Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Vlaams Gewest)?

donderdag, 02 april 2020

Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Vlaams Gewest)?

Noreen Somers

Noreen Somers

Associate
Brussel

:: UPDATE - 18/01/2021 :: 

Gelet op de uitzonderlijke situatie en op de verstrengde veiligheidsmaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om de aangiftetermijn in de erfbelasting te verlengen zonder dat een belastingverhoging verschuldigd is.

In normale omstandigheden moet de aangifte van nalatenschap bij een overlijden in België worden ingediend binnen een termijn van vier maanden. Bij een overlijden in het buitenland is deze termijn vijf1of zes2 maanden. Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst van de aangifte door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum. Een laattijdige aangifte leidt tot belastingverhogingen.

Update 18/01/2021: De Vlaamse Belastingdienst heeft naar aanleiding van de tweede coronagolf bijkomende maatregelen aangekondigd die van toepassing zijn vanaf 1 november 2020, dit omdat het door de verstrengde maatregelen nog steeds moeilijk blijft om tijdig alle (fiscale) formaliteiten te vervullen.

De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot 30 april 2021. Deze termijnverlening moet niet aangevraagd worden.

Concreet deelt de Vlaamse Belastingdienst als volgt mee3:

  • Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 30 april 2021
  • en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 30 april 2021
  • dan is er geen belastingverhoging verschuldigd.

Bijvoorbeeld4: erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 november 2020. De aangiftetermijn wordt ingevolge de algemene termijnverlenging automatisch verlengd tot en met 30 april 2021. Als de aangifte uiterlijk op 30 april 2021 wordt ingediend, is er geen belastingverhoging verschuldigd.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

 


1 Wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden in een ander land dat gelegen is binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

2 Wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

4 Zie voorbeeld van de Vlaamse Belastingdienst aangaande de termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen: https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com