Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Pensioenen onder het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag

dinsdag, 01 februari 2022

Pensioenen onder het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag

Wat pensioenen betreft, brengt het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag op tekstueel vlak wel wat wijzigingen met zich mee, doch zal er in vele gevallen niks veranderen in de praktijk. Zowel onder het huidige als onder het nieuwe verdrag komt de heffingsbevoegdheid inzake pensioenen in principe toe aan de woonstaat.

Onder het huidige verdrag zijn periodiek betaalde pensioenen op grond van het pensioenartikel belastbaar in de woonstaat. Pensioenkapitalen zijn echter ook belastbaar in de woonstaat, weliswaar op grond van het restartikel.

Het nieuwe pensioenartikel voorziet dat zowel periodiek betaalde pensioenen als pensioenkapitalen die betrekking hebben op een vorige dienstbetrekking (lees: werknemerspensioenen) belastbaar zijn in de woonstaat. Andere pensioenen (bijvoorbeeld zelfstandigenpensioenen) zullen echter in principe ook belastbaar zijn de woonstaat, maar dan op basis van het restartikel. Het restartikel voorziet wel dat de bronstaat haar heffingsbevoegdheid behoudt indien de woonstaat het pensioen niet effectief belast.

Wat pensioenen uit overheidsfuncties betreft, voorziet het nieuwe verdrag dat pensioenen betaald door de overheid van een staat, in principe slechts in die (uitbetalende) staat belastbaar zijn. Echter zullen dergelijke pensioenen toch in de andere staat belastbaar zijn, indien het gaat om een persoon die de nationaliteit van de andere staat heeft en in die andere staat woont, zonder ook de nationaliteit van de uitbetalende staat te hebben. Concreet: indien een Fransman die in Frankrijk woont een Belgisch overheidspensioen krijgt, zal Frankrijk heffingsbevoegd zijn, tenzij die persoon ook de Belgische nationaliteit heeft. In dat laatste geval zou België alsnog heffingsbevoegd zijn.

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren.

Koen Van Duyse – Partner (koen.vanduyse@tiberghien.com)

Sarah De Wilde – Senior associate (sarah.dewilde@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com