Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de erfbelasting (Vlaams Gewest)?

donderdag, 02 april 2020

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de erfbelasting (Vlaams Gewest)?

Noreen Somers

Noreen Somers

Associate
Brussel

:: UPDATE - 22/04/2020 :: 

Ondanks het duidelijke negatieve effect van het coronavirus op de financiële markten wordt de waardering van beursgenoteerde aandelen voorlopig niet aangepast voor de toepassing van de erfbelasting.

Bij een overlijden moeten alle goederen, die (fiscaal fictief) deel uitmaken van de nalatenschap van de overledene met bijhorende waarde worden opgenomen in de aangifte van nalatenschap. Op basis hiervan wordt dan de verschuldigde erfbelasting berekend. De waardering van beursgenoteerde aandelen gebeurt aan de hand van de beurswaarde1, waarbij de erfgenamen in principe de keuze kunnen maken tussen drie verschillende tijdstippen, m.n.: de beurswaarde op datum van overlijden dan wel de beurswaarde op datum van één maand of twee maanden na het overlijden.

De verlenging van de termijn voor het indienden van de aangifte van nalatenschap had tot voor kort geen invloed op de waardering van de beursgenoteerde aandelen voor de verschuldigde erfbelasting (zie 'Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Vlaams Gewest)?'). Zo bleef initieel de gewone regel (waardering op datum van overlijden, dan wel beurswaarde van 1 of 2 maanden na het overlijden) gelden.

:: Update Vlaams Nooddecreet van 17 april 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 april 2020 : Gelet op de aanhoudende Covid-19-crisis werd inmiddels het Vlaams Nooddecreet2 goedgekeurd. Voor de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de erfbelasting wordt tijdelijk een afwijkende regeling voorzien.

Voor overlijdens van 13 november 20193 tot en met 30 september 2020, kunnen de erfgenamen ook kiezen om de beurswaarde aan te geven van 3 maanden na het overlijden. De overige keuzemomenten (waardering op datum van overlijden, dan wel de beurswaarde van 1 of 2 maanden na het overlijden) blijven ook nog steeds mogelijk. Erfgenamen van iemand die overleden is op 25 november 2019 kunnen er nu dus ook voor kiezen om de beurswaarde van februari 2020 aan te geven.  

Daarenboven wordt er eveneens een overgangsmaatregel voorzien voor reeds ingediende aangiftes waarvan de initiële aangiftetermijn verstrijkt tussen 13 maart 2020 en 21 april 2020. Als erfgenamen in die situatie alsnog beroep willen doen op het extra moment van waardering, kunnen zij hun keuze aanpassen door een nieuwe aangifte in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Deze nieuwe aangifte moet worden ingediend binnen de vier4 maanden vanaf het verstrijken van de initiële aangiftetermijn.

Indien u hierbij verdere vragen hebt kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.


1 De beurswaarde wordt omschreven als zijnde: “de slotkoers zoals bepaald op basis van de koersinformatie beschikbaar in de gespecialiseerde pers en/of middels gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen.”

2 Voorstel van Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis, 262 (2019-2020), nr. 1, ingediend op 10 april 2020: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1547490. Het Decreet treedt in werking op datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

3 Indien het overlijden heeft plaatsgevonden binnen het Rijk. De aanvangsdatum is 13 september 2019 ingeval van overlijden buiten de EER en 13 oktober 2019 ingeval van overlijden binnen de EER.

4 Wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden binnen het Rijk. Deze termijn is verlengd tot vijf maanden ingeval van overlijden binnen de EER en tot zes maanden ingeval van overlijden buiten de EER.

 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com