Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Moet ik de verblijfsregeling voor mijn kinderen respecteren tijdens de coronacrisis? Wat als de kinderen, mijn ex-partner of ikzelf ziek zijn?

zaterdag, 18 april 2020

Moet ik de verblijfsregeling voor mijn kinderen respecteren tijdens de coronacrisis? Wat als de kinderen, mijn ex-partner of ikzelf ziek zijn?

Carolyn Vanthienen

Carolyn Vanthienen

Senior Associate
Brussel
Charlotte Declerck

Charlotte Declerck

Of Counsel
Brussel

Ook tijdens de coronamaatregelen moet de verblijfregeling nageleefd worden, al bestaan hierop enkele uitzonderingen ingeval van besmetting van één van de ouders, de kinderen of andere gezinsleden.

De wissel van de kinderen ingevolge de uitoefening van de verblijfsregeling wordt algemeen aanvaard als een noodzakelijke verplaatsing. De verblijfsregeling moet dus worden nageleefd ten tijde van de coronacrisis. Ook co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene woont in België, de andere in één van onze buurlanden) kan zich blijven verderzetten. De grenzen blijven immers open voor noodzakelijke verplaatsingen.

Tijdens de paasvakantie zal de vakantieregeling van toepassing zijn. Buiten de vakanties zal de gewone regeling toepassing vinden, ook al zijn de scholen en crèches gesloten.

Afwijken van de overeengekomen of de door de rechter opgelegde of gehomologeerde regeling, kan enkel in volgende gevallen:

  1. Wanneer de ouders in onderling overleg een andere regeling afspreken. Dit kan bijvoorbeeld aangeraden zijn wanneer één van de ouders omwille van verplicht thuiswerk en de sluiting van de scholen en crèches moeilijkheden ondervindt om de kinderen op te vangen en de andere ex-partner dan weer tijdelijk werkloos is en wel meer tijd heeft om de kinderen op te vangen.
  2. Wanneer uw kind besmet is met corona. In dit geval wordt aangeraden om het kind te laten uitzieken bij de ouder bij wie het op dat moment verblijft. Om besmettingsgevaar tegen te gaan, kan de verplaatsing naar de andere ouder best vermeden worden.
  3. De wissel kan ook niet plaatsvinden wanneer de ouder, waar het kind op dat moment verblijft, of één van de andere inwonende gezinsleden, besmet is met corona. Het risico bestaat immers dat ook het kind drager is van het virus.
  4. Wanneer de andere ouder, waar het kind op dat ogenblik niet verblijft, of één van diens inwonende gezinsleden, besmet is met corona, moet de verblijfsregeling bij die ouder ook opgeschort worden.

In deze laatste drie uitzonderingsgevallen, moet er een medisch attest met vermelding van de (vermoedelijke) coronabesmetting voorhanden zijn. Beschikt u niet over dergelijk attest, dan contacteert u best de huisdokter. De verblijfsregeling wordt opgeschort voor een periode gelijk aan het aantal dagen waarvoor de huisarts thuisisolatie heeft voorgeschreven.

Het niet naleven van de verblijfsregeling, buiten de hiervoor besproken uitzonderingsgevallen, kan aanleiding geven tot strafrechtelijke sancties of tot een wijziging van de verblijfsregeling, en wordt dus ten zeerste afgeraden.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com