Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Sectoren>Financiële instellingen

Financiële instellingen

De voorbije jaren is de fiscaliteit van de Belgische financiële sector ingrijpend gewijzigd. De invoering van een speculatietak en een bankentaks, de verhoging van de tarieven van de roerende voorheffing, de tariefverhogingen van de abonnementstaksen, de beperking van de aftrek voor risicokapitaal voor kredietinstellingen en verzekeraars,… hebben het fiscale landschap hertekend. Daarnaast werd ook de financiële wetgeving aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid, onder meer in het kader van de instellingen voor collectieve belegging en de afwikkelingsmechanismen voor banken.

De vele wettelijke ingrepen maken de fiscaliteit van financiële instellingen uiterst complex. Bovendien is aan deze fiscaliteit telkens een Europeesrechtelijk, internationaal en grondwettelijk aspect verbonden.

Het Banking en Finance team van Tiberghien volgt de fiscale wetgeving op de voet. Tiberghien adviseert financiële instellingen vaak over de implementatie van (nieuwe) wetgeving. Bovendien heeft het team een uitgebreide procedure-praktijk met betrekking tot betwistingen van abonnementstaksen, roerende voorheffing, beurstaksen en de notionele interestaftrek van kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

De intensieve samenwerking met het Banking en Finance team van ALTIUS zorgt ervoor dat Tiberghien de cliënt zowel op fiscaal als op vennootschapsrechtelijk vlak kan bijstaan.

Wat kunnen wij voor u doen:

Kredietinstellingen

 • onderzoek van de fiscaliteit van financiële producten, zoals spaarboekjes, pensioensparen, hybride instrumenten, gestructureerde obligaties,…;
 • nazicht en formulering van een prospectus en een productfiche;
 • advisering inzake de vennootschapsbelasting van kredietinstellingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de aftrekbeperking van de notionele interestaftrek; 
 • verplichtingen inzake internationale gegevensuitwisseling op grond van de implementatie van Fatca en de Europese Bijstandsrichtlijn;
 • Tiberghien adviseert over de wisselwerking met het voorkomingsbeleid en de bijzondere mechanismen.

Verzekeraars

 • advisering over de vennootschapsbelasting van verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld inzake de vrijstelbaarheid van technische voorzieningen, de tak 23-beleggingen,…;
 • nazicht en formulering van een prospectus en een productfiche;
 • onderzoek van de fiscaliteit van verzekeringsproducten in het kader van het pensioensparen, successieplanning met levensverzekeringen, verschuldigde roerende voorheffing,…;
 • bijstand inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen.

Collectieve beleggingsinstellingen en pensioenfondsen

 • collectieve beleggingstellingen en pensioenfondsen zijn slechts in beperkte mate onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Tiberghien adviseert over de concrete implementatie van de beperkte belastbare basis, in het bijzonder inzake de verrekenbaarheid van roerende voorheffing;
 • nazicht en formulering van een prospectus en een productfiche;
 • het beheer van collectieve beleggingsinstellingen en de toepassing van btw op de beheersvergoedingen;
 • Tiberghien heeft reeds diverse buitenlandse beleggingsvennootschappen bijgestaan bij de verschillende aspecten van een verhuis naar België;
 • de roerende fiscaliteit en de wetgeving inzake beurstaksen bij collectieve beleggingsinstellingen is uiterst complex. Tiberghien adviseert frequent over diverse aspecten van uitkeringen, inkopen van aandelen en vereffeningen van fondsen;
 • daarnaast heeft Tiberghien een uitgebreide ervaring in het kader van de toepassing van vrijstellingen en verzakingen aan de roerende voorheffing, en de terugvordering van deze roerende voorheffing.

Financiële tussenpersonen

Vele (buitenlandse) financiële tussenpersonen hebben vragen bij de verschuldigdheid van beurstaksen, in het bijzonder in een internationale context. Tiberghien stond reeds verschillende tussenpersonen bij over de al dan niet verschuldigdheid van de Belgische taks op de beursverrichtingen.

Contact

Koen Van Duyse

Koen Van Duyse

Partner
Antwerpen, Ghent
Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Christophe Coudron

Christophe Coudron

Counsel
Brussel
Bart De Cock

Bart De Cock

Partner
Ghent
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com