Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Krijgt de fiscale administratie meer tijd om een aanslag te vestigen?

woensdag, 22 april 2020

Krijgt de fiscale administratie meer tijd om een aanslag te vestigen?

Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen

Nee. De gewone 3-jarige aanslagtermijn en de buitengewone 7- jarige aanslagtermijn in geval van fraude blijven gewoon van toepassing, en worden dus niet verlengd.

Concreet betekent dit dat de fiscale administratie per jaareinde van 31 december 2020 nog de mogelijkheid heeft om aanslagen te vestigen tot en met inkomstenjaar 2017 (AJ 2018) wat betreft de gewone 3-jarige aanslagtermijn, en tot en met inkomstenjaar 2013 (AJ 2014) wat betreft de buitengewone 7-jarige aanslagtermijn.

Dit impliceert dus ook voor vennootschappen met een “gebroken” boekjaar met afsluitingsdatum op 30.06.2017, dat de gewone 3-jarige aanslagtermijn voor aanslagjaar 2017 eindigt op 30.06.2020.

Ook de bijzondere aanslagtermijnen cf. artikel 358 WIB92 ingeval van o.a. niet-aangifte van roerende voorheffing en/of bedrijfsvoorheffing, niet-aangifte van in België belastbare inkomsten ingevolge de internationale gegevensuitwisseling, enz., blijven ongewijzigd van toepassing. 

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com