Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Sectoren>HR Professionals, Bestuurders, Managers

HR Professionals, Bestuurders, Managers

Wanneer u met (internationale) tewerkstelling in aanraking komt, als werkgever, als werknemer, of als bedrijfsleider, dan kan het Compensations, Pensions and Global Mobility Team u adviseren over alle facetten van loonfiscaliteit en aanverwante socialezekerheidsvraagstukken, bijvoorbeeld :

  • verloningspakketten voor werknemers, bestuurders en zelfstandigen;
  • advisering over voordelen in natura;
  • het verwerven van aandelen, het uitrollen van een aandelenoptieplan;
  • aanvullende pensioenen;
  • hospitalisatie- en ziekteverzekeringsplannen;
  • sociale voordelen;
  • onkostenvergoedingen;
  • bepalen van het toepasselijke socialezekerheidsregime op basis van Belgische en Europese wetgeving.

Hebt u binnen uw onderneming een eigen fiscale, HR of juridische dienst, dan werken wij graag samen met uw team om op maat gemaakte oplossingen te zoeken. Ook voor arbeidsrechtelijke vragen kunnen wij u, in samenwerking met Altius bijstaan.

Als werkgever is het niet enkel belangrijk de fiscale theorie te kennen, het is in praktijk ook belangrijk te weten welke verplichtingen u rusten, dit om sancties te vermijden. Onze advisering voorziet daarom zowel in het juridisch-theoretisch aspect, als in de praktische/administratieve verplichtingen.

Mocht uw onderneming plannen hebben om buitenlanders in België te werk te stellen of gaat u Belgische inwoners in het buitenland tewerkstellen, dan moet u zich zeker op diverse domeinen informeren alvorens dit uit te voeren. Bij internationale tewerkstelling komen immers vele aspecten kijken, waarvan fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht zeer belangrijk zijn.

Ook met vragen over de mogelijke toepassing van het bijzondere belastingregime voor buitenlandse kaderleden in België kunnen wij u assisteren. Reeds meer dan 20 jaar zijn wij in dit domein actief. Wij kunnen zowel de aanvraag tot toekenning van het bijzonder belastingregime opstellen, alsook de jaarlijkse aangifte voor niet-inwoners.

Zoekt u een partner om de inbound of outbound expats bij te staan bij de voorbereiding en indiening van hun fiscale aangiften (in de personenbelasting of belasting van niet-inwoners), dan kunnen wij het Belgische luik voor onze rekening nemen en hebben wij buitenlandse contacten met experten die dat deel op zich kunnen nemen. Voor Luxemburg kunnen wij terugvallen op ons kantoor ter plaatse, en ook voor andere landen beschikken wij over een uitgebreid netwerk van specialisten. Wanneer een Belgisch fiscaal inwoner beroepsinkomsten behaalt in het buitenland (uit uw actuele of vroegere beroepsactiviteit), dan moet gekeken worden of deze inkomsten al dan niet belastbaar zijn in België. Wij hebben ruime kennis van de toepasselijke dubbelbelastingverdragen, de administratieve standpunten en rechtspraak en kunnen u daaromtrent in detail adviseren.

Onze praktijkgroep assisteert ook sporters en sportclubs in fiscale en aanverwante domeinen.

Graag vermelden wij ook dat het Compensations, Pensions & Global Mobility Team door externe partners als experten erkend worden. Zo staan worden wij geregeld gevraagd als sprekers op nationale en internationale studiedagen en worden wij ook in het kader van wetgevend werk geraadpleegd. Wij volgen wetgeving, rechtspraak, rulings en doctrine zeer nauwgezet op via onze interne know how sharing. Dat alles maakt dat wij snel op de hoogte zijn van nieuwe evoluties om u als cliënt snel en efficiënt te informeren en te adviseren.

Tot slot geven we graag mee dat u als expat, bestuurder, manager of executive de focus niet enkel mag leggen op de fiscale behandeling van uw arbeidsinkomen (loon, pensioenplan, optieplan, bonusplan,..). In vele situaties is dat immers het eerste of het enige waarover men zich laat adviseren met het oog op het optimaliseren van de belastingdruk. Binnen kantoor Tiberghien kunnen onze collega’s u eveneens met veel passie en deskundigheid adviseren over schenkingen, erfrecht, testamenten en andere privaat- en vermogensrechtelijke onderwerpen. Wij raden aan over dergelijke vraagstukken tijdig advies in te winnen om onaangename verrassingen te vermijden, zeker indien er diverse jurisdicties betrokken zijn in het verhaal.

Contact

Koen Van Duyse

Koen Van Duyse

Partner
Antwerpen, Ghent
Daan Buylaert

Daan Buylaert

Partner
Brussel
Sarah De Wilde

Sarah De Wilde

Senior Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com