Advocaten / Avocats / Lawyers

Team

Bruno Peeters

::

Sfeerfoto

Prof. Dr. Bruno Peeters is gewoon hoogleraar en voormalig decaan van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Hij studeerde rechten (Lic. Iuris, 1982) en wijsbegeerte (Bac. Wijsbegeerte, 1979) aan de Universiteit Antwerpen waar hij ook doctoreerde (1988) en waar hij tot op heden lid is van de Raad van Bestuur, initiatiefnemer en bestuurder van de Master Fiscaal Recht en van de Antwerpse Fiscale Academie.

 

Bruno Peeters is lid van de Antwerpse balie en trad toe tot de firma in 2004. Zijn praktijk omvat alle Belgische belastingen relevant voor vermogensplanning en vennootschapsrechtelijke transacties met bijzondere aandacht voor overheidsbedrijven.

 

Hij is al vele jaren lid van de European Association of Tax Law Professors en van de International Fiscal Association en lid van de raad van redactie van EC-Tax Review, het Algemeen Fiscaal Tijdschrift en Fiscale Jurisprudentie.

 

Hij is tevens (mede)oprichter en (mede)redacteur van de Tax Library en de Library on Tax Principles onder redactie van Larcier.

 

Bruno Peeters is ook een regelmatig spreker op conferenties en seminaries en auteur van verschillende boeken en artikels over fiscale aangelegenheden en economisch publiek recht.

Bruno Peeters Vcard

Of Counsel - Antwerpen

Geboren te Antwerpen, België, °1959.
Gewezen decaan van de rechtsfaculteit van de U.Antwerpen.
Advocaat. Medewerker sinds 2004.

Vakgebieden 

Belastingrecht (algemene beginselen)
Vennootschapsbelasting
Fiscaal statuut van overheidsbedrijven
Vermogensplanning

Opleiding

U.Antwerpen (Ph.D., 1988).
U.Antwerpen (Lic. in de Rechten, 1982).
U.Antwerpen (Baccalaureaat Filosofie, 1979).

Talen 

Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Andere professionele activiteiten

Gewoon hoogleraar Fiscaal Recht Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen.
Assessor afdeling wetgeving Raad van State (2015 tot heden).
Lid van de raad van bestuur van de Universiteit Antwerpen (UA) (2011 - 2015).
Voorzitter Antwerp Tax Academy (UA) (2012 - heden).
Hoofdcoördinator van Master Fiscaal Recht (Universiteit Antwerpen) (1995 - heden).
Gastprofessor Tax Law, Faculty of Law, University of Lissabon (2010 - 2011).
Gastprofessor Tax Law, Faculty of Law, University of Bologna (2008 - 2009).
Lid van de European Association of Tax Law Professors.
Lid van het wetenschappelijk comité van de Belgische afdeling van de International Fiscal Association.
Lid van de Balie van Antwerpen.
Auteur van verschillende boeken en artikelen over belastingrecht, economisch publiekrecht en grondwettelijk recht. 
Lid van de redactieraad van EC-Tax Review, van het "Algemeen Fiscaal Tijdschrift" en van "Fiscale Jurisprudentie - Jurisprudence Fiscale".
Redacteur van de Bibliotheek Fiscaal Recht (Uitgeverij Larcier) en van de Bibliotheek Grondslagen Fiscaal Recht (Uitgeverij Larcier).

Overzicht publicaties UA

Overzicht publicaties en rapporten ATA

Hieronder het overzicht van Tiberghien publicaties:

Boeken

 • Couturier Jos J., Peeters Bruno, Plets Nicole.- Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen - 21 ed. - Antwerpen, Maklu, 2015, 840 p.
 • Couturier Jos J., Peeters Bruno, Plets Nicole.- Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen - 20 ed. - Antwerpen, Maklu, 2013, 1280 p.
 • Couturier Jos J., Peeters Bruno, Plets Nicole.- Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen - 19 ed. - Antwerpen, Maklu, 2012, 1264 p.
 • Couturier Jos J., Peeters Bruno, Plets Nicole.- Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen - 18 ed. -Antwerpen, Maklu, 2011, 1270 p.
 • Peeters, B., Couturier, J.J. en Plets, N., Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2010, 1253 p. (ISBN 978-90-466-0340-6 en ISBN 978-466-0341-3).
 • Peeters, B., Van den Langenbergh, K., Van Overloop, C., e.a., Het statuut gidsen en reisleiders : naar een aangepast sociaal en fiscaal statuut voor gidsen en reisleiders, Brussel, Toerisme Vlaanderen, 2008, 245 p. (ISBN 978-90-8126-761-8).
 • Peeters, B., Barker, W., Hererra, P., e.a., The concept of tax, Amsterdam, EATL International Tax Series,  2005, 327 p., ISBN 978-90-812819-2-8.
 • Peeters, B. en Velaers, J., De Grondwet in groothoekperspectief: liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Antwerpen, Intersentia, 2007, 563 p., ISBN 978-90-5095-739-7.
 • Peeters, B., Europees belastingrecht, Gent, Larcier, 2005, 851 p.
 • Peeters, B., Fiscaliteit van de liefdadigheid. Belasting, vrijgevigheid en vrijwilligheid, Gent, Larcier, 2002, 442 p.
 • Peeters, B. en Wustenberghs T., Kapitaalvorming van vennootschappen: BTW en registratierechten, Diegem, CED-Samsom, 2001, 389 p.
 • Peeters, B., Hervorming van de fiscale procedure. Commentaar bij de Wetten van 15 en 23 maart 1999, Antwerpen, Maklu, 1999, 362 p.
 • Peeters, B., Recht zonder omwegen. Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag,  Brussel, De Boeck & Larcier, 1999, 523 p.
 • Peeters, B., Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 76 p.
 • Peeters, B., De continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 621 p.
 • Peeters, B., Rimanque K. en Vermeire L., De toepassing van het E.V.R.M. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1987, 138 p.

Wetgevingsbundels

 • Peeters Bruno, Bourgeois Marc, Plets Nicole, van de Vijver Anne, Peeters Bart.- Recueil de léglisation droit fiscal, tome 1 - Herentals, Knops, 2013, 1494 p.
 • Peeters Bruno, Plets Nicole, van de Vijver Anne, Peeters Bart.- Recueil de léglisation droit fiscal, tome 2 - Herentals, Knops, 2013, 536 p.
 • Peeters Bruno, Plets Nicole, van de Vijver Anne.- Wetgevingsbundel fiscaal recht, deel 1 - Herentals, Knops, 2013, 1511 p.
 • Peeters Bruno, Plets Nicole, van de Vijver Anne.- Wetgevingsbundel fiscaal recht, deel 2 - Herentals, Knops, 2013, 557 p.
 • Peeters, B., Bourgeois, M., Plets, N., e.a., Recueil de législation Droit Fiscal, édition août 2009, Herentals, Knops Publishing, 2009, 2 vol., 1379 p. en 501 p., ISBN 978-9-4603-5015-3.
 • Peeters, B., Plets, N., Van de Vijver, A., e.a., Wetgevingsbundel Master Fiscaal Recht. Editie augustus 2009, Herentals, Knops Publishing, 2009, 2 vol., 1406 p. en 543 p., ISBN 978-9-4603-5016-0.
 • Peeters, B., Plets, N., Van de Vijver, A., Wetgevingsbundel Fiscaal Recht, Herentals, Knops Publishing, 2009, 1066 p., ISBN -13 978-9-0791-5047-2.
 • Peeters, B., Plets, N., Van de Vijver, A., Wetgevingsbundel Fiscaal Recht, Herentals, Knops Publishing, 2008, 1066 p., ISBN -13 978-9-0791-5047-2.
 • Peeters, B., Bourgeois, M., Plets, N., e.a., Recueil de législation Droit Fiscal, Herentals, Knops Publishing, 2008, 1121 p., ISBN -13 978-9-0791-5054-0.

  
Artikelen

 • Peeters B., Verschueren H., "The Impact of European Union Law on the Interaction of Members States’ Sovereign Powers in the Policy Fields of Social Protection and Personal Income Tax Benefits", 2016, EC TAX REVIEW 2016/5-6).
 • Peeters B., Smet R., "De Vlaamse registratie- en erfbelasting : overzicht van de ontwikkelingen sinds 1 januari 2015", Algemeen fiscaal tijdschrift - 12(2015), p.4-51.
 • Peeters B., Plets N., Smet R., "Zin en onzin van een Vlaamse decretale verankering van de gewestelijke opcentiemen in de personenbelasting", Algemeen fiscaal tijdschrift - 10(2015), p. 4-12.
 • Peeters Bruno, Plets Nicole, Smet Rik, Fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezins-geïntegreerde ouderenzorg, Antwerpen, 2015, 60 p.
 • Peeters Bruno, EUCIT: for how much longer will political objections outweigh the advantages?, EC tax review - 24:3 (2015), p. 128-131.
 • Peeters Bruno.- De algemene fiscale antimisbruikbepalingen: een commentaar in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, Algemeen fiscaal tijdschrift - 65:5(2014), p. 4-34.
 • Peeters Bruno.- Mobility of EU citizens and family taxation : a hard to reconcile combination, EC tax review - 23:4(2014), p. 118-120.
 • Peeters Bruno, van de Velde Elly.- Naar een vernieuwde relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige, Tijdschrift voor fiscaal recht - 463-464(2014), p. 533-549.
 • Peeters Bruno, Puncher Ethel.- CFC legislation : the Belgian approach, European tax studies - 1(2014), p. 75-94.
 • Peeters Bruno.- Is er behoefte aan een fundamentele hervorming van het Belgisch belastingstelsel? Enkele bedenkingen over de personenbelasting, CDR: Christen-Democratische Reflecties / CD&V; CEDER - 2:3(2014), p. 63-72.
 • Peeters Bruno, Plets Nicole.- De fiscale aspecten van de zesde staatshervorming: nieuwe perspectieven voor de gewesten zodra de gordiaanse bevoegdheidsknoop ontward is, De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen / Velaers, Jan [edit.]; e.a. - Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 779-857.
 • Desterbeck F., Peeters Bruno.- Vereffenaars, curatoren en de fiscus: enkele actuele tendensen en aandachtspunten, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen 3 / Braeckmans, H. [edit.]; e.a. - 3 ed. - Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 493-536.
  •    Peeters Bruno, Vastmans Stijn.- Advocaten worden vanaf 1 januari 2014 aan btw onderworpen, Rechtskundig weekblad - 77:1(2013-2014), p. 3. 
  •    Peeters Bruno.- European supervision on the use of vague and undetermined concepts in tax laws, EC tax review - 22:3(2013), p. 112-114. 
  •    Peeters Bruno.- Naar een grondige hervorming van de inkomstenbelastingen?, Algemeen fiscaal tijdschrift - 4(2013), p. 5-17. 
  •    Peeters Bruno.- Arbeidsfiscaliteit, hoorzitting voor de Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming, 21 oktober 2013, Parlementaire stukken / België. Kamer van Volksvertegenwoordigers - 53 (bijlage 1):3343/001(2013), p. 6.1-6.2. 
  •    Peeters Bruno, van de Velde Elly.- Formal motivation of individual tax acts in Belgium, Rivista trimestrale di diritto tributario - 1(2013), p. 93-118. 
  •    Peeters Bruno, Vastmans Stijn.- BTW en overheid: in welke mate zijn overheden voor hun activiteiten aan btw onderworpen?, 'k Moet eerlijk zeggen: vriendenbundel Henk Van Arendonk / Graaf, de, A.C.G.A.C. [edit.]; e.a. - Den Haag, Sdu Uitgevers, 2013, p. 263-283. 
  •    Peeters Bruno, Puncher Ethel.- Belgium, Retroactivity of tax legislation / Gribnau, Hans [edit.]; e.a. - Amsterdam, EATLP, 2013, p. 177-191. 
  •    Peeters Bruno, van de Velde Elly.- Fiscaal recht, Formele motivering van bestuurshandelingen / Opdebeek, Ingrid [edit.]; e.a. - Brugge, die Keure, 2013, p. 307-329. 
  •    Peeters Bruno, Vastmans Stijn.- Fiscale aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging, Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking / Dujardin, Jean [edit.]; Somers, Wim [edit.] - Brugge, Die Keure, 2013, p. 289-349.
  •    Peeters Bruno, van de Vijver Anne.- Fiscaliteit voor KMO’s: een lappendeken, Regelgeving op maat van KMO's / Reniers, Koen [edit.]; e.a. - Antwerpen, Intersentia, 2013, p. 119-149.
  •    Peeters Bruno, Popelier Patricia.- Retroactive interpretative statutes and validation statutes in tax law : an assessment in the light of legal certainty, separation of powers and the right to a fair trial, Retroactivity of tax legislation / Gribnau, Hans [edit.]; e.a. - Amsterdam, EATPL, 2013, p. 117-128.
  •    Peeters Bruno.- De krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling in België na het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011, Algemeen fiscaal tijdschrift - 2(2012), p. 4-26. 
  •    Peeters Bruno.- Tackling cross-border inheritance tax obstacles within the EU, EC tax review - 21:2(2012), p. 54-56. 
  •    Peeters Bruno.- The repartition of tax powers in federal states within the context of the European Union, EC tax review  - 21:3(2012), p. 123-132. 
  •    Peeters Bruno.- De krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling in België na het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011, België, quo vadis? Waarheen na de zesde staatshervorming? / Popelier, Patricia [edit.]; Sinardet, Dave [edit.]; Velaers, Jan [edit.] - Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 265-310.
  •    Peeters Bruno, Vandenberghe Luk.- Draagkracht en gelijkheid, Knack Extra, Belastinggids 2011 - (2011.04.20), p. 15. 
  •    Peeters Bruno, Vandenberghe Luk.- Fiscale uitdagingen anno 2011, Rechtskundig weekblad - 75:1(2011-2012), p. 107-111. 
  •    Peeters Bruno.- The fiscal aspects of the free movement of workers in the EC context, Fiscal sovereignty of the member states in an internal market: past and future, Eucotax / Jansen, S.J.J.M. - Mechelen, Wolters Kluwer, 2011, p. 73-99. 
  •    Peeters Bruno.- De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?, Actuele problemen van het fiscaal strafrecht / Maus, M. [edit.]; et al. [edit.] - Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 25-97. 
  •    Peeters Bruno.- De fiscale soevereiniteit van de EU-lidstaten in het licht van de financiële en economische crisis, Economische groei in Europa: eerst de crisis, dan het recht / Hoornaert, Lieve - Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 71-102. 
  •    Peeters Bruno.- European legal limitations to the repartition of fiscal competences in a federal state structure, Social federalism : the creation of a layered welfare state : the Belgian case / Cantillon, Bea [edit.]; Popelier, Patricia [edit.]; Mussche, Ninke [edit.] - Antwerp, Intersentia, 2011, p. 227-254. 
  •    Peeters Bruno, Stas Danny.- The VAT treatment of subsidies : an evergreen debate, VAT in an EU and international perspective : essays in honour of Han Kogels -7 - Amsterdam, IBFD, 2011, p. 137-147.
  • Peeters Bruno.- Overheidsgebouwen, zonnecelpanelen en groenestroomcertificaten: fiscale aandachtspunten, Real estate gazette - (2010.05.05), p. 9.
  •    Peeters Bruno, van de Vijver Anne.- Samenloop van grondrechten in fiscalibus, Tijdschrift voor fiscaal recht - 392(2010), p. 991-1012. 
  •    Peeters Bruno.- Tax sovereignty of EU member states in view of the global financial and economic crisis, EC tax review - 19:6(2010), p. 236-237. 
  •    Desterbeck F., Peeters Bruno.- De faillissementscurator en de fiscaliteit: enkele aandachtspunten, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen 2 / Braeckmans, H. [edit.]; Cousy, H. [edit.]; Dirix, E. [edit.] 2 ed. - Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 287-348.
  •    Peeters Bruno.- La relation en matière fiscale entre le principe de sécurité juridique et le principe de légalité: un processus d'Echternach, Liber amicorum Jacques Autenne: promenades sous les portiques de la fiscalité - Brussel, Bruylant, 2010, p. 41-65.
 • Peeters, B., "De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking ?", Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 15 maart 2010, nr. 03, 4-42
 • Peeters, B., "Europeesrechtelijke grenzen aan de verdeling van fiscale bevoegdheden in een federale staatsstructuur", in Cantillon, B., Mussche, N. en Popelier, P. (eds),  De gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?, Antwerpen, Intersentia, 2010, 257-283
 • Peeters, B., “La relation en matière fiscale entre le principe de sécurité juridique et le principe de légalité : un processus d’Echternach", in X. (ed.), Liber Amicorum Jacques Autenne. Promenades sous les portiques de la fiscalité, Brussel, Bruylant, 2009, 41-65, (ISBN 978-2-8027-2831-3)
 • Peeters, B. en Van de Vijver, A., “ECJ Rules on Compatibility of Belgian Participation Exemption Regime with EC Parent-Subsidiary Directive”, EC-Tax Review 2009, 146-156
 • Peeters,  B.,  “European guidelines for federal Member States granting fiscal competences c.q. tax autonomy to sub-national authorities”, EC-Tax Review 2009, 50-52
 • Peeters, B. en Van de Vijver, A.,  “Fiscale behandeling van de billijke schadeloosstelling bij onteigening ten algemeen nut”, in Palmans R. en Sagaert V. (eds.), De onteigeningsvergoeding. De positie van derden bij onteigening, CROW, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 1-39
 • Peeters, B., “ De fiscale voordelen en valkuilen van PPS-projecten” in Tiberghien en Altius (eds), Real Estate Gazette, 5 mei 2009, Brussel, 4
 • Peeters, B., "Toelichting over het voorstel van decreet  houdende wijziging van art. 48 van het Wetboek der Successierechten wat de bijkomende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de gezinswoning betreft, en over het voorstel van decreet houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langslevende partner", Parl. St. Vlaams Parlement, Stuk 1586, nr. 2 (2007-2008), zitting 2008-2009, 3 april 2009, 3-5
 • Peeters, B.,  “Woord vooraf/Avant-propos”, in Van de Velde, E. "Afspraken met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen", in X. (ed.), Grondslagen van het Fiscaal Recht, Larcier, Gent, 2009, iii-vi
 • Peeters, B. en Plets, N., "Actualia fiscaal recht", in X. (ed.), CBR Jaarboek 2008-2009, Intersentia, Antwerpen, 2009, 213-340
 • Peeters, B., "Voorwoord", in De Troyer I. (ed.), De invordering van belastingen in grensoverschrijdende situaties, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2009, V-VI
 • Meeusen, J. en Peeters, B., “L’Impatto della Costituzione Europea Sull’imposizione: rinnovamento istituzionale o mantenimento dello status quo?" in Di Pietro, A., (ed.), Per una costituzione fiscale europea,  "Il Diritto Tributario D’Europa", 2008, nr. 2, 55-85
 • Peeters, B., “De verantwoordelijkheid van derden voor andermans belastingschulden: de fiscale toepassing van het KYC-principe”, in X. (ed.), Verantwoordelijkheid en recht, Kluwer, Mechelen, 2008, 443-464
 • Peeters B. en Van Overloop C., "Naar een aangepast fiscaal statuut voor gidsen en reisleiders", in van den Langenbergh, K., e.a. (eds.), in: Het statuut gidsen en reisleiders: naar een aangepast sociaal en fiscaal statuut voor gidsen en reisleiders,  Brussel, Toerisme Vlaanderen, 2008, 175-245
 • Peeters, B., "Dubbelbelastingverdragen en Europees recht: een losse of een gespannen verhouding", in: Belgisch belastingverdragsbeleid: concrete vragen en behoeften van in België bedrijvige ondernemingen in het licht van het Europees recht en van de internationale ontwikkelingen, s.l., 2007, Documentatiebundel, Seminarie georganiseerd door Verbond van Belgische Ondernemingen, Brussel, 4 juni 2007, 27 p.
 • Peeters, B., "Het fiscaal legaliteitsbeginsel in de Belgische Grondwet: verstrakking of erosie?", in: De Grondwet in groothoekperspectief: liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Peeters, B. (ed.), e.a., Antwerpen, Intersentia, 2007, 509-562
 • Peeters, B. en van Overloop C., "Fiscale aspecten van particulier kunstbezit", in: Kunst en recht, Swennen, F., (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2007, 223-279
 • Peeters, B., "The protection of the right to property in Article 1 of the First Protocol to the European Human Rights Convention limiting the fiscal power of states", in: Liber amicorum fiscalium: A vision of taxes within and outside European borders, Festschrift in honour of prof. em. Vanistendael, F., Deventer, Kluwer Law International, 2007, 679-701
 • Peeters, B., "Woord vooraf.", in: Fiscale transparantie: een rechtsvergelijkend onderzoek, de Haen K., Mechelen, Kluwer, 2007, 1-2
 • Peeters, B., Velaers, J., "Woord vooraf", in: De Grondwet in groothoekperspectief: liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Peeters, B.,  (ed.), e.a., Antwerpen, Intersentia, 2007, v-vi
 • Desterbeck, F. en Peeters, B., “De faillissementscurator en de fiscaliteit: enkele aandachtspunten”, in: Curator-Vereffenaar, Antwerpen, Intersentia, 2006, 845-894
 • Meusen, J. en Peeters, B., "De impact van de Europese Grondwet op het domein van de Europese fiscaliteit: institutioneelrechtelijke vernieuwing of status quo?", T.F.R., 2006, 124-136
 • Peeters, B., “Enkele beschouwingen bij de doorwerking in fiscalibus van de nietigheid van contracten wegens ongeoorloofde oorzaak in hoofde van één van de contractpartijen”, in:Liber amicorum J. Malherbe, Brussel, Bruylant, 2006, 867-893
 • Peeters, B., “ Tewerkstelling en de overdracht van (familiale) ondernemingen: de invloed van de successie- en schenkingsrechten”, in: Herstructuering doorheen het (arbeids)recht, Peeters, J., en Rauws, W.,(eds.), Antwerpen, Intersentia, 2006, 355-408
 • Peeters, B., “Grensoverschrijdende moeder-dochterverhouding”, in: Reader Leergang 2006, Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2006, deel 6, 31 januari 2006, 59 p. met bijlagen (15p.)
 • Peeters, B., “ Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal. De betekenis van de Europese Richtlijn van 17 juli 1969 (RL 69/335/EEG)”, in: Europees belastingrecht, Larcier, Gent, 2005, 691-746
 • Peeters, B., "General conclusions", in: The concept of tax, Peeters, B., (ed.), e.a., Amsterdam, EATLP, 2005, 197-204
 • Peeters, B., "Introduction", in: The concept of tax, Peeters, B., (ed.), e.a., Amsterdam, EATLP, 2005, 17-19
 • Peeters, B., “De implementatie van de moeder-dochterrichtlijn in België”, in: Reader Leergang 2005, Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005, 101-183
 • Peeters, B., “Bosal Holding BV”, noot onder H.v.J., 18 september 2003, C-168/01, R.W. 2004-2005, 1317-1318
 • Peeters, B., “Het BTW-statuut van publiekrechtelijke universiteiten: weerslag van het arrest van het Hof van Justitie d.d. 20 juni 2002 (zaak C-287/00)", T.O.R.B., 2002- 2003, 382-394
 • Peeters, B., “Enkele beschouwingen bij het fiscaal statuut van altruïstisch handelen”, in: Met Rede ontleed, de rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys & Breesch, 2002, 243-262
 • Peeters, B., “Het onderscheid tussen socialezekerheidsbijdragen en belastingen: een vergelijkend overzicht van de Belgische en de Europese jurisprudentie”, in: Liber amicorum Luc Hinnekens, Brussel, Bruylant, 2002, 373-406
 • Peeters, B., “Het rechtszekerheidsbeginsel in het fiscaal recht: verduidelijking van het begrip gerechtvaardigde verwachting”, noot onder de arresten van het Hof van Cassatie van 3 en 6 november 2000, T.F.R., 2001, 167-171
 • Peeters, B., “BTW op illegale transacties: de betekenis van de neutraliteit van de BTW-heffing”, noot onder arrest Hof van Justitie van 29 juni 1999 inzake Vof Coffeeshop Siberië, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2000, 259-264
 • Peeters, B., “Het onderscheid tussen de onmiddellijke en de retroactieve werking van een wet inzake inkomstenbelastingen”, noot onder arrest Hof van Cassatie 25 mei 2000, T.F.R., 2000, 676-681
 • Peeters, B. en Wustenberghs, T., “De verenigbaarheid van vage en onbepaalde normen met het fiscaal legaliteits- en rechtszekerheidsbeginsel”, A.F.T., 1999, 94-112
 • Peeters, B., “Beschouwingen bij de temporele werking van wetten in de inkomstenbelastingen”, in: Recht zonder omwegen. Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Peeters, B. (ed.), Larcier, Gent, 1999, 83-102
 • Peeters, B., “Het zijdelings terugwerkende effect van overheidshandelingen op de belastingheffing”, in: Tijdschrift voor fiscaal recht, 1998, 91-100
 • Peeters, B., “Preventieve rechtsbescherming tegen het fiscaal bestuur", in: Algemeen fiscaal tijdschrift, 1998, 189-227
 • Peeters, B., Mortier, F., “Het BTW-statuut van de universiteiten”, in: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 1996-97, nr. 5-6, 291-311
 • Peeters, B., “ Renteloze intragroepsleningen: het inbrengrecht en de weerslag op de inkomstenbelastingen”, noot onder Hof van Justitie, 26 september 1996, in: Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap, 1997, 28-32
 • Peeters, B., “De werking contra legem van het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht”, in:  Algemeen fiscaal tijdschrift, 1997, 185-188, ook verschenen in Revue générale de fiscalité, 1997, 146-149
 • Peeters, B., “Verliescompensatie en forfaitaire vastgestelde beroepsinkomsten", in: Algemeen Fiscaal tijdschrift, 1997, 328-337
 • Peeters, B., “ De structuur van het belastingstelsel in België", in: Openbare financiën, Brussel, Studiecentrum Open Hoger Onderwijs, 1996, deel 1, 316-340
 • Peeters, B., “Het fiscale beleid”, in: Sociaal-economisch beleid, Brussel, Studiecentrum Open Hoger Onderwijs, 1996, deel 2, 167-196
 • Peeters, B. en Mortier, F., "Het BTW-statuut van universiteiten", rapport voor de Minister van Onderwijs, Wilrijk, Universitaire Instelling Antwerpen, 1996, 82 p.
 • Peeters, B., “Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting”, in: Belastingplanning in de non-profitsector, Antwerpen, UFSIA-IPO, 1996, 31 p.
 • Peeters, B., “Inbreng in de registratierechten en de BTW”, in: Vennootschapsfiscaliteit voor de Notarispraktijk, Diegem, Kluwer Opleidingen, 1996, 139 p.
 • Peeters, B., “De nieuwe vennootschapswetgeving 1995: fiscale aandachts- en knelpunten”, in:Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Braeckmans, H. en Wymeersch, E., (eds.), Antwerpen, Maklu, 1996, 417-459
 • Peeters, B., “Dwanguitvoering tegen de overheid. Een commentaar op art. 1412bis Ger.W.”, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 1995, 67-75
 • Couturier, J. en Peeters, B., “De overdracht in familiaal verband van de niet-geïncorporeerde onderneming en de ‘dode hand’ fin de siècle”, in: Liber Amicorum R. VandeLanotte, Diegem, CED-Samsom, 1995, 89-110
 • Peeters, B. en Cauwenbergh, P., “Implementation of the international accepted ‘At arm’s length’ Standard in Belgian Tax law regarding multinational groups of companies”, Intertax, 1995, 558-572
 • Peeters, B., “De vennootschap met sociaal oogmerk: fiscale aspecten”, in: VSO. Vennootschap met sociaal oogmerk, Genk, Ekofisk, 1995, 1-13
 • Peeters, B., "Inbreng in de registratierechten en de BTW", in: Vennootschapsfiscaliteit voor de notarispraktijk, deel 1, Edegem, Kluwer opleidingen, 1995, 1-85
 • Peeters, B. en Vanden Broek, M., “Onderzoek en procedure”, in: Knelpunten in de fiscale rechtspraak, Antwerpen, Kluwer, 1994, 85-190.
 • Peeters, B., boekbespreking, De Ketelaere, K., m.m.v. Martens, B., "Regionale milieufiscaliteit", Rechtskundig Weekblad, 1994-95, 270
 • Degroof, J. en Peeters, B., “De universiteit: dienstverlening bij uitstek. Commentaar bij het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd. 23 april 1994”, Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 1994, 59-70
 • Peeters, B., “Europa 1993 en de markt van de overheidsopdrachten. De krachtlijnen van de Europese en van de Belgische reglementering”, in: Impact van Europa op het openbaar bestuur in België, Janvier, R., (ed.), Brugge, Die Keure, 1994, 25-74
 • Peeters, B., “De fiscale bevoegdheidsverdeling na de vierde staatshervorming”, Algemeen fiscaal tijdschrift, 1994, 197-206
 • Peeters, B., “Rechts(on)zekerheid in het belastingrecht”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Fiskofoon), 1994, 179-194
 • Peeters, B., “Fiscale en financiële bepalingen: de Wet van 28 juli 1992”, Rechtskundig Weekblad, 1992-93, 828-829
 • Peeters, B., “Belastingrecht. Back to the roots”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 49-50
 • Peeters, B., “België vierde ‘Onnozele kinderen’ met niet onschuldige belastingmaatregelen”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 133-134
 • Peeters, B., “Door de bomen het bos zien”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 211-212
 • Peeters, B. en Cauwenbergh, P., “Indirecte winstverschuivingen binnen multinationale vennootschapsgroepen: ontwikkelingen sinds de Wet van 28 juli 1992”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 1993, 161-178
 • Peeters, B., “Dura lex sed lex”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 297-298
 • Peeters, B. en Cauwenbergh, P., “Voorafgaande schriftelijke akkoorden: fiscale (schijn)-rechtszekerheid?”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Fiskofoon), 1993, 134-150
 • Peeters, B., “Haast en spoed is zelden goed”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 383-384
 • Peeters, B., “Anti-misbruikbepaling: tempering van de Brepolsdoctrine”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 589-590
 • Peeters, B., “Procedure-perikelen”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 701-702
 • Peeters, B., “Behoorlijke rechtsbedeling”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 791-792
 • Peeters, B., “Bedenkingen bij het ‘bewarend-uitvoerend’ beslag in fiscale zaken”, Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie, 1993, 871-872
 • Peeters, B., “Europa 1993 en de markt van de overheidsopdrachten. De krachtlijnen van de Europese reglementering”, in: De impact van Europa 1993 op het openbaar bestuur in België", U.I.A., Wilrijk, 1992, 51 p
 • Peeters, B., “Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven”, Rechtskundig Weekblad, 1991-92, 686-687
 • Peeters, B., “ De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers: een contractuele of een reglementaire relatie”, Rechtskundig Weekblad, 1990-1991, 137-148
 • Peeters, B., “The concept of enterprise as a criterion for the application of legal rules: a critique on art. 90 of the EEC Treaty”, in: Economic analysis of law. A collection of applications, Weigel, W., (ed.), the Austrian Federal Economic Chamber’s publication series, Vienna, Oesterreichtisches Wirtschaftsverlag, 1991, 167-182
 • Peeters, B., “Decreet (D’Allarde) van 2-17 maart 1791”, in: Handels-, Economisch en Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer, Losbl., 1-20, ed. 1991
 • Peeters, B., “De immuniteit van de overheid tegen gedwongen uitvoering”, in: Procedure in nieuw België en komend Europa, Storme, M., Beirlaen, A.,(eds.), Antwerpen, Kluwer, 1991, 421-474
 • Couturier, J., Peeters, B., “Goodwill en overprijs na de hervormingswet van 1989. Een stand van zaken op het boekhoudkundig en fiscaal vlak”, Rechtskundig Weekblad, 1990-1991, 937-953
 • Peeters, B., “De toepasselijkheid van de belasting over de toegevoegde waarde op prestaties verricht door overheidsorganismen”, noot onder Hof van Justitie, 8 maart 1988, Rechtskundig Weekblad, 1990-91, 535-538
 • Peeters, B., “Het ontbreken van een (tijdige) inkohiering en de terugvordering van voorheffingen en voorafbetalingen: procedureperikelen”, noot onder Antwerpen, 10 september 1990, Rechtskundig Weekblad, 1990-91,1130-1134
 • Couturier, J.J., Peeters, B., “De fiscale aspecten van de beleggingsvennootschappen”, in : Het nieuwe beurswetboek, Jan Ronse, Instituut voor Rechtspersonen en Vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1991, 351-386
 • Peeters, B., “Het strikken van ‘strippers’ en ‘splitters’, Een odyssee van de fiscale wetgever”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Fiskofoon), 1991, 310-326
 • Peeters, B., “Financieringsheffing: energieheffing”, in: Voorontwerp van kaderdecreet milieuheffing, Bocken, H., Verbeek, P., (eds.), Gent, 1991, vol. II, 47-54
 • Peeters, B., “Vergoedende retributies voor de waterzuivering”, in: Voorontwerp van kaderdecreet milieuheffing, Bocken, H., Verbeek, P., (eds.), Gent, 1991, vol. II, 55-74
 • Peeters, B., “Milieusubsidies”, in: Voorontwerp van kaderdecreet milieuheffing, Bocken, H., Verbeek, P., (eds.), Gent, 1991, vol. II, 75-85
 • Peeters, B., Vigneron, P., “Revue des revues”, Revue internationale de droit européen, 1990, 115-125
 • Peeters, B., “De uitvoeringsimmuniteit en het begrotingsargument”, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1990, 644-670
 • Peeters, B., “Regionalisering en arbeidsveiligheid”, in: "De arbeidsveiligheid in de lokale besturen", Brugge, Die Keure, 1989, 151-166
 • Peeters, B., “Recht en macht”, Rechtskundig Weekblad, 1988-89, 790-792
 • Peeters, B., “Zetelt Madame Soleil in het Parlement?”, Rechtskundig Weekblad, 1988-89, 997
 • Peeters, B. en Van de  Velde, J., “Recht en economie”, Rechtskundig Weekblad, 1987-88, 133-136
 • Peeters, B., “De begrippen belasting, last en retributie in de artikelen 110 en 113, van de Grondwet”, Rechtskundig Weekblad, 1987-88, 241-250
 • Peeters, B., “Revues néerlandophones (Belgiques et Pays-Bas)”, Revue internationale du droit européen, 1987, 271-280
 • Peeters, B., “Conflicten van attributie”, Rechtskundig Weekblad, 1986-87, 1185-1210
 • Peeters, B., “Recht en economie”, Rechtskundig Weekblad, 1985-86, 1324-1328
 • Peeters, B., “De verhouding tussen kunstenaar en galerijhouder”, in: Kunst en Recht, Rimanque, K., (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1985, 117-139
 • Peeters, B., “De herstructurering van de staalnijverheid”, Rechtskundig Weekblad, 1984-85, 888
 • Peeters, B., “Distrigas”, Rechtskundig Weekblad, 1984-85, 1989
 • Peeters, B., “De financiering van de nationale sectoren”, Rechtskundig Weekblad, 1984-85, 1958
 • Peeters, B. en Keyers,  L., “De rechtshulp voor de arbeidsgerechten”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1984, 177-200 (ook verschenen onder de titel “Assistance judiciaire en cas de contestation devant les juridictions du travail”, Revue belge de Sécurité Sociale, 1984, 177-199)
 • Reyntjens, F. en Peeters, B., “Kroniek van grondwettelijk en administratief recht”, Rechtskundig Weekblad, 1983-1984, 975-1002
 • Peeters, B., “Bescherming van de minderheidsaandeelhouders in de vennootschap naar geldend en komend recht”, Rechtskundig Weekblad, 1983-84, 3070-3072
 • Peeters, B., “De Nationale Maatschappij voor de Herstructurering van de Nationale Sectoren”, Rechtskundig Weekblad, 1983-84, 407
 • Peeters, B., “Herstructurering van de textielnijverheid”, Rechtskundig Weekblad, 1983-84, 1722-1723
 • Peeters, B., "Aansprakelijkheid bij wegeniswerken", Tijdschrift voor Aanneming, 1983, 41-76
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com