Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Of Counsel>Anne Van de Vijver

Anne Van de Vijver

::

Sfeerfoto

Anne Van de Vijver Vcard

Of Counsel - Brussel

Geboren te Brussel, °1974.

Advocaat.

Medewerkster sinds 1999.

Vakgebieden

Algemene ondernemingsfiscaliteit

Investeringen, holdings, private equity, fusies en overnames

Fiscale stimuli voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Fiscale geschillen

Opleiding

U.Antwerpen (Doctor in de Rechten, 2014).

K.U.Leuven (Aanvullende opleiding Fiscaal Recht, 1998).

K.U.Leuven (Lic. in de Rechten, 1997).

Talen

Nederlands, Engels, Frans.

Andere professionele activiteiten

Professor Fiscaal Recht aan UAntwerpen.

Lid directiecomité Antwerp Tax Academy.

Lid van de Balie van Brussel.

Lid van de kernredactie van Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

Lid van European Association of Tax Law Professors.

Lid van de International Fiscal Association.

Lid van de Raad van Bestuur van VZW Fiskofoon.

Auteur van talrijke publicaties en spreker op seminaries over fiscaliteit.

Laureaat van de Fiskofoonprijs 2003 en 2004 voor beste annotatie van rechtspraak.

Laureaat van de Ius Commune Prijs 2015.

- VAN DE VIJVER A., "International double taxation in the European Union : comparative guidelines from Switzerland and the United States", EC Tax Review 2017, Issue 1, 10-22.

- VAN DE VIJVER A., "De evolutie van het fiscaal gelijkheidsbeginsel in het licht van de rechtsfilosofische achtergronden", in DE RAEDT S. en VAN DE VIJVER A.  (eds.), Grondrechten in fiscalibus, 1989-2014, Brussel, Larcier, 2016, 124-150. 

- VAN DE VIJVER A., Een verkenning van de grondslagen van het ne bis in idem beginsel in het Belgisch belastingrecht, Brussel, Larcier, 2016, 527p.

- VAN DE VIJVER A. "De capabilities-benadering van Martha C. Nussbaum : een verkenning van mogelijke toepassingen in het belastingrecht", Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016, afl. 508, 759-762.

- VAN DE VIJVER A., "International Double (Non-)taxation: Comparative Guidance from European Legal Principles", EC Tax Review 2015, Issue 5, 240-257.

- VAN DE VIJVER, A., “Het ne bis in idem beginsel in het Belgisch belastingrecht: rechtsspreuk of algemeen rechtsbeginsel?”, Rechtskundig Weekblad 2014-2015, nr. 30, 1162-1179.
- VAN DE VIJVER, A., Een verkenning van de grondslagen van het ne bis in idem beginsel in het Belgisch belastingrecht, Proefschrift Universiteit Antwerpen, Larcier [te verschijnen].
- VAN DE VIJVER, A., “Grondrechten en belastingen’, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014, afl. 460, 371-376.
- VAN DE VIJVER, A., “De toekomst van regels ter voorkoming van dubbele belasting volgens de aanbeveling van de Europese Commissie over agressieve fiscale planning”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013, afl. 440, 232-237.
- PEETERS, Br. en VAN DE VIJVER, A., “Fiscaliteit voor KMO’s: een lappendeken”, in Regelgeving op maat van KMO’s, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 119-150.
- BROSENS, L. en VAN DE VIJVER, A., “Fiscale aspecten van merken, tekeningen en modellen: België”, BMM Bulletin 2012, afl. 3, 85-96.
- Brosens, L. en Van de Vijver, A., “Waaardeverminderingen op aandelen: een complex gegeven”,TFR 2012, afl. 422, 473-487.
- Van de Vijver, A., “Het rechtszekerheidsbeginsel als bewaker van behoorlijke regelgeving. De zaak Siat (C-318/10)”, TFR 2012, afl. 425, 619-623.
- Van de Vijver, A., “Verdragsbevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten: na ruim 18 jaar eindelijk erkend in de fiscale praktijk”, TFR 2011, afl. 410, 847-851.
- Van de Vijver, A., “Artikel 207, 2e lid WIB 1992 is een grensoverschrijdende context getoetst aan het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel”, TFR 2011, afl. 397, 187-206.
- Van de Vijver, A. en Van Zandweghe, M., “Territorialiteitsvereiste bij fiscale investeringsstimuli onder druk”, Fiscoloog (I.) 2011, afl. 329, 1-3.
- Peeters, Br., Van de Vijver, A., “Samenloop van grondrechten in fiscalibus, TFR 2010, af. 392, 991-1012.
- Peeters Br., Van de Vijver A., "ECJ rules on compatibility of Belgian participation exemption regime with EC Parent-Subsidiary Directive", EC Tax Review 2009, Vol. 18, nr. 4, 146-156.
- Peeters Br., Van de Vijver A., ”Fiscale aspecten van de billijke schadeloostelling bij onteigening ten algemene nutte”, in De onteigeningsvergoeding: de positie van derden bij onteigening, Antwerpen, Intersentia, 2009, 1-39.
- Meheus A., Van de Vijver A., "Verdragsrechtelijk FBB: welke impact heeft het Belgisch recht?",Fiscoloog Internationaal 2009, afl. 305, 1-3.
- Van de Vijver A. (editor en co-auteur), The New US-Belgium Double Tax Treaty, Larcier/IBFD, Gent, 2009, 577p.
- Peeters Br., Plets N., Van de Vijver A. (editors), Wetgevingsbundel Fiscaal recht, Knops, Herentals, 2008.
- Van de Vijver A., “Over een triangulaire casus en de intrusie van het Europees recht bij de interpretatie van dubbelbelastingverdragen”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht  2008, afl. 342, 523.
- Draye J., Huygen W., Van de Vijver A., “Winstuitkeringen door Amerikaanse Limited Liability Companies onbelast”, Fiscoloog Internationaal 2007, afl. 284, 1-4.
- Bax A., Huygen W., Van de Vijver A., “Belgian Ruling on U.S. LLC Indicates New Approach”, Tax Notes International 2007, Vol. 47, nr. 3, 221-223.
- Van de Vijver A., “Het begrip inwonerschap bij kleine beleggingsvennootschappen”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2006, afl. 306, 667-669.
- Van de Vijver A., “Frans belastingkrediet strijdig met vrij verkeer van diensten”, Fiscoloog Internationaal 2005, afl. 257, 4-5.
- Van de Vijver A., Van Zandweghe M., “Richtlijn tot wijziging van de fiscale Fusierichtlijn gepubliceerd”, Fiscoloog Internationaal 2005, afl. 256, 1-4.
- Van de Vijver A., Van Zandweghe M., “Distributions by French Société Civile Immobilière Tax Exempt in Belgium”, European Taxation 2005, afl. 5, 209-210.
- Van de Vijver A., bijwerking van Deblauwe R., “De oprichting en uitbreiding van de vennootschap”,Vennootschap & Belasting, 2001 en 2004, Deel II, 1-3.
-  Defoort O., Van de Vijver A., “E-commerce en inkomstenbelastingen” in X., Actuele topics inzake e-commerce op het vlak van B.T.W., inkomstenbelastingen en op financieelrechtelijk gebied, Kluwer, Mechelen, 2004, 7-30.
- Van de Vijver A., “Verdrag verhindert belasting van fictieve rente”, Fiscoloog Internationaal 2004, afl. 249, 6-8.
- Peeters Be., Van de Vijver A., “Meerwaarde op belang in buitenlandse partnership onbelast”,Fiscoloog Internationaal 2004, afl. 245, 1-3.
- Van de Vijver A.,  “De gewijzigde Europese moeder-dochterrichtlijn”, IFE Benelux, 25 juni 2004.
- Van de Vijver A., “Belastingfraude of -ontwijking bij inbreng van een zelfstandige activiteit”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2004, afl. 262, 525-528.
- Van de Vijver A. (co-auteur), Tiberghien Handboek voor Fiscaal Recht 2003, Larcier, Gent.
- Van de Vijver A., Van Duyse K., “Fictief loon: toch niet onder het restartikel?”, Fiscoloog Internationaal 2003, afl. 240, 1-3.
- Peeters Be., Van de Vijver A., “Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje”, Fiscoloog Internationaal 2003, afl. 239, 1-2.
- Van de Vijver A., “Inbreng van een 'tak van bedrijvigheid' volgens de Hoge Raad”, Fiscoloog Internationaal 2003, afl. 236, 4-6.
- Van de Vijver A., “Toerekening van interesten aan een Belgische inrichting leidt tot verschuldigdheid roerende voorheffing”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2003, afl. 242, 500-503.
- Huyghe A., Van de Vijver A., “Belgian Coordination Centers Get Green Light”, Tax Notes International 2003, Vol. 30, nr. 5, 419-421.
- Van de Vijver A., “Belastingfraude of -ontwijking volgens de Fusierichtlijn”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2003, afl. 235, 133-137.
- Van de Vijver A., “Dubbelbelastingverdrag verhindert toepassing fraus legis”, Fiscoloog Internationaal 2003, afl. 232, 4-5.
- Van de Vijver A., “De interpretatie van het Hof van Justitie van een inbreng van een tak van bedrijvigheid”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2002, 272-276.
- Van de Vijver A., “CBN spreekt zich uit voor neutrale behandeling 'afsplitsing'”, Fiscoloog 2002, afl. 852, 3.
- Van de Vijver A., “DBI-aftrek & inkoop aandelen: wanneer en voor welk bedrag?”, Fiscoloog 2001, afl. 799, 6-7.
- Van de Vijver A., “De kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders” in X., Fiscaal praktijkboek 2001-2002. Directe belastingen, Ced.Samsom, Diegem, 2001, 263-297.
- Van de Vijver A., “Inkomstenbelastingen – Fiscale transparantie van buitenlandse entiteiten”,Algemeen Fiscaal Tijdschrift 1999, afl. 3, 119-124.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com