Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Tijdelijk uitstel van de betaal- en bezwaartermijn voor aanslagen in de personenbelasting

dinsdag, 07 december 2021

Tijdelijk uitstel van de betaal- en bezwaartermijn voor aanslagen in de personenbelasting

De FOD Financiën heeft op 3 december 2021 aangekondigd dat de betaling- en bezwaartermijn met één maand worden verlengd voor alle aanslagbiljetten in de personenbelasting met datum tussen 15 oktober en 15 december 2021. Volgens het bericht van de FOD Financiën is het mogelijk dat de belastingplichtige zijn of haar aanslagbiljet met een datum vanaf 15 oktober enkele weken later per post ontvangt. Het aanslagbiljet kan wel al in MyMinfin geraadpleegd worden vanaf de creatiedatum.

Om ervoor te zorgen dat die vertraging geen gevolgen heeft voor de belastingplichtige, wordt de betaaltermijn en de bezwaartermijn met een maand verlengd. Ter herinnering; de betaaltermijn bedraagt normaal twee maanden en de bezwaartermijn bedraagt zes maanden1.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking2:

Datum aanslagbiljetAangepaste uiterste betaaldatum  Aangepaste uiterste bezwaardatum
15.10.2021  15.01.2022 15.05.2022
20.11.2021  20.02.2022 20.06.2022

Indien u advies wenst over uw rechten en/of bijstand bij controles door de fiscus, kan u steeds contact opnemen met ons gespecialiseerd procedureteam.

Vincent Vercauteren – Partner (vincent.vercauteren@tiberghien.com)

Christophe Dillen – Counsel (christophe.dillen@tiberghien.com)

Tayfun Anil – Associate (tayfun.anil@tiberghien.com)


1 In principe te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet.

2 Meer informatie kan worden teruggevonden op https://financien.belgium.be/nl/Actueel/betalings-en-bezwaartermijn-1-maand-verlengd-aanslagbiljetten-pb-tussen-15-oktober-en-15-december-2021.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com