Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid: enkel identiek werk qua omvang niet ongrondwettelijk

vrijdag, 09 februari 2024
Volgens het Grondwettelijk Hof is het niet ongrondwettig dat de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid enkel geldt wanneer de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk doen qua omvang. Het is dus niet onredelijk dat…
Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – Bepalingen inzake vaste inrichtingen uitgebreid in overeenstemming met het MLI

dinsdag, 06 februari 2024
Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan artikel 5 inzake vaste inrichtingen. Als een gevolg van de standpunten van België en Nederland onder het multilateraal…
Nieuws

Meer controles op aanvragen teruggave bijzondere accijns op professionele diesel

donderdag, 01 februari 2024
Eind 2021 besloot de federale overheid om de terugbetaling van de bijzondere accijnzen voor professionele diesel stapsgewijs af te bouwen. Dit kadert in het geheel van maatregelen voor een fiscale…
Nieuws

Wetswijzigingen op vlak van btw: een stand van zaken

dinsdag, 30 januari 2024
De eerste weken van het nieuw jaar bieden naar goede gewoonte de perfecte gelegenheid om stil te staan bij de verschillende wetgevende initiatieven die hun intrede (zullen) doen. Om u…
Nieuws

Newsflash: Geen ontsnappingsroute meer voor “gewone” derden bij witwas van fiscale fraude

vrijdag, 26 januari 2024
Het zat al lang in de pijplijn, maar na publicatie vandaag in het Belgisch staatsblad is er geen “ontsnappen” meer aan. vanaf 5 februari 2024 kunnen (financiële tussen)personen die transacties…
Nieuws

Forse verhoging van de patrimoniumtaks: gevolgen voor sport-, cultuur- en onderwijsinstellingen

vrijdag, 19 januari 2024
In de wet “houdende diverse fiscale bepalingen” van 28 december 2023 wordt o.m. voorzien in een forse verhoging van het tarief van de taks tot vergoeding der successierechten alsook in…
Nieuws

Van “waterpistooltje” over “bazooka” naar een “atoombom” tegen fiscaal misbruik?

donderdag, 18 januari 2024
Derde Actieplan tegen fiscale en sociale fraude
Nieuws

Bronheffing op dividenden, interesten en royalty’s onder het nieuw Belgisch – Nederlands Dubbelbelastingverdrag: belangrijkste wijzigingen

dinsdag, 16 januari 2024
De heffingsbevoegdheid van de bronstaat wordt zoals voorheen beperkt tot 15% voor dividenden. Er mag geen bronheffing (meer) worden ingehouden bij uitkering van dividenden door dochtervennootschappen aan moedervennootschappen (onder voorwaarden). Voor interesten…
Nieuws

België: Ook de Belgische regering is officieel van plan om B2B e-facturatie te verplichten

maandag, 08 januari 2024
Op 28 december 2023 diende de Belgische regering haar voorstel in voor een verplicht B2B-factureringssysteem. Geruchten over een dergelijke verplichting waren er al sinds eind 2022 en in de loop…
Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – gevolgen voor de particuliere belegger

maandag, 17 juli 2023
Het op 21 juni 2023 ondertekende dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland heeft voor de particuliere belegger enkele wijzigingen tot gevolg. De belangrijkste aandachtspunten zijn de impact op de jaarlijkse taks…
Nieuws

Vereenvoudigde zusterfusies en disproportionele partiële splitsingen: nuttige reorganisatievormen met fiscale blinde vlekken

donderdag, 21 december 2023
De Europese Mobiliteitsrichtlijn werd eerder dit jaar omgezet via een aanpassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). In het kader van deze aanpassing werden o.m. een aantal nieuwe…
Nieuws

Afsluiten van een effectenrekening en opening van een nieuwe kan tot dubbele belasting leiden. Bezint eer ge begint.

donderdag, 14 december 2023
JTER, een effectentaks per effectenrekening Begin 2021 werd de nieuwe effectentaks (m.n. de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, hierna “JTER”) ingevoerd in het wetboek diverse rechten en taksen. In tegenstelling…
Nieuws

Kaaimantaks 2.1. Nieuwe tanden of vals gebit? Een eerste update aan de hand van het WO zoals finaal ingediend bij het parlement.

woensdag, 13 december 2023
 VOORBEHOUD : Deze nieuwsbrief is slechts een eerste korte weergave van wederom een zeer complex ontwerp van aanpassing van de kaaimantaks. Verdere analyse is aangewezen. Dit is een update van…
Nieuws

Een belastingverhoging van 165% …. De fors verhoogde taks tot vergoeding der successierechten van 0,17% naar 0,45% heeft een nefast effect op vermogensplanningen met de private stichting

maandag, 27 november 2023
De ministerraad had in juni 2023 al een nieuw voorontwerp van de Wet “houdende diverse fiscale bepalingen” in eerste lezing goedgekeurd. Inmiddels werd voormeld ministerieel voorontwerp op 19 oktober 2023…
Nieuws

Vastgoedfiscaliteit volop in beweging

woensdag, 15 november 2023
Heel wat recente evoluties op fiscaal vlak hebben een belangrijke impact op de vastgoedmarkt. Ook het begrotingsakkoord van de federale regering bevat een aantal maatregelen die belangrijke gevolgen zullen hebben…
Nieuws

Geen fiscale visitatie zonder toestemming!

maandag, 13 november 2023
In twee recente arresten heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de fiscale visitatie in particuliere woningen en bedrijfslokalen niet kan plaatsvinden zonder de toestemming van de belastingplichtige.  
Nieuws

DAC8: Crypto-activa blijven niet langer vanonder de Europese radar

woensdag, 08 november 2023
Europa legt de focus op crypto-activa. Na de MiCa-verordening waarmee een eerste stap werd gezet naar een geharmoniseerd kader voor aanbieders van cryptodiensten, heeft de Europese raad op 17 oktober…
Nieuws

Kaaimantaks 2.1, nieuwe tanden of vals gebit?

maandag, 30 oktober 2023
Het wetsontwerp dat werd goedgekeurd op de Ministerraad van vrijdag 27 oktober 2023 stelt een heel aantal wijzigingen aan de kaaimantaks voor om ervoor te zorgen – naar eigen zeggen…
Nieuws

Douaneregeling 42: een rode lap voor fiscale controles

dinsdag, 24 oktober 2023
De invoer van goederen van buiten de Europese unie in België is in de regel onderworpen aan invoerrechten en invoer btw. Wanneer goederen worden ingevoerd in België maar deze zijn…
Nieuws

Twee nieuwe partners versterken Tiberghien

dinsdag, 24 oktober 2023
Tiberghien heeft een lange en rijke traditie en wil die verder vorm geven. Het kantoor kijkt daarom resoluut vooruit en investeert in zijn toekomst om de hoogste kwaliteit van dienstverlening…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com