Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Nieuws

Aftrek innovatie-inkomsten

woensdag, 08 maart 2017
Op de ministerraad van 2 december 2016 bereikten de regeringspartijen een akkoord over een nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten. Deze is tot stand gekomen onder invloed van het BEPS-actieplan dat lidstaten…
Nieuws

Btw en samenwerkingsverbanden - impact van de gewijzigde regels voor kostendelende verenigingen

woensdag, 08 maart 2017
Er bestaan tal van samenwerkingsvormen waarbij ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen hun activiteiten groeperen. Deze samenwerkingsvormen kunnen gaan van een kostenassociatie waarbij gemeenschappelijk kosten worden gegroepeerd en gedeeld, over het…
Nieuws

De nieuwe Belgische GVBF kan eindelijk worden opgericht

dinsdag, 07 maart 2017
Het koninklijk besluit met betrekking tot het regelgevend kader voor het nieuwe Belgische ‘Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds’ (GVBF) werd eindelijk in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Belgische en Internationale vastgoedbeleggers kunnen een…
Nieuws

Naar een fundamentele herijking van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting?

dinsdag, 07 maart 2017
Reeds jaren wordt de aflijning van het toepassingsgebied tussen de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting als problematisch ervaren. Deze kritiek treft vooral het alles-of-niets-karakter ervan.
Publicaties

Geldt de Duitse informatieplicht bij overlijden van een Duits rijksinwoner ook steeds voor rekeningen aangehouden bij buitenlandse bijkantoren?

maandag, 06 maart 2017
In de zaak C-522/14 (3) werd het Hof van justitie verzocht om een prejudiciële beslissing te nemen over de uitlegging van de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU) in een geding tussen Sparkasse Allgäu…
Publicaties

Aanpassing 'catch all-bepaling' in belasting niet-inwoners

maandag, 27 februari 2017
Weliswaar werd de zogenaamde 'vangnetbepaling' in de belasting van niet-inwoners onlangs grondig aangepast, onder meer om ze beter in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke bedoeling, maar daarmee zijn niet alle interpretatieproblemen…
Nieuws

Afschaffing btw-voorschotten voor kwartaalaangevers

maandag, 27 februari 2017
Onder de huidige regels zijn btw-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen verplicht om voorschotten te betalen. Deze voorschotten bedragen 1/3 van het saldo van de btw-aangifte van het vorige kwartaal en dienen…
Publicaties

Vlabel weigert vrijstelling voor buitenlandse bossen

donderdag, 23 februari 2017
De situatie op het vlak van bossen in het Vlaamse Gewest is anders dan de situatie in andere landen van de EER. Door het Agentschap Natuur en Bos werd geargumenteerd dat het beperken…
Nieuws

Nieuwe regels Belgische beurstaks. Quid beleggingen door juridische constructies?

dinsdag, 21 februari 2017
Omtrent de draagwijdte van de Belgische beurstaks (hierna TOB) en beleggingen door juridische constructies bestaat enige discussie. Volgens een reactie van de Minister van Financiën in de Kamercommissie Begroting en…
Nieuws

T/A economics: Painting a new story...

maandag, 13 februari 2017
... as the BeNeLux alternative for transfer pricing and valuation services, yet with a distinct approach. Met veel genoegen kondigt T/A economics haar lancering aan. Dit nieuwe samenwerkingsverband tussen Tivalor…
Nieuws

Nieuw uitstel meldingsplicht voor kostendelende verenigingen tot 31 maart 2017

woensdag, 01 februari 2017
Bestaande samenwerkingsverbanden die een btw-vrijstelling toepassen hebben er alle belang bij om hun specifieke situatie eerst ten gronde door te lichten alvorens over te gaan tot een melding.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com