Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications
Publicaties

Voorontwerp van Vlaams decreet, over het verrekenbeding en andere zaken

woensdag, 06 december 2017
Minister Tommelein, de Vlaamse minister van financiën heeft een voorontwerp van decreet klaar met een aantal interessante bepalingen inzake erf- en registratiebelasting [1]. Het gaat nog maar om een voorontwerp,…
Publicaties

Het UBO-register - een verstoorde balans tussen transparantie en privacy

donderdag, 26 oktober 2017
De invoering van het UBO-register is onderdeel van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/ 849, hierna 'De Richtlijn') inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen…
Publicaties

Inbreng vastgoed in maatschap: soms verkooprecht of schenkbelasting

donderdag, 12 oktober 2017
Fiscoloog 1535, p. 10  In een voorafgaande beslissing bespreekt de Vlaamse belastingdienst de gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van onroerende goederen in een burgerlijke maatschap.…
Publicaties

Verlaagde tarieven bij Erfgoedschenking en -verkoop

woensdag, 04 oktober 2017
Kunst, cultuur, erfgoed. De nalatenschap van onze voorouders. Het is belangrijk dat wij de mooie dingen uit het verleden behouden, voor onszelf en voor ons nageslacht. Er bestaat dan ook…
Publicaties

Schenking van een familiale onderneming met fideicommis de residuo

donderdag, 21 september 2017
Bij schenkingen die gebeuren bij notariële akte worden dikwijls schikkingen genomen voor na het overlijden van de begiftigde. Een zeer gebruikelijke clausule is de conventionele terugkeer: als de begiftigde eerder…
Publicaties

De inkorting van een huwelijksvoordeel valt niet in de nalatenschap

maandag, 11 september 2017
Het Hof van Cassatie besliste op 24 maat 2017 dat een huwelijksvoordeel niet in de nalatenschap valt, maar aan de langstlevende echtgenoot toebehoort ingevolge de vereffening en verdeling van het…
Publicaties

Levensverzekering met twee verzekeringnemers. Toestand voor overlijdens vanaf 01/01/2017

woensdag, 06 september 2017
Wat gebeurt er nu precies bij een levensverzekering met twee verzekeringnemers? Door het decreet van 23 december 2016 [1] werd de regeling grondig aangepast, en de Vlaamse belastingdienst past dan…
Publicaties

Familiale bedrijfsschenking: 'restschenking' niet steeds vrijgesteld?

vrijdag, 25 augustus 2017
Fiscoloog 1529, p. 8  Volgens de Vlaamse Belastingdienst moeten de voorwaarden voor de vrijstelling van schenkbelasting voor familiale ondernemingen en vennootschappen in geval van schenking met een beding van fideïcommis…
Publicaties

Het Belgische erfrecht in Europa: en marche!

vrijdag, 11 augustus 2017
De hervorming van het erfrecht staat hoog op de Belgische politieke agenda. De minister van Justitie stelde hiertoe zelfs een werkgroep van academische experten samen teneinde deze hervorming voor te…
Publicaties

Actualiteiten Hof van Justitie - Directe belastingen

dinsdag, 11 juli 2017
In de rubriek 'Actualiteiten Hof van Justitie - Directe belastingen' van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (meerbepaald n°523, p. 500-501) bespreekt Koen Morbée ditmaal kort de voornaamste evoluties inzake de impact…
Publicaties

Hervorming vennootschapsbelasting: drie suggesties voor meer fiscale zekerheid

dinsdag, 11 juli 2017
De OESO publiceerde in maart 2017 samen met het IMF een lijvig rapport, dat een antwoord biedt op de groeiende fiscale onzekerheid ('OESO -rapport'). Deze fiscale onzekerheid treft zowel de…
Publicaties

Schuld uit Nederlandse ouderlijke boedelverdeling niet aftrekbaar maar wel verrekening (standpunt Vlabel)

vrijdag, 07 juli 2017
In een merkwaardige voorafgaande beslissing nummer 16052 van 28 november 2016 oordeelde de Vlaamse Belastingdienst dat een schuld uit een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling niet aftrekbaar was maar oordeelde hij dat…
Publicaties

Fiscaal stelsel gereglementeerde spaarboekjes opnieuw onder vuur

vrijdag, 30 juni 2017
Fiscoloog 1525, p. 8  Enkele jaren geleden heeft het Hof van Justitie reeds geoordeeld dat het Belgische fiscaal gunststelsel voor interesten op spaarboekjes strijdig was met de Europese vrijheid van…
Publicaties

Nieuw belastingverdrag met Japan houdt rekening met BEPS-rapporten

dinsdag, 20 juni 2017
Fiscoloog Internationaal 401 p. 1 20-06-2017 - Japan en België ondertekenden op 12 oktober 2016 een nieuw dubbelbelastingverdrag (hierna : het 'nieuwe Verdrag'). De Engelstalige versie ervan is inmiddels beschikbaar…
Publicaties

Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap

dinsdag, 20 juni 2017
Vlaams gewest Fiscale Actualiteit nr. 2017/19, pag. 3-7 20-06-2017 - De huidige Vlaamse regeling voor overdracht van familiale vennootschappen bestaat al meer dan vijf jaar, maar alle onduidelijkheden zijn nog…
Publicaties

Btw en consignatiezendingen Belgische vereenvoudigingsregeling niet altijd compatibel met het standpunt andere lidstaten: een analyse Duitsland-België

dinsdag, 30 mei 2017
30-05-2017 - Bij een consignatiezending worden goederen door een leverancier (consignant) fysiek ter beschikking gesteld aan een klant (consignataris) maar de juridische eigendomsoverdracht van deze goederen vindt slechts plaats op het ogenblik waarop de…
Publicaties

Selectiviteit, voordeel en discriminatie: onduidelijke variaties op hetzelfde thema?

dinsdag, 30 mei 2017
30-05-2017 - "Behoudens de afwijkingen waarin de verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van beþaalde ondernemingen…
Publicaties

Schenking van een maatschap onder last van een rente krijgt geen ruling van de Vlaamse belastingdienst

dinsdag, 30 mei 2017
30-05-2017 - Bij voorafgaande beslissing nummer 16046 van 30 november 2016 besliste de Vlaamse belastingdienst dat, ondanks de schenking van de deelbewijzen van een burgerlijke maatschap aan de kinderen, deze…
Publicaties

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie: de gevolgen op vlak van registratie- en successierechten in België

maandag, 29 mei 2017
29-05-2017 - Meer dan 40 jaar na de toetreding, op 1 januari 1973, werd, in een historisch referendum van 23 juni 2016, beslist dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en daarmee ook…
Publicaties

Nieuwe regels voor gestort kapitaal hebben ongewenste neveneffecten

maandag, 29 mei 2017
Interne meerwaarden Fiscale Actualiteit nr. 2017/17, pag. 1-7 Interne meerwaarden op aandelen die particulieren realiseren, zijn sedert de jaren negentig voorwerp van hevige discussies. Met de programmawet van 25 december…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com