Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Taks op effectenrekening – aangiftetermijn tot 31 augustus 2019 als indiening via mandataris

donderdag, 04 juli 2019

Taks op effectenrekening – aangiftetermijn tot 31 augustus 2019 als indiening via mandataris

Indien de taks niet ingehouden en betaald werd door de tussenpersoon, dan moet de titularis die de taks verschuldigd is een individuele aangifte indienen, uiterlijk op de laatste dag voor indiening van de aangifte in de personenbelasting via het elektronisch platform MyMinfin.

In principe is dit uiterlijk op 11 juli 2019.

Er bestond onduidelijkheid of die aangifteperiode ook verlengd kan worden indien de belastingplichtige zijn aangifte laat indienen door een mandataris. Daarover vinden we geen bijkomende info terug in de FAQ over deze taks, die op de website van FOD Financiën gepubliceerd werd.

Inmiddels hebben we op een andere plaats op de website van FOD Financiën wel een bijkomende precisering gevonden in het geval dat de aangifte TER door een mandataris gebeurt. 

“Als mandataris moet u de aangiften van uw klanten indienen ten laatste op 24 oktober 2019, de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting door mandatarissen.

Opgelet: de betaling moet ten laatste op 31 augustus 2019 gebeuren. Voor een goede afstemming tussen betaling en aangifte, raden we mandatarissen aan om ook de aangifte van de taks op de effectenrekening tegen 31 augustus 2019 in te dienen.”


Voor meer informatie over dit onderwerp kan u terecht bij:
Dirk Coveliers - Counsel (dirk.coveliers@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com