Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Events>Tiberghien Tax Buffet

Tiberghien Tax Buffet

31 mei Antwerpen | 21 juni Brussel | 28 juni Gent
Uw cliënten het juiste advies geven, ook als ze met een bijzondere vraag zitten: we reiken u graag de beste recepten aan. Op twee uur tijd gidsen we u doorheen de meest actuele en pertinente fiscale topics. Uiteraard voorzien we ook 'echt' eten en drinken, en is er tijd om te netwerken.
 
OP HET MENU
 
 • VVPRbis – wie volgt nog?

  De dividenden die (kleine) vennootschappen uitkeren, kunnen op basis van het VVPRbis-regime onder bepaalde voorwaarden genieten van lagere roerende voorheffing (15%/20%). Hoewel deze gunstregeling er zeer eenvoudig uit zou kunnen zien, is zij – door diverse wetwijzigingen, antwoorden van de minister en tegengestelde standpunten van de rulingcommissie en het fiscaal hoofdbestuur – vrij complex geworden en geeft zij aanleiding tot tal van vragen en onduidelijkheden. 

 • 10 jaar gunstregime familiale vennootschappen – een blik op de toekomst

  We delen onze ervaringen met de Vlaamse Belastingdienst en lichten een aantal knelpunten toe.  Wanneer komen intragroepsdiensten in aanmerking als economische activiteit? Wat met privé-vastgoed binnen de groep of vastgoed dat – al dan niet tijdelijk – buiten de groep wordt verhuurd? We bespreken ook de recente rechtspraak over vastgoedvennootschappen en delen onze verwachtingen over de toekomst van het gunstregime.

 • De onrechtstreekse schenking

  Sinds de afschaffing van de kaasroute moeten buitenlandse notariële schenkingen verplicht geregistreerd worden, met betaling van schenkbelasting tot gevolg. Onrechtstreekse schenkingen zonder betaling van schenkbelasting, zoals bankgiften, zijn wel nog mogelijk. Wat is een onrechtstreekse schenking precies? Welke goederen kunnen via een onrechtstreekse schenking worden geschonken? We lichten de mogelijkheden en beperkingen toe.

 • Tweede Actieplan tegen fiscale en sociale fraude

  Het tweede actieplan van het College voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude, dat recent werd bekendgemaakt, zal een aanzienlijke impact hebben op de fiscale controles. Zo zouden de onderzoeks- en aanslagtermijnen in geval van fraude en bij “complexe aangiften” verlengd worden tot maar liefst tien jaar. Verder wordt ook een nieuwe golf aan fiscale controles aangekondigd en zal de fiscus binnenkort dwangsommen kunnen opleggen wanneer de belastingplichtige weigert mee te werken. We schetsen de krijtlijnen van het voorstel en geven onze eerste bemerkingen.

 • Vennootschapsbelasting – capita selecta

  Op het vlak van vennootschapsbelasting en ondernemingsfiscaliteit blijft de wetgever en de rechtspraak volop in beweging. Zo werd de ficheverplichting door de wetgever (zowel wat personen als bedrag betreft) drastisch ingeperkt, werden er verduidelijkingen aangebracht over de doorrekening van kosten en werd de forfaitaire waardering van bepaalde voordelen van alle aard aangepast en verduidelijkt. We vatten enkele actualia voor u samen.

We vullen dit menu aan met enkele actuele knabbels.
 
DATUM EN LOCATIE
 
Om u alle kansen te geven dit seminarie bij te wonen voorzien we sessies op 3 verschillende locaties en data:
 • Antwerpen 31/05 – 18u-20u One Roof (zaal Diamant), Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen
 • Brussel 21/06 – 12u-14u Tiberghien, Tour & TaxisHavenlaan 86C B.419, 1000 Brussel
 • Gent 28/06 – 18u-20u MG Business Center Gent, Esplanade Oscar Van De Voorde 1, 9000 Gent
 
Schrijf u vandaag hieronder nog in, en verzeker u van uw plaats voor dit gratis buffet.

Knop Inschrijven
 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com