Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Aanpassing voordeel van alle aard 'mobile devices'

dinsdag, 19 december 2017

Aanpassing voordeel van alle aard 'mobile devices'

Vanaf 1 januari 2018 zullen een aantal forfaitaire waarderingsregels worden aangepast en/of ingevoerd betreffende de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van zogenaamde “mobile devices” - zoals een laptop, tablet, smartphone, telefoonabonnement en internet.

Zoals u weet worden voordelen van alle aard die toegekend worden door resp. werkgevers/vennootschappen aan resp. werknemers/bedrijfsleiders in hoofde van de genieters op hun werkelijke waarde belast, tenzij er in een forfaitaire waardering wordt voorzien.

De wijzigingen die in werking treden op 1 januari 2018 zijn zeker positief te noemen:

  1. Er wordt in één waarde voorzien die zowel voor sociale zekerheidsdoeleinden als fiscaal zal worden gebruikt. De momenteel bestaande verschillen tussen de sociale en fiscale forfaitaire waarderingen worden dus opgeheven;
  2. Het bedrag van de forfaitaire waardering van bepaalde voordelen van alle aard wordt verlaagd;
  3. Voor bepaalde voordelen van alle aard waarvoor op dit ogenblik geen forfaitaire waardering bestaat, wordt een dergelijke waardering nu wel voorzien, hetgeen discussies en onzekerheid voortaan uitsluit.

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van het huidige fiscale en socialezekerheids- regime en van de (aangekondigde) wijzigingen.

 

Tot 31/12/2017

Vanaf 01/01/2018

Fiscaal

Sociaal

Fiscaal en sociaal

PC / laptop (incl. randapparatuur)

180 EUR

180 EUR

72 EUR (per toestel)

 

Tablet

Werkelijke waarde

Werkelijke waarde

36 EUR (per toestel)

Smartphone (gsm)

en

telefoonabonnement

Werkelijke waarde (maar in de praktijk 150 EUR)

150 EUR (toestel, telefoonabonnement, internet)

Smartphone (gsm) 36 EUR (per toestel)

Telefoonabonnement 48 EUR

Internet

60 EUR

60 EUR

60 EUR (indien meerdere internetconnecties: slechts éénmaal VAA)

Elke werkgever is gehoudendeze nieuwe forfaitaire waarderingen voor de laptop, tablet, smartphone, telefoonabonnement en internet vanaf 1 januari 2018 toe te passen (mits tijdige inwerkingtreding wet).

Dit zou in principe moeten leiden tot:

  1. Een verlaging van de sociale lasten in hoofde van de werkgever. Indien een groot aantal werknemers de desbetreffende voordelen van alle aard genieten, leidt dit tot een financieel voordeel;
  2. Een verlaging van de sociale en fiscale lasten in hoofde van de werknemer. De werknemers die van de desbetreffende voordelen van alle aard genieten zullen m.a.w. een hoger cash loon overhouden (vermits de sociale inhoudingen en bedrijfsvoorheffing over de voordelen van alle aard – die worden ingehouden op het cash loon – zullen dalen);
  3. Een vereenvoudiging van de payroll administratie.

Noteer dat er uiteraard enkel een voordeel van alle aard dient te worden weerhouden, indien het mobile device minstens deels voor privégebruik wordt ter beschikking gesteld. Ingeval van zuiver beroepsgebruik, is er géén sprake van een voordeel van alle aard. Desgevallend dient de werkgever wel de nodige richtlijnen vast te leggen in een policy alsook de nodige technische maatregelen te treffen, en dient de werknemer een verklaring inzake het (beroeps)gebruik af te leggen.

 

Indien u hierover vragen hebt, dan helpen wij u graag verder.

Katrien Bollen - katrien.bollen@tiberghien.com

Laurine Vanherck - laurine.vanherck@tiberghien.com

HR Tax Team

 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com