Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Telewerk door COVID-19: hoe kan de fiscale impact worden beperkt?

maandag, 22 maart 2021

Telewerk door COVID-19: hoe kan de fiscale impact worden beperkt?

Katrien Bollen

Mona Vera

 
 
 
 
 

Door de COVID-19 overheidsmaatregelen werken de meeste werknemers vanaf maart 2020 voornamelijk vanuit hun thuiskantoor.

Voor werknemers die internationaal werkzaam zijn, wordt de belastingheffing over het loon gelinkt aan de plaats waar de arbeidsprestaties uitgeoefend worden. Het plotse thuiswerk heeft dan ook mogelijk een grote impact op de fiscale positie en het nettoloon van de werknemer in kwestie en de payroll administratie van de werkgever.

Een Belgische werknemer werkte bijvoorbeeld gewoonlijk 4 dagen per week in Polen en 1 dag per week in België. Zijn/haar loon is voor 80% belastbaar in Polen en 20% in België. Indien hij/zij ingevolge de COVID-19 maatregelen vanaf maart 2020 uitsluitend in België werkt, zijn volgens de algemene regels de bezoldigingen voor deze periode voor 100% belastbaar in België.

Op fiscaal vlak zijn er geen algemene versoepelingsmaatregelen van kracht en voor de meeste werknemers zal COVID-19 dan ook een grote impact hebben op de belastingheffing over hun loon. Dit is evenwel anders voor werknemers die normaal actief zijn in de buurlanden van België. België heeft immers met Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland akkoorden gesloten.

In deze akkoorden wordt een fictie geïntroduceerd volgens dewelke thuiswerkdagen van (Belgische) werknemers die normaliter in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland actief zijn, worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar zij hun werk zouden hebben verricht zonder de COVID-19 overheidsmaatregelen. Deze fictie is ingegaan vanaf mid-maart 2020 en wordt steeds verlengd.

Stel dat een werknemer gewoonlijk 4 dagen per week in Duitsland en 1 dag per week in België werkte. Vanaf maart 2020 werkt hij/zij uitsluitend in België. Doet deze werknemer beroep op de fictie, dan blijft 80% van het 2020 jaarloon belastbaar in Duitsland. In België wordt dit gedeelte van het loon vrijgesteld.

Het is interessant om na te gaan wat het meest aangewezen is in iedere individuele situatie: een beroep doen op deze fictie, dan wel belasting betalen in functie van de plaats(en) waar de arbeidsprestaties uitgeoefend werden. De werknemer zal deze keuze moeten maken op het ogenblijk van indiening van zijn 2020 belastingaangifte. Maar ook voor de payroll verplichtingen in hoofde van de werkgever is dit zeer relevant.

Om een beroep te kunnen doen op deze fictie moet de werknemer een geïndividualiseerd attest van de werkgever kunnen voorleggen aan de fiscus. Dit attest moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, waaronder het aantal dagen dat de werknemer louter omwille van de COVID-19 overheidsmaatregelen van thuis uit werkte. Indien van toepassing, moet ook het overzicht van het aantal thuiswerkdagen als voorzien in de arbeidsovereenkomst vermeld worden. Ook is het vereist dat er belasting betaald wordt in het land waar de activiteiten normaliter zouden zijn verricht zonder COVID-19.

Wij assisteren u uiteraard graag indien u hieromtrent vragen heeft.

Katrien Bollen – Senior Associate (katrien.bollen@tiberghien.com)

Mona Vera – Associate (mona.vera@tiberghien.com)

 
 
 
 
 
 

Katrien Bollen

Mona Vera

 
 
 
 
 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com