Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Nieuws

Het erfrecht weldra in een nieuw kleedje?

dinsdag, 20 juni 2017
20-06-2017 - Minister van justitie Koen Geens heeft er een actiepunt van gemaakt om het erfrecht in België te hervormen. Daartoe werd op 25 januari van dit jaar een wetsvoorstel…
Nieuws

Opletten met herstructureringen na overdracht van familiale vennootschappen onder toepassing van het Vlaamse gunstregime

dinsdag, 20 juni 2017
20-06-2017 - Overdrachten van aandelen van familiale vennootschappen kunnen in het Vlaamse gewest genieten van een gunstregime indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn (art. 2.8.6.0.3 en 2.7.4.2.2 VCF). Dit gunstregime is…
Nieuws

Verlenging van vruchtgebruik op onroerend goed bij de vennootschap

dinsdag, 20 juni 2017
Enkele recente voorafgaande beslissingen van Vlabel (nr. 16045 van 5 september 2016 en nr. 17005 van 20 maart 2017) bevestigen dat bij de verlenging van het recht van vruchtgebruik op…
Nieuws

Update btw: regeling van schadegevallen vanaf 1 januari 2018 niet langer vrijgesteld

dinsdag, 13 juni 2017
Naar aanleiding van evoluties in de Europese rechtspraak heeft de btw-administratie in een nieuwe circulaire de draagwijdte van de btw-vrijstelling voor de handelingen van verzekeringstussenpersonen nader toegelicht. De belangrijkste wijziging…
Nieuws

Update btw: nieuwe circulaire btw en geschenken

dinsdag, 13 juni 2017
De btw-administratie heeft op 30 mei 2017 een nieuwe circulaire gepubliceerd over de btw-problematiek verbonden aan de gratis overdracht van goederen.  In essentie betreft deze circulaire een bevestiging van de…
Nieuws

Vlaanderen aanvaardt verschillende methodes voor de waardering van vruchtgebruik

dinsdag, 13 juni 2017
De Vlaamse minister van financiën aanvaardt verschillende methodes voor de waardering van vruchtgebruik, zo antwoordde hij recent op een schriftelijke vraag.
Publicaties

Btw en consignatiezendingen Belgische vereenvoudigingsregeling niet altijd compatibel met het standpunt andere lidstaten: een analyse Duitsland-België

dinsdag, 30 mei 2017
30-05-2017 - Bij een consignatiezending worden goederen door een leverancier (consignant) fysiek ter beschikking gesteld aan een klant (consignataris) maar de juridische eigendomsoverdracht van deze goederen vindt slechts plaats op het ogenblik waarop de…
Publicaties

Selectiviteit, voordeel en discriminatie: onduidelijke variaties op hetzelfde thema?

dinsdag, 30 mei 2017
30-05-2017 - "Behoudens de afwijkingen waarin de verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van beþaalde ondernemingen…
Publicaties

Schenking van een maatschap onder last van een rente krijgt geen ruling van de Vlaamse belastingdienst

dinsdag, 30 mei 2017
30-05-2017 - Bij voorafgaande beslissing nummer 16046 van 30 november 2016 besliste de Vlaamse belastingdienst dat, ondanks de schenking van de deelbewijzen van een burgerlijke maatschap aan de kinderen, deze…
Publicaties

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie: de gevolgen op vlak van registratie- en successierechten in België

maandag, 29 mei 2017
29-05-2017 - Meer dan 40 jaar na de toetreding, op 1 januari 1973, werd, in een historisch referendum van 23 juni 2016, beslist dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en daarmee ook…
Publicaties

Nieuwe regels voor gestort kapitaal hebben ongewenste neveneffecten

maandag, 29 mei 2017
Interne meerwaarden Fiscale Actualiteit nr. 2017/17, pag. 1-7 Interne meerwaarden op aandelen die particulieren realiseren, zijn sedert de jaren negentig voorwerp van hevige discussies. Met de programmawet van 25 december…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com