Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Mogelijkheid tot rechtskeuze in een zorgvolmacht uitgesteld

donderdag, 23 januari 2020

Mogelijkheid tot rechtskeuze in een zorgvolmacht uitgesteld

In een eerder bericht informeerden wij u erover dat de Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen in werking zou treden op 1 januari 2020

Met ingang van die datum kon aldus een rechtskeuze worden opgenomen in een zogenaamde zorgvolmacht. In grensoverschrijdende situaties biedt een rechtskeuze rechtszekerheid omtrent het op de zorgvolmacht toepasselijke recht, dat vaststaat, ongeacht een eventuele verhuis naar het buitenland.

Op 20 december werd in het Belgisch Staatsblad evenwel een wet gepubliceerd die deze inwerkingtreding uitstelt naar “een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2021”.

Reden van het uitstel is wellicht gelegen in het feit dat de wet houdende instemming met voormeld verdrag nog niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Aldus laten de eengemaakte regels betreffende het recht toepasselijk op zorgvolmachten in grensoverschrijdende situaties nog even op zich wachten.

Wij volgen dit uiteraard op en houden u op de hoogte.

Voor verder informatie kan u terecht bij

Domique De Bie - Counsel (dominique.debie@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com