Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>JTER: Publicatie van het aangifteformulier - Formulier voor erkenning aansprakelijke vertegenwoordiger

donderdag, 09 december 2021

JTER: Publicatie van het aangifteformulier - Formulier voor erkenning aansprakelijke vertegenwoordiger

Voor de financiële instellingen nadert de aangifte- en betalingstermijn van de JTER m.b.t. de eerste referentieperiode eindigend per 30 september 2021 zeer snel. De deadline is, zoals geweten, 20 december 2021.

Zoals steeds vergt dit een hoop administratieve last voor de betrokken financiële instellingen, maar zo blijkt ook voor de nodige frustraties en onduidelijkheden.

Op basis van de hier bijgevoegde links, kan men alvast de officiële aangifteformulieren terugvinden gepubliceerd op de website van FOD Financiën.

Deze aangifte is wel heel wat complexer geworden en nieuw daarbij zijn de tussenbladen met informatie over de belastbare effectenrekeningen en de identificatie van de co-titularissen van de effectenrekeningen.

Wij vestigen ook uw aandacht op het feit dat elektronische indiening van de aangifte momenteel niet mogelijk is. In afwachting van de effectieve toepassing van dit elektronisch platform, moet de aangifte daarom per post worden toegezonden aan een adres dat verschillend is naargelang de landstaal waarin ze opgesteld is (FAQ nr. 72):

 • voor de papieren aangiften in het Nederlands:

  FOD Financiën – Algemene Administratie Inning en de Invordering Dienst Diverse Taksen
  Gaston Crommenlaan 6 bus 291
  9050 Ledeberg
 • voor de papieren aangiften in het Frans of Duits:

  SPF Finances – Administration générale Perception et du Recouvrement Service des Taxes Diverses
  Avenue du Prince de Liège 133 boîte 291
  5100 Jambes

De taks moet betaald worden door storting of overschrijving op de specifieke rekening voor de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen:

IBAN: BE50 6792 0022 9218

BIC: PCHQ BE BB

Inningscentrum – Diverse Taksen

Koning Albert II-laan 33 bus 431

1030 Brussel

Wij raden aan om deze betaling onder het nodige voorbehoud te doen.

Verder vernemen wij ook dat de aanstelling van een Belgisch aansprakelijk vertegenwoordiger niet steeds zonder problemen verloopt in die zin dat de buitenlandse financiële instellingen moeilijk het administratieve formulier daarvoor kunnen bekomen op de kantoren die daarvoor aangeduid werden in de FAQ van de administratie. Wij kunnen het gepaste document aanleveren.

Vanzelfsprekend zijn wij steeds als advocatenkantoor bereid hierin bij te staan opdat de financiële instellingen hun verplichtingen kunnen nakomen.

 

Dirk Coveliers - Counsel (dirk.coveliers@tiberghien.com)

Yannick Cools - Associate (yannick.cools@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com