Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Ik werk normaal gezien in Luxemburg. Wat is de impact van thuiswerk op de belasting van mijn loon?

dinsdag, 14 april 2020

Ik werk normaal gezien in Luxemburg. Wat is de impact van thuiswerk op de belasting van mijn loon?

Mona Vera

Mona Vera

Associate
Brussel

In deze tijden van nationale lockdowns worden werknemers massaal aangespoord of verplicht om van thuis uit te werken. De fiscale regelgever heeft alvast enkele bijzondere maatregelen getroffen.

Internationaal actieve werknemers

Voor Belgische werknemers die normaliter in het buitenland werken, betekent dit dat zij plots het roer moeten omgooien en voor onbepaalde tijd hun activiteiten in België zullen uitvoeren. Deze thuiswerkmaatregelen zullen ongetwijfeld een fiscale impact hebben. Immers, volgens de normale regels van een dubbelbelastingverdrag, is het loon met betrekking tot de dagen dat een Belgisch fiscaal inwoner (structureel) thuis werkt, belastbaar in België.
Voor grensoverschrijdende werkzaamheden in Luxemburg en Frankrijk bestaan er bijzondere regimes, zoals de 24-dagen regeling in de relatie met Luxemburg en de grensarbeidersregeling voor Franse grensarbeiders in België. Hiervoor zijn al specifieke tegemoetkomingen beslist.

Versoepeling van de 24-dagen regel tussen Luxemburg en België

De 24-dagen tolerantie houdt in dat Belgen die in Luxemburg tewerkgesteld zijn gedurende 24 dagen per kalenderjaar buiten Luxemburg kunnen werken, d.i. thuis of in andere landen, maar toch volledig belastbaar blijven in Luxemburg. België belast het loon voor deze dagen thuiswerk in dat geval dus niet. Deze regeling geldt ook omgekeerd, voor Luxemburgers die in België werken. Het is van groot belang om de 24 dagen nauwkeurig te tellen. Eens de 24-dagenlimiet overschreden wordt, gelden immers de gewone regels. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsbrief.

De Belgische en Luxemburgse autoriteiten menen dat de huidige toestand een geval van ‘overmacht’ vormt en dat de dagen thuiswerk met ingang van zaterdag 14 maart 2020 niet in aanmerking moeten worden genomen voor de telling van de 24 dagen. Een einddatum van deze tijdelijke maatregel is voorlopig nog niet bepaald (bron: klik hier).

Let wel, het lijkt erop dat indien een werknemer buiten de periode van ‘overmacht’ de 24 dagen overschrijdt, België het loon met betrekking tot al de dagen thuiswerk (ook deze in de periode van overmacht) zal belasten. Deze versoepeling is dus geen vrijgeleide en werknemers moeten dit jaar dus extra aandacht schenken aan de 24-dagen limiet.

Maatregelen voor Franse grensarbeiders

Het bijzonder regime van grensarbeid houdt in dat Franse grensarbeiders belastbaar zijn in Frankrijk op hun loon voor hun activiteiten in de Belgische grensstreek, op voorwaarde dat zij maximaal 30 dagen per jaar buiten de grensstreek – bijvoorbeeld thuis in Frankrijk - werken.

Ook de Belgische en Franse autoriteiten hebben recent bevestigd dat de huidige toestand overmacht uitmaakt. Vanaf zaterdag 14 maart 2020 hoeven de in Frankrijk thuis gepresteerde dagen dus niet meer meegeteld te worden. Ook dit akkoord bevat vooralsnog geen einddatum (bron: klik hier).

Voor Belgen is de bijzondere grensarbeidersregeling met Frankrijk al sinds 2007 afgeschaft.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com