Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Nieuwsflits: indiening aangifte nalatenschap kan voortaan online

donderdag, 31 maart 2022

Nieuwsflits: indiening aangifte nalatenschap kan voortaan online

Camille Caestecker

Camille Caestecker

Associate
Brussel
Laura Goossens

Laura Goossens

Senior Associate
Brussel

Wie erft van een Vlaams rijksinwoner moet bij de Vlaamse belastingdienst (‘Vlabel’) een aangifte nalatenschap indienen, in principe binnen de vier maanden na het overlijden. Tot nu kon dat enkel via een aangifteformulier dat per post of digitaal werd verstuurd. Vorige week lanceerde de Vlaamse Belastingdienst ERFonline, een digitale toepassing die toelaat dergelijke aangiftes online in te dienen. 

Om toegang te verkrijgen tot de toepassing moet de aangever zich aanmelden via zijn elektronische identiteitskaart, token of Itsme. Hij dient ook te beschikken over het rijksregisternummer van de overledene.

Eens ingelogd en het dossier is aangemaakt, moeten de aangevers een vragenlijst beantwoorden op basis waarvan de aangifte wordt samengesteld. De vragen peilen bijvoorbeeld naar erfgenamen die de nalatenschap hebben verworpen, of de overledene gehuwd was en een testament had opgemaakt, hij bepaalde levensverzekeringspolissen had gesloten, enz. In functie daarvan rolt een aangifteformulier op maat uit de toepassing, waarbij de relevante, in te vullen velden worden aangegeven. Enkele juridische begrippen worden via de knop ‘hulp nodig’ verduidelijkt.

Opgelet: de erfgenamen moeten nog steeds zelf alle info over het vermogen van de overledene verzamelen. Dit vergt enig opzoekwerk. Zo moeten de aangevers nagaan of de overledene een testament had opgesteld en een huwelijkscontract had afgesloten, dienen ze de bankrekeningen en portefeuilles in kaart te brengen en de schulden te bewijzen aan de hand van de nodige stukken, bepaalde vermogensbestanddelen te (laten) schatten en dergelijke meer. De toepassing bundelt deze gegevens namelijk niet. Concreet betekent dit dat er vaak nog een notaris zal moeten tussenkomen die kan opzoeken of de overledene een testament of huwelijkscontract had opgesteld of om de fiscale lijsten met een overzicht van de Belgische bankrekeningen op te vragen. Bovendien blijven de aangevers verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte. In complexe dossiers blijft het dan ook aangewezen een beroep te doen op een expert ter zake. De tool laat verder niet toe de verschuldigde erfbelasting te berekenen.

De toepassing is beschikbaar voor de indiening van aangiftes nalatenschap van Vlaamse rijksinwoners die zijn overleden vanaf 1 januari 2020. Uiteraard blijft het mogelijk om de aangifte nog via het gebruikelijke aangifteformulier in te vullen en per post of digitaal in te versturen.

Camille Caestecker

Camille Caestecker

Associate
Brussel
Laura Goossens

Laura Goossens

Senior Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com