Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Publicaties

Actualiteiten Hof van Justitie - Directe belastingen

dinsdag, 11 juli 2017
In de rubriek 'Actualiteiten Hof van Justitie - Directe belastingen' van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (meerbepaald n°523, p. 500-501) bespreekt Koen Morbée ditmaal kort de voornaamste evoluties inzake de impact…
Publicaties

Hervorming vennootschapsbelasting: drie suggesties voor meer fiscale zekerheid

dinsdag, 11 juli 2017
De OESO publiceerde in maart 2017 samen met het IMF een lijvig rapport, dat een antwoord biedt op de groeiende fiscale onzekerheid ('OESO -rapport'). Deze fiscale onzekerheid treft zowel de…
Nieuws

Hebben dividenden van Franse oorsprong eindelijk recht op een belastingkrediet in België?

dinsdag, 11 juli 2017
11-07-2017 - Op 16 juni heeft het Hof van Cassatie een arrest geveld dat een einde zou kunnen stellen aan de dubbele juridische belasting van dividenden van Franse oorsprong verkregen…
Publicaties

Schuld uit Nederlandse ouderlijke boedelverdeling niet aftrekbaar maar wel verrekening (standpunt Vlabel)

vrijdag, 07 juli 2017
In een merkwaardige voorafgaande beslissing nummer 16052 van 28 november 2016 oordeelde de Vlaamse Belastingdienst dat een schuld uit een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling niet aftrekbaar was maar oordeelde hij dat…
Evenementen
Najaar 2017 | 12.45u - 18.00u | Antwerpen, Houthalen, Oostkamp, Gent

Opleiding: Het nieuwe erfrecht concreet toegepast

Spreker: Alain Van Geel & Charlotte Declerck
Publicaties

Fiscaal stelsel gereglementeerde spaarboekjes opnieuw onder vuur

vrijdag, 30 juni 2017
Fiscoloog 1525, p. 8  Enkele jaren geleden heeft het Hof van Justitie reeds geoordeeld dat het Belgische fiscaal gunststelsel voor interesten op spaarboekjes strijdig was met de Europese vrijheid van…
Nieuws

Btw: 12% tarief geldt voortaan voor privé-investeringen in het kader van sociale huisvesting

donderdag, 29 juni 2017
Om het tekort aan sociale woningen op te vangen, werd in de Programmawet van 25 december 2016 voorzien in een uitbreiding van het verlaagd btw-tarief dat wordt toegepast op de…
Nieuws

Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude goedgekeurd

dinsdag, 27 juni 2017
27-06-2017 - Op 22 juni 2017 heeft de Kamer het wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude aangenomen. Het betreffen vooral maatregelen van procedurele aard om de…
Publicaties

Nieuw belastingverdrag met Japan houdt rekening met BEPS-rapporten

dinsdag, 20 juni 2017
Fiscoloog Internationaal 401 p. 1 20-06-2017 - Japan en België ondertekenden op 12 oktober 2016 een nieuw dubbelbelastingverdrag (hierna : het 'nieuwe Verdrag'). De Engelstalige versie ervan is inmiddels beschikbaar…
Publicaties

Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap

dinsdag, 20 juni 2017
Vlaams gewest Fiscale Actualiteit nr. 2017/19, pag. 3-7 20-06-2017 - De huidige Vlaamse regeling voor overdracht van familiale vennootschappen bestaat al meer dan vijf jaar, maar alle onduidelijkheden zijn nog…
Nieuws

Bent u voorbereid op de komst van het UBO-register?

dinsdag, 20 juni 2017
20-06-17 - Op 20 mei 2015 werd de Europese richtlijn 2015/849 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Op grond van deze richtlijn dient iedere lidstaat, waaronder België, uiterlijk…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com