Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Last call for action: melding btw-aftrek volgens werkelijk gebruik (30/06)!

vrijdag, 09 juni 2023

Last call for action: melding btw-aftrek volgens werkelijk gebruik (30/06)!

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel
Loulou Geboers

Loulou Geboers

Senior Associate
Brussel

Sinds 1 januari 2023 wordt een nieuwe meldingsplicht opgelegd aan gemengde belastingplichtigen die toepassing wensen te maken van de methode van het werkelijk gebruik voor de btw-aftrek op inkomende kosten.

De nieuwe regels inzake het werkelijk gebruik gelden voor (i) gemengde btw-belastingplichtigen die in 2023 voor het eerst toepassing wensen te maken de methode van het werkelijk gebruik maar ook voor (ii) gemengde btw-belastingplichtigen, die op 31 december 2022 reeds toepassing maakten van het werkelijk gebruik.

Het is in het bijzonder deze laatste categorie die uiterlijk 30 juni 2023 actie moet ondernemen indien zij het recht op btw-aftrek verder wil blijven uitoefenen volgens de methode van het werkelijk gebruik.

Deze meldingsplicht veronderstelt een verplichte voorafgaande kennisgeving via het formulier e604B (onder de tab ‘werkelijk gebruik’). U dient de datum sinds wanneer u de methode van het werkelijk gebruik toepast aan te duiden in het relevante veld. Belangrijk: indien deze kennisgeving niet of niet tijdig gebeurt, valt u als gemengde btw-belastingplichtige automatisch terug op het algemeen verhoudingsgetal met mogelijks naheffingen en boetes tot gevolg indien u voor bepaalde kosten alsnog de btw voor 100% in aftrek zou hebben gebracht.

In een tweede stap, zal u tegen uiterlijk 30 juni 2024 (kwartaalaangifte van Q1 2024 of maandelijkse btw-aangifte voor mei 2024) nog meer gedetailleerde gegevens dienen over te maken bij de indiening van uw btw-aangifte via Intervat. Wij merken op dat de btw-administratie intussen nog geen administratieve circulaire heeft gepubliceerd m.b.t. de verdere formaliteiten.

Opgelet: wij raden ten zeerste aan om uw btw-statuut nogmaals goed onder de loep te nemen. Wij stellen vast dat er in de praktijk veel gemengde belastingplichtigen zijn die op vandaag reeds de btw-aftrek bepalen volgens de methode van het werkelijk gebruik, zonder dat zij hiertoe in het verleden een formele kennisgeving hebben gedaan (bv. sportclubs, ondernemingen actief in de financiële sector (banken en beleggingsinstellingen, verzekeringsondernemingen, ondernemingen actief in private equity en VC, ...), actoren in de medische sector, vastgoedvennootschappen, …). Een niet-tijdige kennisgeving van de voortzetting van deze methode, zou dus belangrijke (en negatieve) financiële gevolgen kunnen hebben.

Het btw-team van Tiberghien kan u hierbij uiteraard steeds verder assisteren.

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel
Loulou Geboers

Loulou Geboers

Senior Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com