Advocaten / Avocats / Lawyers

Team

 

Christophe Dillen

::

Christophe Dillen

Christophe behaalde in 2011 een Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Een gedeelte van zijn masteropleiding genoot hij aan de Université de Neuchâtel te Zwitserland. Vervolgens behaalde hij in 2012 een Master na Master in het Fiscaal Recht aan Universiteit Antwerpen.

Sinds 2012 is Christophe ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en startte hij zijn carrière als advocaat bij Dauginet Advocaten. Sedert 1 juli 2017 is hij werkzaam als advocaat bij Tiberghien.

Hij begeleidt cliënten in fiscale procedures (zowel administratief, als gerechtelijk) en fiscale strafzaken.

Christophe is geregeld spreker op seminaries en publiceerde reeds diverse bijdragen in fiscale tijdschriften en handboeken. Hij is lid van de International Fiscal Association (IFA).

Christophe Dillen Vcard

Counsel - Antwerpen

Geboren te Wilrijk, °1988.
Advocaat.
Medewerker sinds 2017.

Vakgebieden

Fiscale procedure
Fiscaal strafrecht
Vennootschapsbelasting
Personenbelasting

Opleiding

Getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken (2016).
Universiteit Antwerpen (Master na Master in het Fiscaal Recht, 2012).
Universiteit Antwerpen (Master in de Rechten, 2011).

Talen

Nederlands, Engels, Frans.

Andere professionele activiteiten

Lid van de Balie van Antwerpen.
Lid van de International Fiscal Association (IFA).
Spreker op seminaries en auteur van bijdragen in fiscale tijdschriften en handboeken.

 • C. DILLEN e.a., Handboek voor Fiscaal Recht 2019/2020, Wolters Kluwer, 2020.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2020, Larcier Business 2020.
 • C. DILLEN, S. GATSOS en V. VERCAUTEREN, “Over een beslagrechter met fiscale ambities”, TFR 2020, afl. 574, 84-87.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, Begrenzing in de tijd van ontsnappingsmogelijkheid geheime commissielonenaanslag is strijdig met gelijkheidsbeginsel, 2019, www.tiberghien.com.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2019, Larcier Business 2019.
 • C. DILLEN e.a., Handboek voor Fiscaal Recht 2018/2019, Wolters Kluwer, 2019.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien juridische opvattingen inmiddels zijn gewijzigd na ruim tijdsverloop?, TFR 2018, afl. 536, 201-207.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “De Panama Papers-slinger slaat volledig door”, Fisc.Act. 2018, afl. 34, 1-5.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2018, Larcier Business 2018.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien een ruim tijdsverloop en gewijzigde juridische opvattingen?”, TFR 2018, afl. 536, 199-207.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Lenen bij de belastingplichtige is lenen bij een vriend?”, www.tiberghien.com, 8 februari 2018.
 • B. CARDOEN en C. DILLEN, “Taxaties via forfaitair bepaald voordeel van woninggebruik: ongrondwettig”, De Specialist, 6 november 2017.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Bewijs van werkelijke beroepskosten in combinatie met forfaitaire grondslagen van aanslag kan aanleiding geven tot een aftrekbaar beroepsverlies”, TFR 2017, afl. 524, 515-521.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2017, Larcier Business 2017.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR 2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, "Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw", in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • C. DILLEN en A. ENGELS, “De sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Cassatie”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 18, 1-2.
 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My Way Liber Amicorum Hans Hertoghs, 2016, 125-152.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • B. CARDOEN en C. DILLEN, "Vlaamse erfbelasting: toepassingsgebied van de fictiebepalingen gevoelig uitgebreid", in L. MAES, H. DE CNIJF en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Mechelen, Wolters 2015-2016, 231-260.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, TFR 2015, afl. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • C. DILLEN, “Door onbezoldigde bedrijfsleider gebruikt onroerend goed niet in de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 9, 5-7.
 • C. DILLEN, “[Successierechten] Sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Beroep”, Fisc.Act. 2014, nr. 7, 8-10.
 • C. DILLEN, “Wat bij liquidatie tijdens de sperperiode?”, Fisc.Act. 2013, nr. 41, 1-2.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “De Circulaire NR. CI.RH.233/629.295 d.d. 1 oktober 2013: een poging tot verduidelijking”, T.Not. 2013, nr. 10, 511-514.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “De Programmawet van 28 juni 2013, schijn bedriegt: de verlaagde roerende voorheffing voor KMO-aandelen en de overgangsregeling voor liquidatieboni”, T.Not. 2013, nr. 9, 475-492.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “Verhuur cliënteel: andermaal simulatie”, T.Not. 2013, nr. 6, 376-382.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “Professioneel afgesloten schuldsaldoverzekering: aftrekbaar als beroepskost of enkel recht op een belastingvermindering?”, TFR 2013, nr. 442, 437-440.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com