Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten?

woensdag, 13 mei 2020

Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten?

CD&V heeft op 13 mei 2020 een wetsvoorstel ingediend tot versoepeling van het regime van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% op inkomsten die betaald worden aan buitenlandse podiumkunstenaars en sporters.

Onder de bestaande regeling moeten organisatoren 18% bedrijfsvoorheffing inhouden over de inkomsten die zij betalen aan buitenlandse artiesten en sportbeoefenaars. Deze bedrijfsvoorheffing is in principe bevrijdend, wat betekent dat de artiest of sportbeoefenaar dan geen aangifte in de belasting niet-inwoners meer moet indienen.

Het wetsvoorstel voorziet nu een minimum threshold van 15.000 euro. Voor artiesten of sporters die op jaarbasis deze grens niet overschrijden, zal de organisator geen belasting meer moeten inhouden. Wanneer de jaarlijkse inkomsten meer dan 15.000 euro bedragen, dan is de 18% bedrijfsvoorheffing wel verschuldigd.

Het voorstel kadert in de tendens bij bepaalde OESO-lidstaten om het specifieke artikel 17 van het OESO-modelverdrag inzake artiesten en sportbeoefenaars in vraag te stellen. Dit artikel voorziet in de principiële belastbaarheid van artiesten en sportbeoefenaars de zgn. state of performance, i.e. in het land waar het optreden of de sportprestatie plaats vindt. Deze bepaling staat al enige tijd onder druk omdat het alle stakeholders in de sector opzadelt met verregaande aangifte- en rapporteringsverplichtingen.

België heeft momenteel bijvoorbeeld al met de Verenigde Staten in het dubbelbelastingverdrag een vergelijkbare threshold om te bepalen of al dan niet in de state of performance belasting verschuldigd is. Ook Nederland schafte het systeem van bronbelasting geheel af.

Het invoeren van deze grens in de Belgische interne regelgeving zal in de praktijk vaak een besparing opleveren voor de organisatoren. Het is in de sector immers gangbaar dat artiesten en sportbeoefenaars een netto gage onderhandelen met de organisator, waardoor de 18% bedrijfsvoorheffing in werkelijkheid een bijkomende kost is. 

Bedoeling van de maatregel is om organisatoren van sportieve en culturele evenementen te ondersteunen na de coronacrisis. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, is wel nog enige verduidelijking van de minister van Financiën op bepaalde punten noodzakelijk. Zo is de vraag hoe de 15.000 euro grens exact zal worden berekend – voor of na het in aftrek nemen van een (forfaitaire) kostenaftrek? Verder zal ook de administratieve opvolging van de toetsing van de threshold per belastingplichtige en per inkomstenjaar centraal moeten worden aangestuurd.

Bij Tiberghien en Atfield staat een dedicated team van specialisten ter beschikking.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Daan Buylaert - Partner (daan.buylaert@tiberghien.com)

Laurine Vanherck - Associate (laurine.vanherck@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com