Advocaten / Avocats / Lawyers

Spanje Desk

Versión en español disponible a continuación

De ‘Spanje Desk’ van Tiberghien begeleidt bedrijven en particulieren op vlak van fiscaliteit, vermogensplanning en familierecht wanneer zij daarbij geconfronteerd worden met een grensoverschrijdend aspect in een België-Spanje context.

Daarenboven werken we nauw samen met ‘Arco Abogados y Asesores Tributarios’, exclusief lid van het WTS Global netwerk in Spanje. Op deze manier zorgen we ervoor dat al uw vragen snel en efficiënt worden beantwoord door ons of onze Spaanse collega’s. Indien gewenst, kunnen wij uiteraard ook in contact treden met uw eigen raadsman in Spanje.

Omgekeerd kunnen uiteraard ook Spaanse bedrijven of particulieren met belangen in België bij onze Spanje Desk terecht voor fiscale begeleiding, vermogensplanning, juridische advies of zelfs het vervullen van bepaalde fiscale compliance-verplichtingen. Indien gewenst, kan een vergadering in het Spaans worden georganiseerd.

Tiberghien is lid van de Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg en houdt zo de vinger aan de pols van alle relevante ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor bedrijven of particulieren die geconfronteerd worden met grensoverschrijdende activiteiten of belangen.

Voorbeelden van topics waarvoor u bij onze Spanje Desk terecht kan:
internationale mobiliteit;
migratie naar Spanje/België;

 • personenbelasting;
 • vastgoedinvesteringen (rechtstreeks of via vennootschapsstructuren);
 • vermogensplanning (huwelijkscontracten, giften, testamenten, erfenissen);
 • structureren van privé- en bedrijfsvermogen;
 • fiscaliteit van internationale groepen die aanwezig zijn in Spanje/België of er activa aanhouden;
 • fiscaliteit van financiële producten en levensverzekeringen;
 • grensoverschrijdende herstructureringen of andere internationale transacties;
 • familierecht: adoptie, afstamming, ouderlijk gezag, echtscheidingen.

El Departamento Español de Tiberghien asiste a empresas y a particulares en cuestiones fiscales, patrimoniales y de derecho de familia cuando se enfrentan a un aspecto transfronterizo en un contexto Bélgica-España.

Nuestro equipo sigue de cerca los últimos acontecimientos en España, de modo que las empresas o los particulares con intereses en España siempre pueden ponerse en contacto con nuestro departamento para obtener asesoramiento actualizado.

Asimismo, trabajamos estrechamente con 'Arco Abogados y Asesores Tributarios', miembro exclusivo de la red WTS Global en España. De este modo, nos aseguramos de que todas sus consultas sean resueltas rápida y eficazmente, ya sea por parte nuestro equipo o por el de nuestros colegas españoles. Si lo desea, también podemos contactar con su propio abogado en España.

En el caso contrario, las empresas españolas o los particulares con intereses en Bélgica también pueden recurrir a nuestro Departamento Español para obtener orientación fiscal, planificación patrimonial, asesoramiento jurídico o incluso para cumplir con determinadas obligaciones fiscales. Si lo desea, se puede organizar una reunión en español.

Tiberghien es miembro de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, por lo que se mantiene al tanto de todos los acontecimientos relevantes que puedan ser de interés para las empresas o personas que se enfrentan a actividades o intereses transfronterizos. 

Ejemplos de temas para los que puede contactar con nuestro Departamento Español:

 • movilidad internacional;
 • la migración a España/Bélgica;
 • impuesto sobre la renta de las personas físicas;
 • inversiones inmobiliarias (directamente o a través de estructuras corporativas)
 • planificación patrimonial (contratos matrimoniales, donaciones, testamentos, herencias)
 • estructuración del patrimonio privado y empresarial;
 • fiscalidad de los grupos internacionales presentes o con activos en España/Bélgica;
 • fiscalidad de los productos financieros y de los seguros de vida;
 • reestructuración transfronteriza u otras transacciones internacionales;
 • derecho de familia: adopción, filiación, patria potestad, divorcios.

Contact

Alain Van Geel

Alain Van Geel

Partner
Brussel
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel
Romina Abiuso

Romina Abiuso

Counsel
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com