Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Zaak Brussels Securities (C-389/18): DBI-aftrek andermaal onder vuur!

vrijdag, 06 september 2019

Zaak Brussels Securities (C-389/18): DBI-aftrek andermaal onder vuur!

De DBI-aftrek blijft voor problemen zorgen op het vlak van de conformiteit met de moeder-dochterrichtlijn. Zoals verwacht, blijkt dat de aanpassing aan de DBI-regeling na het Cobelfret-arrest niet alle problemen heeft opgelost.

Het probleem dat nu is voorgelegd aan het Hof van Justitie bestaat eruit dat een Belgische onderneming die naast de DBI-aftrek nog recht heeft op andere aftrekken, waarvan de voordelen in tijd beperkt zijn (zoals de aftrek voor risicokapitaal (ARK)), die andere aftrek mogelijks ziet verloren gaan omdat deze aftrek in de volgorde na de DBI-aftrek komt. 

In zijn conclusie van 5 september 2019 komt de advocaat-generaal alvast tot het besluit dat het voordeel uit de ARK inderdaad kan aangetast worden door de verplichting om eerst de DBI van de belastinggrondslag af te trekken. Dit leidt de facto immers tot een vermindering van de DBI‑voorraad waarvan de overdracht naar latere aanslagjaren zonder beperking in de tijd mogelijk is. Bovendien gaat dit ook ten koste van de ARK waar de moedermaatschappij net alle belang heeft om deze zo snel mogelijk te verrekenen. Ten tijde van de feiten in deze zaak was de overdracht van de ARK beperkt tot de volgende zeven aanslagjaren. Omdat de DBI-aftrek vóór de ARK komt, loopt deze laatste aftrek het gevaar uiteindelijk teniet te gaan. Een belastingplichtige die een dividend ontvangt dat voor DBI-aftrek in aanmerking komt, dreigt m.a.w. een ander fiscaal voordeel (zoals de ARK) te verliezen t.o.v. eenzelfde belastingplichtige die geen dividend ontvangt. Volgens de advocaat-generaal is dit in strijd met de moeder-dochterrichtlijn.

Ook de Commissie deelt overigens de mening van de advocaat-generaal. Wat het Hof ervan denkt is nog even afwachten …

Een en ander toont o.i. nog maar eens aan dat de ganse DBI-aftrek toe is aan vernieuwing. Nu de aftrek overigens 100% bedraagt en de huidige regeling op Europese bezwaren blijft stuiten, zou de DBI-regeling best worden afgestemd op de meerwaarde-regeling. Ook hier is het afwachten of onze beleidsmakers bereid kunnen worden gevonden hiertoe het nodige initiatief te nemen.

 

Ben Van Vlierden - Partner (ben.vanvlierden@tiberghien.com)

Koen Morbée - Partner (koen.morbee@tiberghien.com)

 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com