Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Doctoraatsonderzoek van Kimberly Van Sande - Digitax

maandag, 02 maart 2020

Doctoraatsonderzoek van Kimberly Van Sande - Digitax

De wereld is de afgelopen 100 jaar aanzienlijk veranderd, met name in de afgelopen decennia als gevolg van de digitale evolutie. De digitale evolutie lijkt steeds sneller te gaan. Dit heeft een breed scala aan fiscale implicaties die zowel directe als indirecte belastingen doorkruisen. Het merendeel van de landen blijkt te worstelen met de snelheid van de digitale evolutie. Fiscale stelsels zijn over het algemeen nog steeds gebaseerd op de economische realiteit van een eeuw geleden1, waardoor digitale inkomsten dreigen te ontsnappen aan een adequate kwalificatie binnen het burgerlijk recht, intellectueel eigendomsrecht en het fiscaal recht. Een van de centrale vragen is of de internationale, Europese en nationale regels rond inkomstenbelasting wel ‘geschikt voor het doel’ blijven in het tijdperk van digitale evolutie, waar nieuwe en vaak immateriële winstgeneratoren naar voren worden geschoven. Fysieke componenten lijken hun relevantie te verliezen waardoor het huidige recht ontoereikend blijkt om inkomsten uit het digitale tijdperk te vatten.

De rechtsleer wijst in dit verband op de specifieke uitdagingen die artificiële intelligentie met zich meebrengt voor het fiscaal recht (bv. robots in de arbeidsmarkt, automatisch rijdende auto's, chatbots). Hoe worden inkomsten uit artificiële intelligentie onder het huidig burgerlijk, intellectueel eigendoms- en fiscaal recht gekwalificeerd en toegerekend? Is er een noodzaak om de traditionele belastingconcepten te moderniseren? Welke belastingconcepten kunnen worden ontwikkeld om bij te dragen aan een rechtvaardige belastingheffing? Moet artificiële intelligentie worden beschouwd als een afzonderlijke belastingplichtige, en zo ja, hoe moet deze belasting eruitzien?

Dit onderzoek gaat na wat de verzamelterm artificiële intelligentie precies inhoudt, hoe artificiële intelligentie wordt gekwalificeerd in het huidig burgerlijk en intellectueel eigendomsrecht en hoe inkomsten uit artificiële intelligentie fiscaal zouden worden gekwalificeerd en toegerekend onder het huidige recht. Tenslotte toetst dit onderzoek het huidig fiscaal recht en voorstellen voor een fiscale behandeling van inkomsten uit artificiële intelligentie in de toekomst, aan rechtstakvergelijking en de rechtsfilosofische kwaliteitsvereisten voor een rechtvaardige samenleving van onder andere Adam Smith, Bentham Hanneke Du Preez, Nozick en Rawls.

Dit doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd door Kimberly Van Sande onder het promotorschap van Anne Van de Vijver en Bruno Peeters en startte in november 2019.

Digitax


1 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD Publishing, Paris, 11.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com