Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Ik ben (tijdelijk) werkloos ingevolge de coronacrisis. Moet ik nog een onderhoudsbijdrage blijven betalen voor mijn kinderen en mijn ex-partner?

zaterdag, 18 april 2020

Ik ben (tijdelijk) werkloos ingevolge de coronacrisis. Moet ik nog een onderhoudsbijdrage blijven betalen voor mijn kinderen en mijn ex-partner?

Charlotte Declerck

Charlotte Declerck

Of Counsel
Brussel
Carolyn Vanthienen

Carolyn Vanthienen

Senior Associate
Brussel

De onderhoudsbijdrage blijft in de regel te betalen en kan enkel (tijdelijk) verminderd of geschorst worden indien hierover een akkoord bestaat tussen de partners of wanneer een rechter hierover beslist. De toegang tot de rechter blijkt op dit ogenblik in de praktijk geen evidentie. Hoe kan u best handelen wanneer u uw loon geheel of gedeeltelijk ziet verminderen en u niet langer in staat bent om de onderhoudsbijdrage voor de kinderen of voor uw ex-partner te betalen?

Bij de beëindiging van een huwelijk of samenwoning kan de financieel sterkere ouder of de ouder waarbij de kinderen minder vaak verblijven, gehouden zijn tot betaling van een onderhoudsbijdrage aan de andere ouder als bijdrage in de kosten van de kinderen. Daarnaast kan deze ouder in hoedanigheid van ex-partner eveneens gehouden zijn tot betaling van een persoonlijke onderhoudsbijdrage aan de behoeftige partner na beëindiging van het huwelijk.

De omvang van de te betalen onderhoudsbijdragen is afhankelijk van verschillende parameters, waaronder de middelen en inkomsten van de beide ouders op het ogenblik van de begroting van de onderhoudsbijdrage.

De wet voorziet dat de onderhoudsbijdrage voor de kinderen steeds gewijzigd kan worden wanneer het belang van de kinderen dit vereist. Ook wanneer de onderhoudsbijdrage voor de kinderen tussen de ouders werd afgesproken in een EOT-overeenkomst, kan één van hen de rechter steeds vragen om deze bijdrage te wijzigen wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen zijn/haar toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen. Onder dezelfde voorwaarden kan ook de persoonlijke onderhoudsbijdrage die verschuldigd is ten aanzien van de ex-partner verminderd of afgeschaft worden, tenzij de echtgenoten uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het tussen hen afgesproken onderhoudsgeld nooit gewijzigd kan worden.

Een aanzienlijke vermindering van de financiële middelen van de onderhoudsplichtige, bijvoorbeeld ingevolge verlies van loon door de coronacrisis, zou dergelijke aanpassing van de onderhoudsbijdragen kunnen verantwoorden.

Belangrijk is dat, wanneer er hierover geen akkoord bestaat tussen de ex-partners, de vraag tot vermindering of afschaffing van de onderhoudsbijdrage steeds voorgelegd moet worden aan de rechter. Dat kan echter problemen opleveren aangezien de toegang tot de rechter minder evident is gelet op de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Nieuwe vorderingen worden in de meeste gevallen pas ingeleid ten vroegste vanaf de maand mei. Bovendien worden dringende zaken in de regel niet meer op de inleidingszitting behandeld. Dit heeft tot gevolg dat uw verzoek tot aanpassing van de onderhoudsbijdrage met grote waarschijnlijkheid pas behandeld zal worden na beëindiging van de coronamaatregelen, wanneer u mogelijks opnieuw voltijds werkt. De rechter kan op dat ogenblik evenwel nog steeds beslissen om retroactief en voor beperkte periode een verlaagde onderhoudsbijdrage toe te staan, maar voor vele mensen zal dit aanvoelen als een laattijdige oplossing.

Zelf de betalingen stopzetten of een lager bedrag betalen, geeft uw ex-partner de mogelijkheid om beslag te laten leggen op uw (overblijvende) loon of uw goederen, en is dus ten zeerste af te raden.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com