Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Het UBO-register – 31 december 2019, last call?

woensdag, 11 december 2019

Het UBO-register – 31 december 2019, last call?

Met het eindejaar in zicht, nadert ook de deadline om de UBO’s van bestaande Belgische entiteiten en buitenlandse trusts in het Belgisch UBO-register te registreren zonder dat dat aanleiding geeft tot een boete wegens laattijdigheid.

De registratieverplichting van UBO’s van Belgische vennootschappen, (i) vzw’s en stichtingen, alsook sommige buitenlandse trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts werd in deze nieuwsbrief reeds meermaals onder de aandacht gebracht. Samengevat gaat het over de verplichting om welbepaalde informatie van natuurlijke personen die de uiteindelijke begunstigden zijn van of die zeggenschap hebben over één van deze entiteiten te registreren in een elektronisch centraal ‘UBO-register’.

De initieel bij KB voorziene datum om de UBO’s voor de eerste maal te registreren werd door de toenmalige Minister van Financiën reeds uitgesteld van 31 maart naar 30 september 2019. In de praktijk is echter ook deze datum van 30 september 2019 niet houdbaar gebleken, gelet op de administratieve last die bij de registratie komt kijken. Verschillende entiteiten bleken nog onvoldoende voorbereid op de komst van dit register, mede omwille van de meermaals gewijzigde FAQ en het feit dat de elektronische toepassing via het myminfin-portaal nog niet volledig op punt stond. De Administratie van de Thesaurie past om die reden dan ook een tijdelijk gedoogbeleid toe door nog géén sancties toe te passen voor UBO’s die tijdig werden geregistreerd vóór 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 zal echter ook dit gedoogbeleid vervallen en kunnen administratieve boetes opgelegd worden gaande van 250 EUR tot 50.000 EUR. Hoogste tijd dus voor diegenen die hun huiswerk voor de start van het nieuwe jaar nog niet zouden hebben gemaakt.

Voor meer informatie of vragen m.b.t. de concrete toepassing van het UBO-register en de gevolgen van de registratie als UBO in dit register, kan u terecht bij uw gebruikelijke Tiberghien adviseur.

Gerd D. Goyvaerts - Partner (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)

Stephanie Gabriel - Senior Associate (stephanie.gabriel@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com