvermogensrechtelijke aandachtspunten

vrijdag, 04 maart 2022

Iemand die gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen wil tijdens het huwelijk een vennootschap oprichten. Wat  zijn daarbij de aandachtspunten? Is het de bedoeling dat de aandelen…

Nieuws

Procedure ‘ambtshalve ontheffing’ is ingegeven door billijkheid

dinsdag, 01 maart 2022

In een recente uitspraak interpreteert het hof van beroep van Brussel het begrip ‘materiële vergissing’ iets soepeler. Het niet opnemen van een uitgave in de aangifte personenbelasting betreft een verstrooidheid,…

Nieuws

Liber Amicorum voor Bernard Peeters

vrijdag, 25 februari 2022

Een zandloper wordt omgedraaid. Het is een gebaar van continuïteit, een staat van oneindigheid: het was al bezig voor het begon, en stopt niet als het eindigt. Dit moment, dit…

Nieuws

Crypto: Weigeren banken fiat (te geven)?

woensdag, 23 februari 2022

Recent verschenen er heel wat berichten in de media betreffende cryptobeleggers die hun crypto-inkomsten, eens omgezet naar fiat, maar moeilijk van de exchange naar hun reguliere bankrekening krijgen. Dit is…

Nieuws

Wetsontwerp houdende verlaging van lasten op arbeid: aandachtspunten voor de uitzendsector

woensdag, 23 februari 2022

In een andere nieuwsbrief  hadden wij het reeds over het (toenmalige voor-) ontwerp van wet houdende verlaging van lasten op arbeid. Dit ontwerp bevat onder meer een aantal belangrijke wijzigingen…

Nieuws

Jacht op fiscale fraude niveau hoger getild: fiscus versterkt federale politie in gemengde onderzoeksteams

vrijdag, 18 februari 2022

Minister van Financiën, Vincent van Peteghem, kondigde bij zijn beleidsverklaring in 2020 aan dat hij belastinginspecteurs en politiespeurders weer wil laten samenwerken aan grote fraudedossiers.[1] Een wetsontwerp van 3 februari…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Ook topkunst heeft een veilige haven nodig

vrijdag, 11 februari 2022

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  "De nuancering dat via het buitenland kan worden belegd in kunst met…

Nieuws

Voorstel nieuwe Europese richtlijn: einde van entiteiten met weinig substantiële activiteiten?

donderdag, 10 februari 2022

Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een ingrijpende ontwerprichtlijn gepubliceerd. Doel van dit ontwerp is “het misbruik aanpakken van ondernemingen die geen enkele economische activiteit uitoefenen”. De Engelse…

Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk – belangrijke wijzigingen voor artiesten en sportbeoefenaars

donderdag, 10 februari 2022

De toewijzing van de heffingsbevoegdheid over inkomsten van artiesten en sportbeoefenaar volgt onder het huidig Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag een verouderde systematiek die in sterke mate afwijkt van het OESO-modelverdrag. Het nieuwe…

Publicaties

Het recht op persoonlijk contact tussen broers en zussen in de zin van artikel 375bis oud BW

woensdag, 09 februari 2022

De wet van 20 mei 2021 kent aan broers en zussen twee rechten uitdrukkelijk toe, namelijk het recht om niet van elkaar te worden gescheiden en het recht op persoonlijk contact…

Publicaties

Fiscale discriminaties op grond van (beperkte) wetenschappelijke data

woensdag, 09 februari 2022

Het grondwettelijk verankerde gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel verbiedt de wetgever een ongelijke behandeling inzake belastingen in te voeren, indien daarvoor geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat (art.  10, 11 en 172…

Publicaties

Controlebehoud bij aandelen: de Belgische PSAK of de Nederlandse STAK?

woensdag, 09 februari 2022

In het kader van een successieplanning van aandelen, komen we bij de vraag naar controlebehoud al gauw uit bij de certificering van aandelen. Kort gezegd komt het erop neer dat…

Publicaties

Nieuw Frans-Belgisch dubbel-belastingverdrag: wat wijzigt er?

woensdag, 09 februari 2022

Het huidige dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk dateert reeds van 1964. Dat er een update zou volgen, mag dan ook niet verbazen. Lees hier de volledige publicatie die verscheen in Fiscoloog 1726…

Nieuws

Wijzigingen aan de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid op til

dinsdag, 08 februari 2022

De ministerraad heeft op 4 februari 2022 een voorontwerp van wet1 goedgekeurd welke wijzigingen aan het regime van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid bevat. Het ontwerp wordt nog…

Nieuws

Pensioenen onder het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag

dinsdag, 01 februari 2022

Wat pensioenen betreft, brengt het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag op tekstueel vlak wel wat wijzigingen met zich mee, doch zal er in vele gevallen niks veranderen in de praktijk.…

Nieuws

De Belgische ELTIF: klaar voor lancering in 2022?

donderdag, 27 januari 2022

ELTIF geïntroduceerd medio 2021 Bij wet houdende diverse bepalingen van 27 juni 2021 (B.S. 9 juli 2021) werd het regime van een European Long Term Investment Fund (hierna “ELTIF”) ingeschreven…

Nieuws

Inkomsten van werknemers onder het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk – it’s all in the details

dinsdag, 25 januari 2022

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk brengt enkele wijzigingen met zich mee. Zo wijzigen ook de regels die van toepassing zijn op de inkomsten die een werknemer ontvangt uit…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com