Advocaten / Avocats / Lawyers

Nieuws

Cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld. In een administratieve beslissing worden de nieuwe voorwaarden uiteengezet waaraan cumulatief voldaan moet zijn teneinde…
Nieuws

Nieuwe Europese verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

Op 24 juni ll. heeft de Raad van de Europese Unie twee nieuwe verordeningen aangenomen die tot doel hebben op uniforme wijze het vermogensrechtelijke regime aan te wijzen dat van…
Nieuws

Waals Gewest : enkele nieuwigheden inzake registratie- en successierechten

Het Waals Gewest heeft met ingang van 1 januari 2016 drie grote veranderingen ingevoerd inzake registratie- en successierechten.
Nieuws

Goede afspraken en een open communicatie voor een succesvol familiebedrijf, over de generaties heen.

Stel, u ging samen met uw broer aan de slag in het door uw ouders opgestart bedrijf. Uw zus koos voor een carrière buiten het familiebedrijf.
Nieuws

What happens in Liechtenstein, stays in Liechtenstein... of toch niet voor de Vlaamse Rulingcommissie?

Op 29 juli 2016 publiceerde de Vlaamse Rulingcommissie haar eerste ruling over de fiscale behandeling in de erfbelasting van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung1. De feiten die aan de Rulingcommissie…
Evenementen
18 september 2016 - 23 september 2016 | Washington

IBA Annual Conference

Nieuws

Voorstel tot hervorming vennootschapsbelasting.

Eerder dit jaar maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn plannen bekend om de vennootschapsbelasting grondig bij te sturen. Daarbij lag eerst een duaal systeem op tafel: ofwel kozen…
Publicaties

De techniek en (budgettaire) gevolgen van de verschillende fiscale beleidsinstrumenten in de meergelaagde Belgische personenbelasting

Publicaties

Passief t.g.v. fiscale regularisatie - Aanvaardbaarheid

Evenementen
8 september 2016 | van 13.30h tot 18.45h | Den Haag (Nederland)

vFAS Congres: Ouderschap na scheiding + alimentatie = maatwerk

Spreker: Charlotte Declerck
Publicaties

Op bezoek bij Oma Fladder

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com