Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Worden de onderzoekstermijnen van de fiscale administratie verlengd, nu er geen controles kunnen plaatsvinden?

woensdag, 22 april 2020

Worden de onderzoekstermijnen van de fiscale administratie verlengd, nu er geen controles kunnen plaatsvinden?

Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen

Nee. De gewone 3-jarige onderzoekstermijn en de buitengewone 7- jarige onderzoekstermijn in geval van fraude (deze laatste op voorwaarde van een voorafgaande kennisgeving van aanwijzigingen inzake belastingontduiking cf. artikel 333, lid 3 WIB92) blijven gewoon van toepassing, en worden dus niet verlengd.

Concreet betekent dit dat de fiscale administratie per jaareinde van 31 december 2020 nog de mogelijkheid heeft om onderzoeksdaden te verrichten tot en met inkomstenjaar 2017 (AJ 2018) wat betreft de gewone 3-jarige onderzoekstermijn, en tot en met inkomstenjaar 2013 (AJ 2014) wat betreft de buitengewone 7-jarige fraudetermijn.

Dit impliceert dus ook voor vennootschappen met een “gebroken” boekjaar met afsluitingsdatum op 30.06.2017, dat onderzoeksdaden kunnen worden verricht tot 30.06.2020 wat betreft de gewone 3-jarige termijn.

Ook de bijkomende onderzoekstermijn van 24 maanden ingeval van een internationale gegevensuitwisseling, waarbij de administratie vanaf de kennisname van de internationale inlichtingen gedurende 24 maanden over de mogelijkheid beschikt om belastingplichtigen (aanvullend) te belasten, blijft ongewijzigd.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com