Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen als teken van respect ten aanzien van stakeholders

dinsdag, 21 april 2020

Openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen als teken van respect ten aanzien van stakeholders

Vorig jaar vroeg het Europees Parlement om het voorstel van richtlijn omtrent de openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen opnieuw te activeren. Het Europees Parlement steunt de Europese Commissie in de opvatting dat fiscale transparantie bijdraagt tot de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking, een rechtvaardige belastingheffing en een goede werking van de eengemaakte markt. Bovendien draagt fiscale transparantie volgens het Europees Parlement bij tot betere investeringsbeslissingen die dan immers gebaseerd kunnen worden op een accuratere risicoprofilering van ondernemingen, en ook tot een betere informatieverstrekking aan de werknemers.

Lees hier de volledige uiteenzetting die verscheen in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht 575.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com