Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Partner>Vincent Vercauteren

Team

Vincent Vercauteren

::

Sfeerfoto

Vincent is vennoot bij Tiberghien. Hij begon zijn loopbaan in 2010 bij een gerenommeerd fiscaal nichekantoor in het Antwerpse.

 

In 2012 won hij de pleitwedstrijd Ridder René Victor, jaarlijks ingericht door de Vlaamse Conferentie bij de Balie van Antwerpen.

 

Van maart 2011 t.e.m. augustus 2013 combineerde hij zijn advocatenactiviteit met een praktijkassistentschap (10%) aan het Instituut voor Europees recht van de KU Leuven. Na zijn aanvullende studie in de Verenigde Staten werd Vincent vanaf 1 oktober 2014 deeltijds praktijkassistent (20%), verbonden aan de Master-na-masteropleiding in het fiscaal recht van de Universiteit Antwerpen (Grondige Studie Fiscale Procedure, Grondige Studie Vennootschapsbelasting, Grondige Studie Personenbelasting).

 

Vincent legt zich o.m. toe op vennootschapsbelasting, personenbelasting alsook op grensoverschrijdende fiscaliteit. Hij begeleidt cliënten in fiscale procedures (zowel administratief als gerechtelijk) en staat cliënten bij in fiscale strafzaken.

 

Vincent spreekt regelmatig op seminaries en publiceert geregeld over fiscale onderwerpen. Hij is lid van de International Bar Association (IBA), de International Fiscal Association (IFA) en de Antwerp Tax Academy (ATA).

Vincent Vercauteren Vcard

Partner - Antwerpen, Gent

Geboren te Izegem, °1986.
Advocaat.
Medewerker sinds 2017.

Vakgebieden

Fiscale procedures (administratieve en gerechtelijke fiscale geschillen)
Fiscaal strafrecht
Internationale en Europese fiscaliteit
Vennootschapsbelasting
Personenbelasting

Opleiding

Georgetown University (LL.M. in International Taxation, dean's list, valedictorian 2014).
Université Libre de Bruxelles (Master complémentaire en droit fiscal, 2010).
KU Leuven (Master in de Rechten, 2009).

Talen

Nederlands, Frans, Engels.

Andere professionele activiteiten

Praktijkassistent (20%) Master-na-master in het fiscaal recht Universiteit Antwerpen.
Getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.
Auteur van fiscale publicaties en voordrachtgever op seminaries.
Lid van de Balie van Antwerpen.

 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR 2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw”, in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My way, liber amicorum Hans Hertoghs, Amsterdam, De Bont Advocaten, 2016, 125-151.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, noot onder Rb. West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 6 mei 2015, TFR 2015, nr. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • V. VERCAUTEREN, m.m.v. K. VAN MELKEBEEK, “Het glazen plafond bij plaatsvervulling in de zijlijn”, noot onder Gent 10 februari 2015, TFR 2015, nr. 484, 593-595.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • V. DAUGINET en V. VERCAUTEREN, “Fiscale huiszoekingen”, TFR 2014, nr. 453-454, 76-87.
 • V. VERCAUTEREN, “Europa plaatst België voor het blok: vrijstelling voor spaarboekjes uitbreiden of afschaffen?”, Fisc. Act. 2013, nr. 23, 4-8.
 • V. DAUGINET en V. VERCAUTEREN, “Aan de slag met de nieuwe antimisbruikbepaling”, in De nieuwe antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2013, 87-118.
 • V. VERCAUTEREN, “Notionele interestaftrek: game, set, match?”, Int. Fisc. Act. 2013, nr. 7, 1-4.
 • V. VERCAUTEREN, “Notionele interestaftrek: spitsroeden lopen in Europa”, Int. Fisc. Act. 2012, nr. 9, 1-4.
 • V. VERCAUTEREN, “Bachmann. De dag waarop het Belgisch fiscaal stelsel samenhangend werd bevonden”, in Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap, Mechelen, Kluwer, 2012, 71-79.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com