Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Feest de fiscus mee op het podium?

maandag, 06 maart 2023

Feest de fiscus mee op het podium?

Daan Buylaert

Daan Buylaert

Partner
Brussel
Laurine Vanherck

Laurine Vanherck

Senior Associate
Brussel

Vele festivals hebben de eerste namen voor het voorjaar en de zomer van 2023 ondertussen bekend gemaakt.

Wij blikken ook al eens vooruit en geven hierna toelichting bij de fiscale verplichtingen van festivalorganisatoren met buitenlandse artiesten op de affiche.

Ik organiseer een festival of optreden met buitenlandse artiesten. Wat zijn mijn fiscale verplichtingen? 

Er spelen ficheverplichtingen, zelfs als de inkomsten niet aan de artiest zelf maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn betaald.  

Belangrijk is dat de inkomsten van buitenlandse artiesten in België onderworpen zijn aan een finale bedrijfsvoorheffing van 18%. In het geval van netto overeenkomsten met artiesten, is het belangrijk voor organisatoren om de bronheffing mee in te calculeren.   

Voor sommige buitenlandse artiesten kan een organisator een vrijstelling van deze bedrijfsvoorheffing verkrijgen. Dit is het geval voor bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten. De specifieke regels van het toepasselijke dubbelbelastingverdrag moeten hiervoor in detail bekeken worden.

Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd, zal het dubbelbelastingverdrag met Frankrijk op vlak van toewijzing van de heffingsbevoegdheid voor artiesten drastisch wijzigen. Momenteel zijn er echter geen parlementaire vorderingen waardoor het onwaarschijnlijk is dat het nieuwe verdrag op 1 januari 2024 in werking treedt. De procedure om onder het nieuwe verdrag voor Franse artiesten een vrijstelling van bronheffing te verkrijgen zal naar verwachting gelijkaardig zijn aan de huidige regeling voor de Verenigde Staten.

Let op: een betaling aan een artist agency is in eerste instantie niet onderworpen aan de inhoudingsverplichting. Het is dan belangrijk om te voorkomen dat er onnodig bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.  

Op welk bedrag is de bedrijfsvoorheffing verschuldigd? 

De bedrijfsvoorheffing van 18% is verschuldigd op het brutobedrag na aftrek van een (beperkt) forfaitair bedrag voor kosten. Het brutobedrag omvat de eigenlijke bezoldiging maar ook andere toegekende vergoedingen. Verplaatsings- en verblijfskosten zitten hier dus ook in.

De forfaitaire kosten worden op de volgende bedragen geraamd: 300,00 EUR voor de verplaatsingskosten; 37,50 EUR per dag voor voeding en andere kleine uitgaven en 62,50 EUR per dag voor logementskosten.

Dit forfaitaire bedrag voor kosten wordt voor elke belastingplichtig vastgesteld naargelang van de in België gepresteerde dagen, waarbij een bedrag van 400 EUR voor de eerste dag en een bedrag van 100 EUR voor elke volgende gepresteerde dag in aanmerking wordt genomen met een jaarlijks maximum van 10 dagen per artiest per organisator.

Een organisator kan ook een voorafgaand akkoord aan de fiscus vragen om de basis waarop de 18% moet worden ingehouden te verminderen (vb. voor productiekosten).

Wat gebeurt er als ik geen fiscale fiche heb opgesteld? 

Wanneer u als organisator geen fiches opstelt, kan de fiscus de betalingen beschouwen als geheime commissielonen en een ‘afzonderlijke aanslag op de geheime commissielonen’ vestigen. Dat houdt in dat aan de uitkerende rechtspersoon een belasting van 100% kan worden opgelegd, naast eventuele administratieve sancties. Ook komt de kostenaftrek van de betaalde vergoedingen in het gedrang.

 

In een volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de fiscale verplichtingen van de artiesten.

Contacteer de auteurs van dit artikel indien u vragen heeft.

Daan Buylaert - Partner (Daan.Buylaert@tiberghien.com)

Laurine Vanherck - Senior Associate (Laurine.Vanherck@tiberghien.com)

Daan Buylaert

Daan Buylaert

Partner
Brussel
Laurine Vanherck

Laurine Vanherck

Senior Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com