Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Breaking News: het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk werd gisteren ondertekend

woensdag, 10 november 2021

Breaking News: het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk werd gisteren ondertekend

Gisteren hebben België en Frankrijk een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend aangaande belastingen naar het inkomen en het vermogen.

Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de tekst is nu finaal. Eens de instemmingsprocedures achter de rug zijn, kan het dan ook in werking treden (naar alle waarschijnlijkheid ten vroegste per 1.1.2023).

Ten opzichte van het huidige verdrag – dat ruim een halve eeuw oud is – vallen een aantal opvallende wijzigingen op.

Vanaf vandaag zullen wij dan ook wekelijks ingaan op een aantal bijzondere aandachtspunten van het nieuwe verdrag. U kan de komende weken van ons de volgende nieuwsbrieven verwachten:

Bovendien stellen we binnenkort gratis een videocast ter beschikking met een algemene toelichting bij het nieuwe verdrag en de gevolgen ervan voor de Belgische belastingplichtige.

Indien u deze wenst te ontvangen, registreer u dan nu en kom alles te weten over dit nieuwe verdrag.

Vriendelijke groeten,

Het Tiberghien Frankrijk Desk team

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com