Advocaten / Avocats / Lawyers

Publicaties

Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem beginsel in het Belgisch belastingrecht

Publicaties

Hof van Justitie geeft bestrijding btw-fraude voorrang op verjaringsregels

Publicaties

RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd - maar niet volledig

Nieuws

De verlaging van de schenkingsrechten voor de schenking van onroerende goederen in de drie gewesten: een stand van zaken

Nieuws

Nieuwe vennoten bij Tiberghien Advocaten

Nieuws

Nieuwe Omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele nieuwigheden

Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst en de schenking van het familiebedrijf over de grens

Nieuws

Speculatietaks: een gewaarschuwd belegger is er twee waard

Nieuws

De zorgvolmacht, het zekere voor het onzekere

Nieuws

Kapitaalverminderingen bij holdings in het vizier van fiscaal misbruik?

Artikel 344 §1 het Wetboek van Inkomstenbelastingen (“WIB”) stelt dat fiscaal misbruik zich voordoet wanneer de belastingplichtige zich – door het stellen van een rechtshandeling of rechtshandelingen...
Nieuws

Het familiebedrijf schenken aan kinderen en kleinkinderen over de grens - De Vlaamse Belastingdienst kijkt strenger toe

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com