Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Senior Associate>Elien Van Malder

People

Elien Van Malder

::

Elien Van Malder

As a member of Tiberghien's International Corporate Tax department, Elien has a proven track record of delivering comprehensive and strategic tax solutions. She leverages her legal expertise to guide clients towards the most beneficial business solutions for their specific needs.

 

Elien's vast experience encompasses two key areas:

(1) advising on the tax implications of national and international flows and transactions, including mergers and acquisitions, (re)financing transactions, investments, and corporate restructurings; and

(2) assisting clients throughout the tax audit process, resolving tax disputes, and representing them in intricate tax litigation matters.

 

Elien continuously works for various internationally active groups with Belgian HQ, guiding them through all (international) tax matters they encounter.

Elien Van Malder

Senior Associate - Brussels

Lawyer.
Joined the firm in 2024.

Practice Areas

 • International and European taxation
 • Corporate income tax
 • Multi-layered taxation
 • Tax litigation

Education

 • Insead (MBA Highlights program, 2021)
 • Université Libre de Bruxelles (ULB) (LL.M, 2015)
 • Ghent University (Master of Laws, 2014)

Languages

Dutch, French, English

Other professional activities

 • Member of the Brussels Bar
 • Teaching assistant at University of Ghent.
 • Guest lecturer at Fiscale Hogeschool and University Colleges Leuven Limburg
 • Author of numerous publications and lecturer on tax law
 • Member of the International Fiscal Association

2024

 

 • W. PANIS en E. VAN MALDER, “De verlenging van de bewaar- en verjaringstermijnen inzake btw” in Fiscaal Praktijkboek – Indirecte belastingen 2023-2024, Mechelen, Wolters Kluwer, 2024, 157-19

 

2023

 

 • E. VAN MALDER, “‘Carried interest’ en ‘earn-out’ niet belastbaar als beroepsinkomen ?”, Fisc. 2023, afl. 1800, 7-9
 • ·       E. VAN MALDER en R. SANDERS, "'Financiële spilfunctie' als criterium voor aftrekbaarheid van interesten", Fiscoloog Internationaal 2023, nr. 477, 1-4
 • E. VAN MALDER, “Spaans Hooggerechtshof bevestigt dat bewijslast misbruik bij fiscus ligt”, Fisc.Int. 2023, afl. 476, 4-6
 • E. VAN MALDER en H. VERSTRAETE, “Omzetting DAC 7: welke nieuwe verplichtingen voor ‘platformexploitanten’?”, Fisc.Int. 2023, afl. 471, 1-8
 • E. VAN MALDER en H. VERSTRAETE, “DAC 7: wie, wat, wanneer?”, Fisc. 2023, afl. 1791, 9-11
 • R. SANDERS en E. VAN MALDER, “Amsterdam hof vult misbruiktoets streng in”, TBF 2023, afl. 24, 41-56
 • J. SMETS en E. VAN MALDER, “Geen nalatigheidsinterest in geval van toereikend btw-tegoed”, Fisc.Act. 2023, afl. 17, 4-6;
 • E. VAN MALDER, “Vrijstelling dividendbelasting: strenge misbruiktoets in Amsterdam”, Fisc.Int. 2023, afl. 470, 4-6
 • A. BRAY en E. VAN MALDER, "Geen verzoek tot kwijtschelding btw-boetes vereist opdat rechter kan matigen", Fisc.Act. 2023, afl. 2, 4-7

2022

 • SMETS en E. VAN MALDER, “Btw-tegoed verjaart minder snel dan fiscus voorhoudt”, Fisc.Act. 2022, afl. 28, 3-6;
 • Van Malder, “Nam de fiscus briefwisseling tussen een drager van het beroepsgeheim en zijn cliënt mee? Vraag dan – ook na de feiten – om de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder en de filtering door de bevoegde tuchtoverheid!”, TFR 2022, afl. 622, 505-510
 • Van Malder, “DVB kijkt naar ‘uiteindelijk gerechtigde’ bij moeder-dochtervrijstelling”, Fisc.Int. 2022, afl 466, 4-8

 

2021

 

 • VAN MALDER, “Hoe worden 'Deense zaken' toegepast in buitenlandse rechtspraak ?”, Fisc.Int. 2021, afl. 447, 1-6
 • VAN MALDER, “Termijn is wel degelijk drie jaar in plaats van verkorte termijn uit KB nr. 4”, Fisc.Act. 2021, afl. 41, 10-13
 • VAN MALDER, “Ontvangen of verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel vormt minimaal belastbare basis, zelfs indien resultaat van boekjaar negatief is”, TFR 2021, afl. 607, 808-816

 

2020

 

 • H. NIESTEN en E. VAN MALDER, “Coronamaatregelen vormen overmacht voor ‘grenswerkers’”, Fisc.Int. 2020, afl. 438, 1-4

 

2019

 • E. VAN MALDER, noot onder Antwerpen 30 april 2018, TBO 2019, afl. 4, 316-324
 • W. PANIS en E. VAN MALDER, “De hervorming van de BTW-invorderingsprocedure – impact van het innings- en invorderingsregister en het invorderingswetboek” in Fiscaal Praktijkboek – Indirecte belastingen 2019-2020, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 109-155

2018

 • E. VAN MALDER, “ECJ Clarifies Conditions for VAT Exemption on Import Followed by Intra-Community Supply or Transfer in Enteco Baltic Case”, Intertax 2018, vol. 46, afl. 10, 820-823

2017

2016

Recent articles

2024 transfer pricing audit wave
Thursday, 11 April 2024
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com