Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Meer tijd voor de indiening van “complexe” aangiftes personenbelasting

woensdag, 15 maart 2023

Meer tijd voor de indiening van “complexe” aangiftes personenbelasting

Laurine Vanherck

Laurine Vanherck

Senior Associate
Brussel
Lennert De Vlieger

Lennert De Vlieger

Associate
Ghent

Recent publiceerde de FOD Financiën de uiterste indieningsdata voor de aangiftes in de personenbelasting over inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023).

Voor mandatarissen wijzigt de termijn ingrijpend door de introductie van een indieningsdatum die verschilt naargelang het een complexe of niet-complexe aangifte betreft.

 

Nieuwe regeling vanaf inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023

De uiterste indieningsdata voor inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023 zijn de volgende:

  Met of zonder mandataris

Papieren aangifte

 

30 juni 2023
Voorstel vereenvoudigde aangifte

15 juli 2023

(! indien het een complexe aangifte betreft, moet men voor 15 juli een verlenging; tot 18 oktober aanvragen)

“Niet-complexe” elektronische aangifte

 

15 juli 2023

“Complexe” elektronische aangifte 18 oktober 2023

 

Enkel voor complexe elektronische aangiftes geldt er nog een verlengde indieningstermijn. Voor niet-complexe elektronische aangiftes ligt de deadline steeds op 15 juli, behoudens uitstel om ernstige redenen of overmacht

Wat is een zogenaamde complexe aangifte?

Volgens de FOD Financiën is een aangifte complex als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat:

  • Winsten en/of baten;
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders;
  • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden);
  • Buitenlandse beroepsinkomsten.

Mandatarissen moeten dus vóór 15 juli nagaan welke aangiftes één van de bovenvermelde inkomstencategorieën bevatten en dus kwalificeren als een complexe aangifte. Zo niet, moet de aangifte uiterlijk 15 juli worden ingediend. 

De nieuwe termijnen verkorten dus niet enkel de voorbereidingstijd (met ongeveer drie maanden) voor een groot deel van de aangiftes, mandatarissen moeten hierdoor ook al voor de zomer analyseren welke aangiftes al dan niet complex zijn.

Het is niet ondenkbaar dat in bepaalde gevallen pas na 15 juli blijkt dat een aangifte onverwacht (in tegenstelling tot de vorige jaren) géén inkomsten bevat die leiden tot de kwalificatie van complexe aangifte. Of men zich in die hypothese nog zal kunnen beroepen op overmacht of ernstige redenen is de vraag.

Daarenboven plaatsen we grote vraagtekens bij de invulling die de fiscale administratie aan het begrip complexe aangifte heeft gegeven. Zijn aangiftes met buitenlandse roerende inkomsten dan per definitie niet complex? Ook aangiftes met een Kaaimantaks-analyse, vallen niet onder de verlengde aangiftetermijn.

We brengen ook in herinnering dat vanaf aanslagjaar 2023 de fiscale administratie langere onderzoeks- en aanslagtermijnen heeft voor zogenaamde complexe aangiftes. Het is zeer opmerkelijk dat het begrip complexe aangifte een verschillende invulling krijgt voor het vaststellen van de indieningsdatum van de aangifte enerzijds en de onderzoeks- en aanslagtermijn anderzijds. Dit leidt tot een incoherent verhaal waarin met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt: waar de belastingplichtige minder tijd heeft om een volledige en correcte aangifte in te dienen, krijgt de fiscale administratie in bepaalde gevallen ruim extra tijd om diezelfde aangifte te onderzoeken en een aanslag te vestigen.

Deze kritische bemerkingen ten spijt, is de conclusie dat mandatarissen hun blik moeten richten op 15 juli 2023. Voor een groot deel van de aangiftes zal dit de uiterste indieningsdatum zijn, voor het ander deel moet de mandataris al vóór deze datum analyseren of de aangifte al dan niet complex is.

Of hoe de (beoogde) vereenvoudiging van het fiscale landschap toch weer een complex staartje krijgt …

  

 

 
Laurine Vanherck

Laurine Vanherck

Senior Associate
Brussel
Lennert De Vlieger

Lennert De Vlieger

Associate
Ghent
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com