Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Nieuws

Recente ontwikkelingen in de Private Equity sector : intrestaftrek en moeder-dochter bepalingen

woensdag, 18 januari 2017
In het kader van de internationale strijd tegen fiscaal misbruik en belastingontwijking heeft Europa al talrijke maatregelen genomen mede ter implementatie van het BEPS-Actieplan van de OESO.Op 12 juli 2016…
Nieuws

Afschaffing nultarief pro deo-diensten advocaten en gerechtsdeurwaarders

maandag, 09 januari 2017
Een laatste administratieve beslissing (Beslissing Btw nr. E.T.131.005 van 23 december 2016, klik hier) die op de valreep nog werd gepubliceerd in 2016 heeft een belangrijke impact op prestaties van…
Nieuws

6% btw op verhuur van fietsen via openbaar fietssysteem

maandag, 09 januari 2017
In een opmerkelijke beslissing (Beslissing Btw nr. E.T.131.027 van 16 december 2016, klik hier) heeft de administratie een soepel standpunt ingenomen over de toepassing van het 6%-tarief op de verhuur…
Nieuws

Btw vrijstelling voor kostendelende verenigingen

maandag, 09 januari 2017
Een tweede belangrijke administratieve toelichting die einde 2016 werd gepubliceerd betreft de nieuwe vrijstellingsbepaling voor kostendelende verenigingen (Circulaire nr. 31/2016 ET.127.540 van 12 december 2016, klik hier) zoals die van…
Nieuws

Meer details over de btw op online kans- en geldspelen

maandag, 09 januari 2017
Zoals in eerdere nieuwsbrieven verduidelijkt, zijn online kans- en geldspelen vanaf 1 juli 2016 niet langer vrijgesteld van btw (artikel 31 Programmawet van 1 juli 2016, dat de vrijstelling vermeld…
Nieuws

De nieuwe Belgische GVBF kan eindelijk worden opgericht

maandag, 09 januari 2017
Het koninklijk besluit met betrekking tot het regelgevend kader voor het nieuwe Belgische ‘Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds’ (GVBF) werd eindelijk in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Belgische en Internationale vastgoedbeleggers kunnen een…
Publicaties

Klacht BBI-directeur zet wettelijke chaos op scherp

dinsdag, 03 januari 2017
Voorbije regularisatierondes lieten aan de aangever de mogelijkheid om alleen fiscaal niet verjaarde kapitalen te regulariseren. Daardoor bleef er in bepaalde gevallen een strafrechtelijk risico bestaan m.b.t. de fiscaal verjaarde…
Nieuws

Eindejaarswetten goedgekeurd

vrijdag, 23 december 2016
Op 5 december jl. werd het ontwerp van programmawet ingediend dat uitvoering geeft aan het begrotingsakkoord. Het ontwerp is op 22 december goedgekeurd door de Kamer. Volgende wijzigingen zijn goedgekeurd:
Nieuws

Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt de schenkings- en successierechten voor de overdracht van familiebedrijven

donderdag, 22 december 2016
De drie regionale, fiscale wetgevers hebben een vrijstelling of verlaagd tarief voorzien inzake schenkings- en successierechten, wanneer de schenkingen/overdrachten bij overlijden betrekking hebben op aandelen van een familiale vennootschap of…
Nieuws

Het aanhouden van een onroerend goed in Frankrijk middels een SCI : kentering in de rechtspraak!

dinsdag, 20 december 2016
Heel wat Belgische belastingplichtigen houden Frans onroerend goed aan via een Franse société civile immobilière (“SCI”). In een belangrijk arrest van 29 september 2016, lijkt het Hof van Cassatie terug…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com