Advocaten / Avocats / Lawyers

People

 

Griet Vanden Abeele

::

Griet Vanden Abeele

Griet became partner in 2018. She joined Tiberghien in 2013. She is a member of the Estate Planning Skill Group (ESPG) and a member of STEP. She is also a regular speaker at seminars. She works for family businesses and private clients.

 

Her professional focus is on the interaction between corporate tax and estate planning, and on national and international income tax. She has a substantial network and extensive experience in cross-border taxation between Belgium and the Netherlands.

 

Griet provides advice to families and their businesses in a national and international context.

 

Griet is listed in the Legal500 EMEA 2020 'Next Generation Partners' list, the guide to younger partners who make a material difference to the practice.

emea next generation lawyer 2020

Griet Vanden Abeele Vcard

Partner - Brussels

Born in Kortrijk, °1978.
Lawyer.
Joined the firm in 2013.
Partner since 2018.

Practice Areas

Death duties and estate planning
National and international income tax

Education

Solvay Business School (Master in Tax Management, 2003).
KU Leuven (Lic. Iuris, 2001).

Languages

Dutch, French, English.

Other professional activities

Author of various tax articles.
Member of STEP.
Member of the Brussels Bar.

 • A. Van Geel, G. Vanden Abeele, E. Van Goidsenhoven en J. Vanhove, ‘Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2019’, www.tiberghien.com, 2 mei 2019.
 • G. Vanden Abeele en J. Vanhove, ‘Decreet 8 december 2017: verrekenbedingen en verblijvingsbedingen onder last – nieuwe regeling is discriminatie’, www.tiberghien.com, 10 juli 2018.
 • M. Gijbels en G. Vanden Abeele, 'Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!', www.tiberghien.com, 16 mei 2018.
 • G. Vanden Abeele en S. Diepvens, ‘Versterking holdingregime? Niet voor KMO's!’, www.tiberghien.com, 28 maart 2018.
 • G. Vanden Abeele, E. D’Hauwe en T. Aertgeerts, ‘Beding van aanwas: terug van weg geweest’, www.tiberghien.com, 22 maart 2018.
 • G. Vanden Abeele en J. Vanhove, ‘Huwelijkscontracten: nieuwe solidariteitsregels tussen gehuwden worden fiscaal afgestraft in het Vlaamse Gewest, voorlopig althans …’, www.tiberghien.com, 11 december 2017.
 • G. Vanden Abeele, D. De Bie en J. Vanhove, “Solidariteit tussen echtgenoten via huwelijkscontract fiscaal onder vuur”, (www.tiberghien.com dd. 19  september 2017).
 • G. Vanden Abeele, S. Gabriel en S. Diepvens, ‘Bent u voorbereid op de komst van het UBO-register?’, www.tiberghien.com, 20 juni 2017.
 • G. Vanden Abeele, S. Diepvens, “Nieuwe regels voor gestort kapitaal hebben ongewenste neveneffecten - Interne meerwaarden”, Fiscale Actualiteit nr. 2017,17, 1-7.
 • G. Vanden Abeele en S. Diepvens, ‘Nieuwe regels voor gestort kapitaal hebben ongewenste neveneffecten’, www.tiberghien.com, 29 mei 2017.
 • G. Vanden Abeele en S. Diepvens, ‘Interne meerwaarden – ongewenste neveneffecten nieuwe regels volstort kapitaal ?’, www.tiberghien.com, 16 maart 2017.
 • C. Coudron en G. Vanden Abeele, ‘Eindejaarswetten goedgekeurd’, www.tiberghien.com, 23 december 2016.
 • G. Vanden Abeele ea, “Tiberghien Handboek Fiscaal Recht”, 2016-2017, Band 2 Boek III, 1115-1483.
 • G. Vanden Abeele, Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst over de ‘ouderlijke boedelverdeling’ en het Nederlands erfrecht, Notariaat 2016, afl. 17, 1-7.
 • G. Vanden Abeele, “Wanneer kwalificeert de exploitatie van vastgoed als economische activiteit voor de toepassing van het gunstregime in de schenk- en erfbelasting?”, Patrimonium 2016, 323-346.
 • G. Vanden Abeele, ‘De Vlaamse Belastingdienst over het Nederlandse erfrecht: te kort door de bocht?’, www.tiberghien.com, 20 juli 2016.
 • G. Vanden Abeele, “Het familiebedrijf schenken aan kinderen en kleinkinderen over de grens - De Vlaamse Belastingdienst kijkt strenger toe” (www.tiberghien.com dd. 18 februari 2016).
 • G. Vanden Abeele, ‘De Vlaamse Belastingdienst en de schenking van het familiebedrijf over de grens’, www.tiberghien.com, 9 maart 2016.
 • G. Vanden Abeele, “Blijven, terugkeren of doorverhuizen”, NBU, Nederbelgisch Magazine, 1 november 2015.
 • G. Vanden Abeele, Hand-of bankgift na 1 januari 2015 – de invloed van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, Notariaat 2015, afl. 9, 9-12.
 • G. Vanden Abeele, “Het onderscheid tussen wettelijk samenwonenden en gehuwden voor de toepassing van artikel 8, 6de lid, 3° W.Succ”, T.F.R. 2013, afl. 439, 312-316.
 • G. Vanden Abeele, “De beperking van de invorderingsmogelijkheden van de fiscus voor successierecht verschuldigd door een fictieve legataris”, T.F.R. 2012, nr. 428, 838-844.
 • G. Vanden Abeele, F. Ballegeer en A. De Leeuw, “Schuldigerkenning uit vrijgevigheid vanuit Belgisch en Nederlands perspectief”, FBN 2012 (11), 66.
 • G. Vanden Abeele, “Grensoverschrijdende filantropie: de grenzen bereikt?”, T.F.R. 2012, nr. 423, 517-528.
 • G. Vanden Abeele, “Dossier fiscalité internationale des dons: Belgique”, Jurisassociation, 15 juillet 2012, 33-35.
 • G. Vanden Abeele, “Schenking onder schuldigerkenning: nuttig instrument in het kader van successieplanning”, Nieuwsbrief Notariaat, December 2011, p. 5-8.
 • G. Vanden Abeele, “De rulingcommissie over trusts”, Expat News, nr. 6, Juni 2010,  p.4-8.
 • G. Vanden Abeele, “rulingcommissie over fiscaal stelsel vennootschap met sociaal oogmerk”,Fiscoloog 2009, aflevering 1173, 3-7.
 • G. Vanden Abeele, “De aansprakelijkheid van de vrijwilliger”, R.W., 2008-2009, 269 noot onder  Arbitragehof, 20 december 2007.
 • M. Denef en G. Vanden Abeele, “Kroniek verenigingen en stichtingen: 2005-2006”, T.R.V. 2008, 32-58.
 • G. Vanden Abeele, "Boek IV, Deel I, De VZW en de inkomstenbelastingen" in Praktijkgids voor de VZW,  Mechelen, Kluwer, 2007.
 • G. Vanden Abeele, "Fonds dédié mag beleggen in certificaten van private stichting",Fiscoloog. I., 2006, nr. 272-273, 14.
 • G. Vanden Abeele, "De fiscale aspecten van samenwerken tussen meerdere Belgische VZW's", in Leidraad voor VZW's, Samenwerkingsverbanden, fusies en splitsingen, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2006, 49-85.
 • G. Vanden Abeele ,"De bevoegdheid van de Bankcommissie in het kader van de stopzetting en meldingsplicht van fraudebevorderende bijzondere mechanismen ingesteld door kredietinstellingen (art. 57, par. 3 Bankwet en art. 38bis KB nr. 185, 9 juli 1935)", Jura Falc. 2001-02, afl. 2, 177-223.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com